Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου