Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Πρόσληψη 15 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(2) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) και 6 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.)


Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21 – Λογοθεραπευτών, ΠΕ29 – Εργοθεραπευτών, ΠΕ28 – Φυσικοθεραπευτών και ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών, για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου