Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.


Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να αποσπάσει έως τέσσερις (4) μόνιμους/ες εν ενεργεία εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαίδευσης για τέσσερα έτη, για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του φορέα.
Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Οι αποσπασμένοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους σε συνδυασμό με το άρθρο 63 παρ. 11 του ν. 4547/2018.
Α.1 Περιγραφή θέσεων, & Κριτήρια Επιλογής
Αντικείμενο απασχόλησης
Αριθμός θέσεων
1. Λογιστική υποστήριξη
2
2. Προμήθειες και Συμβάσεις
2

Kατάθεση αιτήσεων από 20/8/2018 και ώρα 13:00 έως 31/8/2018 και ώρα 13:00.
  1. Σχετική Πρόσκληση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου