Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Πρόσληψη 125 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19


Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 

Προσλήψεις Υποψηφίων Αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΣΜΕΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι προσλήψεις των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 5031883
Για την διευκόλυνση των υποψηφίων, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσληφθέντων, παρακαλούμε:
1) οι αναπληρωτές τωνκλάδων ΠΕ21Λογοθεραπευτών, ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23 Ψυχολόγων, και ΠΕ29 Εργοθεραπευτών να παρουσιαστούν τη ΔΕΥΤΕΡΑ 24-09-2018 αρχικά στην Διεύθυνση εκπαίδευσης της τοποθέτησής τους και στη συνέχεια την ίδια ημέρα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, για την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή των δικαιολογητικών πρόσληψης.
2) οι αναπληρωτές τωνκλάδων ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών να παρουσιαστούν την ΤΡΙΤΗ 25-09-2018 αρχικά στην Διεύθυνση εκπαίδευσης της τοποθέτησής τους και στη συνέχεια την ίδια ημέρα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, για την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή των δικαιολογητικών πρόσληψης.
Συνημμένα δίδονται αναλυτικές οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν κατά την ανάληψη υπηρεσίας.
Συνημμένα:
Download this file (00 20945 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΣΕ ΣΜΕΑ 6Υ144653ΠΣ-Ξ55.pdf)00 20945 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΣΕ ΣΜΕΑ 6Υ144653ΠΣ-Ξ55.pdf[ ]618 kB
Download this file (00_ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΕΒΠ.docx)00_ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΕΒΠ.docx[ ]18 kB
Download this file (01_ΑΤΟΜΙΚΑ_ΣΤΟΙΧΕΙΑ_5031883.docx)01_ΑΤΟΜΙΚΑ_ΣΤΟΙΧΕΙΑ_5031883.docx[ ]92 kB
Download this file (01_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_5031883.docx)01_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_5031883.docx[ ]91 kB
Download this file (02_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ .doc)02_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ .doc[ ]110 kB
Download this file (02_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΑΙΤΗΣΗ.doc)02_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΑΙΤΗΣΗ.doc[ ]162 kB
Download this file (03_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ_ΑΙΤΗΣΗ.doc)03_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ_ΑΙΤΗΣΗ.doc[ ]158 kB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου