Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. - Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Διάθεση 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο - Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.: Τροπ/ση πρόσληψης Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Πρόσληψη 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 1 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.- Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου σε ΕΠΑ.Λ.


 Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ για το σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5030593, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.
Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου