Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

“Προκλήσεις και προοπτικές για την Εκπαίδευση Δεύτερης Ευκαιρίας: Εξελικτικά Πρότυπα για βιώσιμες λύσεις στην Επιμόρφωση” - Επιστημονική Ημερίδα - Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 - Ι.Ε.Π., Αθήνα


23 Νοεμβρίου 2018 - Η Επιστημονική Μονάδα «Μειονοτική, Διαπολιτισμική και Ομογενειακή Εκπαίδευση Σχολεία Φυλακών» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και οι Εταίροι του Ευρωπαϊκού Έργου (ERASMUS+) “Online Professional Development in Second Chance Education” (ePODS) διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:
 “Προκλήσεις και προοπτικές για την Εκπαίδευση Δεύτερης Ευκαιρίας: Εξελικτικά Πρότυπα για βιώσιμες λύσεις στην Επιμόρφωση”
 H Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 (9:00-15:30) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (4ος όροφος, Αν. Τσόχα 36, 11521, μετρό Αμπελόκηποι).
 Σκοπός της Ημερίδας είναι με αφετηρία τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Έργου (ePODS) να συζητηθούν οι προοπτικές στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτών που υπηρετούν διαφορετικές μορφές Εκπαίδευσης Δεύτερης Ευκαιρίας.   
 Η Ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη του ΥΠΠΕΘ, Διευθυντές/ντριες Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Διευθυντές/ντριες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, στελέχη Δημόσιων ΚΔΒΜ καθώς και σε στελέχη Σχολείων Φυλακών.

 Συνημμένο το Πρόγραμμα της Ημερίδας
--------
H Μονάδα Μειονοτικής, Διαπολιτισμικής και Ομογενειακής Εκπαίδευσης και Σχολείων Φυλακών του Ι.Ε.Π.  προωθεί τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τη συνεργατική κουλτούρα στο σχολείο, προάγει την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά καθώς και την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών ανεξαρτήτως κοινωνικού, πολιτισμικού ή γλωσσικού υποβάθρου, ιδιαίτερα όσων είναι μέλη μειονοτήτων και απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

www.iep.edu.gr/crossingbordersedu
@IepEduGr
-------------
Ο κόμβος SecondChanceEducation.eu επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας μέσω της ανάπτυξης και φιλοξενίας εργαλείων αξιολόγησης, της προβολής καλών πρακτικών και οργάνωσης επιμορφώσεων.
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές μέσω του δικτυακού τόπου  που διατηρεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου