Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ: Ανάκληση πρόσληψης 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο & 2 Ψυχόλόγων(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Δ.Ε.Α.Υ.


Ανάκληση πρόσληψης προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5031773, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου