Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΒΠ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι προσλήψεις των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Παιδείας.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ και ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Λόγω του μεγάλου όγκου των προσλήψεων καλούνται οι αναπληρωτές που τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες σύμφωνα με την με αριθμ. 19777 / 11-9-2018 Απόφαση να προσέλθουν και να αναλάβουν υπηρεσία την Τετάρτη 12/9/2018 και την Πέμπτη 13/9/2018 κατά τις ημερομηνίες που προβλέπονται στον συνημμένο πίνακα.
Παρακάτω περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν κατά την ανάληψη υπηρεσίας.
Επισημαίνουμε ότι οι αναπληρωτές θα πρέπει να παρουσιαστούν αρχικά στην Διεύθυνση εκπαίδευσης της πρόσληψής τους και στη συνέχεια την ίδια ημέρα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας .Να Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65για την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή των δικαιολογητικών πρόσληψης.
Ενημερώνουμε πως την Πέμπτη 13/9/2018 θα ανακοινωθούν και οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ των οποίων η ανάληψη υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14/9/2018.
Συνημμένα:
Download this file (00_ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΕΒΠ.docx)00_ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΕΒΠ.docx[ ]17 kB
Download this file (01_ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΕΕΠ-ΕΒΠ.docx)01_ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΕΕΠ-ΕΒΠ.docx[ ]106 kB
Download this file (02_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ.docx)02_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ.docx[ ]107 kB
Download this file (03_ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.doc)03_ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.doc[ ]39 kB
Download this file (04_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.doc)04_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.doc[ ]47 kB
Download this file (05_ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ.doc)05_ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ.doc[ ]37 kB
Download this file (19777 Ω4Π14653ΠΣ-ΤΛΖ.pdf)19777 Ω4Π14653ΠΣ-ΤΛΖ.pdf[ ]709 kB
Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.xlsx)ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.xlsx[ ]13 kB


Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ για το σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5030593, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου