Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ: Πρόσληψη 4 Ε.Ε.Π. και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3(1+2) Ε.Β.Π. και 1 Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία
«Πρόσληψη και τοποθέτηση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018-19 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5031881 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου