Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Πρόσληψη 2 Ψυχολόγων(ΠΕ23), 1 Κ.Λ.(ΠΕ30), 1 Σχολικής Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) και Παραίτηση 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & Πρόσληψη 6 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία & 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.
«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031892, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου