Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ: Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π.


Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανάκληση πρόσληψης και τοποθέτησης - διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου