Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Πρόσληψη 3 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 2 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Κ.Ε.Σ.Υ.


Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το έτος 2018 – 2019», με κωδικό ΟΠΣ 5030386, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου