Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. συνεργάτης στο έργο MOOCDys, Erasmus KA2ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΙΜΕΓΕΕ κλήθηκε να συμμετάσχει ως συνεργάτης (συνδεδεμένο μέλος) στο έργο MOOCDys, Erasmus  KA2 , έτσι ώστε η χρήση της πλατφόρμας e-learningMOOCνα διαδοθεί σε εθνικό επίπεδο.
Η πλατφόρμα Δικτύωσης Δικτύων ΜΟΟCείναι μια συνεργατική  λύση κατάρτισης/μάθησης (CourseNetworking) που περιλαμβάνει ένα μαθησιακό κοινωνικό δίκτυο, ένα Σύστημα Διαχείρισης της Εκμάθησης (Learning Management System), ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο διά βίου μάθησης και είναι εξ ολοκλήρου προσαρμοσμένη στη μορφή ηλεκτρονικών σοβαρών παιγνίων (seriousgames).
Απευθύνεται σε :
·          Εκπαιδευτικούς, με μια ενότητα διαδικτυακής κατάρτισης (onlinetraining) : πώς γίνεται η ενσωμάτωση  παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη,  Ποιες πηγές  πρέπει να χρησιμοποιήσετε,  Ποιο υλικό, ποιες υπηρεσίες, κλπ.
·          Γονείς παιδιών και εφήβων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες : πώς να βοηθήσω το παιδί μου να επιτύχει στο σχολείο; Πώς να διευκολύνω την καθημερινότητά του; Πού θα βρω υπηρεσίες και βοήθεια, κλπ.
·         Μια Γενική Ενότητα, για όλους όσους θέλουν έγκυρη πληροφόρηση για σχετικά θέματα:: τι είναι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, Ποιες είναι οι διαφορές τους με άλλες σχετικές διαταραχές, κλπ
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση  σε ένα κοινωνικό, ανοιχτό μαθησιακό περιβάλλον για να αντλήσουν πληροφόρηση, σε διάφορα επίπεδα, που αναφέρεται σε : υλικό, νομοθεσία, υπηρεσίες, κλπ. που υπάρχουν στις Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν ( Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα).
Η ηλεκτρονική διεύθυνση για γνωριμία με το έργο είναι:http://www.moocdys.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου