Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ: Πρόσληψη 60 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 58 σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(32) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(26) και 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί(ΠΕ30) σε Τ.Υ.


NEO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΕΠ_ΠΕ21,ΠΕ23,ΠΕ28, ΠΕ28,ΠΕ29,ΠΕ30

Πρόσληψη και τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου