Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

"Το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Σπουδών συνιστά μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, προκειμένου να αναγνωριστεί από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια" - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.


 "Τα Πιστοποιητικά Ολοκλήρωσης Σπουδών (αντί Πτυχίων) που χορηγούν οι Γραμματείες των Πανεπιστημίων ή των Τ.Ε.Ι., δύνανται να ληφθούν υπόψη για αναγνώριση από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια αρκεί σε αυτά να εμφανίζονται ο βαθμός του πτυχίου, η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του μεταπτυχιακού φοιτητή υπογεγραμμένο από τον Καθηγητή του Προγράμματος των Μεταπτυχιακών Σπουδών".
Τα παραπάνω αναφέρει η Εγκύκλιος 128433/Ε3/27-07-2018 (Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία αυτή, από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με το εάν το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Σπουδών συνιστά μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, προκειμένου να αναγνωριστεί από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ

Βασίλης Βούγιας
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου