Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Ζητούνται Κοινωνικοί Επιστήμονες (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, κ.λ.π.) στη Βόρεια Ελλάδα
Λίγα λόγια για το ΚΜΟΠ - kmop.gr

Το KMOΠ αποτελεί Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο όπου οι υπάρχουσες θεωρίες και ιδεολογίες δεν μπορούν να προσφέρουν απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα, αποστολή του KMOΠ είναι να συμβάλλει ενεργά στην τρέχουσα συζήτηση μέσω των ενεργειών και των παρεμβάσεων του. Οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησης του ΚΜΟΠ περιλαμβάνουν την κοινωνική πρόνοια, την υγεία και ειδικότερα την ψυχική υγεία, την απασχολησιμότητα, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη μετανάστευση και τις διακρίσεις λόγω φύλου. Εκτός από την άμεση παροχή υπηρεσιών μέσω των μόνιμων δομών που διαθέτει καθώς και των συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, το KMOΠ δραστηριοποιείται επίσης στην επιστημονική έρευνα και στην ενίσχυση των ικανοτήτων των δημόσιων αρχών και των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Το KMOΠ δραστηριοποιείται σήμερα σε έξι χώρες: Ελλάδα, Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ., Κοσσυφοπέδιο, Μολδαβία και Σερβία.
Αναζητούμε εξειδικευμένα στελέχη στη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία θα συμμετέχουν στην υλοποίηση ατομικών και ομαδικών συνεδριών στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Βέροια, Κιλκίς, Έδεσσα, Κατερίνη, Σέρρες και Πολύγυρο, με άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που αντιμετωπίζουν οικονομικά, κοινωνικά, επαγγελματικά ή προσωπικά προβλήματα καθώς και με άτομα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.
Τα στελέχη θα απασχοληθούν με συμβάσεις έργου / ορισμένου χρόνου.

Αρμοδιότητες
 • Θα εργάζεστε ως μέλος μιας ομάδας εξειδικευμένων επαγγελματιών και θα αναφέρεστε απευθείας στον Υπεύθυνο - Συντονιστή των συνεδριών
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με τους ωφελούμενους για τον προγραμματισμό των συναντήσεων.
 • Υλοποίηση ατομικών και ομαδικών συνεδριών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού και Ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα,
 • Υλοποίηση συνεντεύξεων με σκοπό τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την ευαλωτότητα συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων
 • Σύνταξη ατομικών εκθέσεων για κάθε ωφελούμενο
 • Προσδιορισμός και τήρηση του περιεχομένου των συνεδριών, σε συνεργασία με τον επιστημονικά υπεύθυνο του Έργου
 • Τήρηση εχεμύθειας και ρητή απαγόρευση μετάδοσης σε τρίτους, οποιασδήποτε πληροφορίας που αφορά τους λαμβάνοντες των υπηρεσιών
 • Διοικητική εποπτεία – παρακολούθηση και οργάνωση της υλοποίησης των συνεδριών

Προσόντα Υποψηφίου
 • Πτυχίο ΑΕΙ συναφών κλάδων με την συμβουλευτική Επαγγελματικού και Ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά: ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, κλπ.
 • Προϋπηρεσία 2-5 ετών σε συναφές αντικείμενο
 • Πολύ καλή γνώση του MS Office
 • Άριστες προφορικές και γραπτές δεξιότητες, στα ελληνικά και στα αγγλικά
 • Πολύ καλές δεξιότητες στην παρουσίαση και επικοινωνία
 • Ικανότητα σύνταξης αναφορών

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια.
Αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.
Μπορείτε να στέλνετε τα βιογραφικά σας στο ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου