Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: Πρόσληψη 3 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 4(3 + 1)Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία


«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ25

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ25

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου