Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ σχ. έτους 2018-2019


Δελτίο Τύπου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής προκηρύσσει 34 θέσεις εποχικού προσωπικού (16 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 18 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων) σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 με αριθμ πρωτ. Φ.41.1/11045/16-7-2018, για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων), που εδρεύουν στον Ν. Αττικής.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.
Συγκεκριμένα, οι δημοσιεύσεις θα γίνουν στις εφημερίδες «ΑΥΓΗ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» την Παρασκευή 03 Αυγούστου 2018, και το δεκαήμερο προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αρχίζει το Σάββατο 04 Αυγούστου 2018 έως και τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την αποστείλουν, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Αν. Τσόχα 15-17, Τ.Κ. 11521 - Αμπελόκηποι. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Παρακαλείστε, για την ενημέρωσή σας, να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου