Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Πρόσληψη 1 Σχολικού Νοσηλευτή(ΠΕ25) και Ανάκληση πρόσληψης 1 Σχολικού Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικά ΣχολείαΑνάκληση πρόσληψης και τοποθέτησης - διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2018- 2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031892, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου