Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

Τα πανεπιστημιακά συγγράμματα θύμα των περικοπών;

 
Στην έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, Αντώνη Λιάκου, για τα ως τώρα πεπραγμένα που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 26 Απριλίου, γίνεται αναφορά, ανάμεσα σε άλλα και στα Πανεπιστημιακά Συγγράμματα. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η δαπάνη για τα συγγράμματα. Το πρόβλημα έχει δύο όψεις. Η πρώτη αφορά τις καταχρήσεις και τις υπερτιμολογήσεις. Η δεύτερη αφορά την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού μέσω της νέας τεχνολογίας, από πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ιδιώτες εκδότες. Θα πρέπει να συγκροτηθεί μια ομάδα εργασίας που θα εισηγηθεί για το ζήτημα αυτό»....
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης

Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ


Το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  μελέτησε τη διάταξη του άρθρου 35 «Ρύθμιση θεμάτων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» παρ 1.α. για τα Νηπιαγωγεία και παραθέτει αναλυτικά τα στοιχεία:

Στη διάταξη αναφέρεται: 1.α) «5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πολυθέσια.».
Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών έχει δηλώσει επανειλημμένα την αντίθεσή του ως προς τη λειτουργία πολυθέσιων Νηπιαγωγείων και η θέση τουείναι επιστημονικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη.
Το Νηπιαγωγείο είναι μια εκπαιδευτική δομή που καλείται να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο - τη γέφυρα - ανάμεσα στην οικογένεια και το Δημοτικό σχολείο.
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να μην έχει πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών και οι χώροι του να είναι φιλικοί και εύκολα προσβάσιμοι από τα παιδιά της ηλικιακής ομάδας 4-6 χρόνων. Οι μεγάλοι ενιαίοι χώροι αποφεύγονται γιατί συνδέονται με επιθετικές συμπεριφορές. Νηπιαγωγεία με μεγάλους απρόσωπους χώρους, με περισσότερους από 75 μαθητές είναι επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα του παιδιού, δημιουργούν συνθήκες στρατώνα, στέκονται εμπόδιο στην ισόρροπη συναισθηματική του ανάπτυξη, προκαλούν δυσλειτουργία στη ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη με αύξηση του συναισθήματος του φόβου και της εγκατάλειψης από τα τεράστια – για το ίδιο το παιδί – μεγέθη τους και εντείνουν τη δυσκολία προσαρμογής.
Τα πολυθέσια Νηπιαγωγεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Υπουργείο, λόγω του γεγονότος ότι του δίνουν τη δυνατότητα μέσα στα πλαίσια της ίδιας σχολικής μονάδας, αφενός να συγχωνεύει μικρότερα τμήματα και να δημιουργεί νέα υπεράριθμα (ως 25 μαθητές συν 10%), αφετέρου να καταργεί οργανικές θέσεις. Είναι άγνωστος ο αριθμός των τμημάτων και κατά συνέπεια των οργανικών θέσεων οι οποίες θα καταργηθούν από τη δημιουργία πολυθέσιων Νηπιαγωγείων (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 211744/ΓΔ4/23-12-2015 με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-17» στην οποία αναφέρεται η προαγωγή συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων σε 4θέσια έως 6θέσια). Ο ακριβής αριθμός των τμημάτων που θα καταργηθούν από τη δημιουργία πολυθέσιων Νηπιαγωγείων θα γίνει γνωστός το Μάιο, όταν υπογραφεί η ΚΥΑ για τις μεταβολές σχολικών μονάδων.
Με τη δημιουργία πολυθέσιων Νηπιαγωγείων το Υπουργείο θα πετύχει τρεις στόχους ταυτόχρονα:
- Αθρόες συγχωνεύσεις τμημάτων οι οποίες θα γίνονται μέσα στα πλαίσια της ίδιας σχολικής μονάδας
- Κατάργηση οργανικών θέσεων Νηπιαγωγών
- Και τέλος, μέσω της τοποθέτησης Διευθυντριών –τών, τη δημιουργία ενός ισχυρού ελεγκτικού δικτύου-μηχανισμού ανά την επικράτεια, ιδιαίτερα αποτελεσματικού για την αξιολόγηση των Νηπιαγωγών!
Στη διάταξη αναφέρεται: «2) Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια καιβ) πέντε (5) νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό».
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Είναι προφανές ότι η πλειονότητα των Νηπιαγωγείων της χώρας θα λειτουργεί με ελάχιστο αριθμό 14 νηπίων. Οι αστικές περιοχές συγκεντρώνουν ένα εξαιρετικό μεγάλο αριθμό μαθητικού δυναμικού και δίνουν τη δυνατότητα στο Υπουργείο για ευρείας κλίμακας συγχωνεύσεις , καταργήσεις και ανακατανομή των  ορίων εγγραφής μαθητών, έτσι ώστε να δημιουργούνται υπεράριθμα τμήματα και να καταργούνται οργανικές θέσεις . Για παράδειγμα στην Αττική φοιτούν το σχολικό έτος 2015-16, 39.581 μαθητές Νηπιαγωγείου. Στην Αττική όμως υπάρχουν Διευθύνσεις, όπως για παράδειγμα η Α΄ Αθήνας στις οποίες η λειτουργία των Νηπιαγωγείων παρουσιάζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Το κτιριακό πρόβλημα είναι οξύτατο. Πάρα πολλά Νηπιαγωγεία λειτουργούν σε διαδρόμους και σε αίθουσες τελετών Δημοτικών σχολείων ή σε ενοικιαζόμενα καταστήματα χωρίς αύλειο χώρο. Εκτός αυτού η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού δεν επιτρέπει τη λειτουργία τμημάτων με 25 ή περισσότερους μαθητές
όπως είναι η στόχευση (παιδιά με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παιδιά οικονομικών μεταναστών, αλλοδαποί, μεγάλο ποσοστό παιδιών με διαφορετικές μητρικές γλώσσες κ.ά.).
 Ας μη ξεχνάμε ότι πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι τα 15 παιδιά ανά τμήμα, αίτημα το οποίο θα συμβάλλει στην ποιοτική Προσχολική αγωγή, αλλά και στον αντισταθμιστικό της ρόλο.
Ο διάταξη του νόμου που αναφέρθηκε παραπάνω μπορεί να ερμηνευτεί και να εφαρμοστεί κατά το δοκούν από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας, αφού δεν έχει νομοθετηθεί η δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική αγωγή, ούτε έχει γνωστοποιηθεί αν υπάρχει σχέδιο υλοποίησής της.
Σχέδιο Α. Δημιουργία πολυθέσιων Νηπιαγωγείων
Στην Αττική και σε άλλες αστικές περιοχές το Υπουργείο θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο Α «Δημιουργία πολυθέσιων Νηπιαγωγείων» άμεσα από τον Ιούνιο του 2016. Με αυτό το σχέδιο δημιουργεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερα τμήματα στοιβάζοντας κυριολεκτικά τα παιδιά και καταργώντας οργανικές θέσεις για να μειώσει το κόστος λειτουργίας των Νηπιαγωγείων.
Σχέδιο Β. Ανασχηματισμός της περιφέρειας εγγραφής μαθητών των Νηπιαγωγείων σε ακτίνα 1200 μ. από την έδρα του Νηπιαγωγείου
Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η λειτουργία πολυθέσιων προκειμένου να δημιουργήσει τμήματα 25-27 μαθητών, είναι πολύ εύκολο να θέσει σε εφαρμογή  το σχέδιο Β «Ανασχηματισμός της περιφέρειας εγγραφής μαθητών των Νηπιαγωγείων». Με βάση την ΚΥΑ 24001/2013 -ΦΕΚ 1449 Β/14-6-2013 (Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες), στην οποία αναφέρεται ότι «δεν έχουν δικαίωμα μεταφοράς με μεταφορικά μέσα όσοι μαθητές κατοικούν σε απόσταση μικρότερη των 1200 μ. από την έδρα του σχολείου τους» η ακτίνα 1200μ. περιμετρικά του Νηπιαγωγείου αποτελεί χωροταξικό όριο εγγραφής μαθητών. Μέσα σ’ αυτόν τον κύκλο με κέντρο το Νηπιαγωγείο και ακτίνα 1200 μ. έχει τη δυνατότητα με μια μόνο υπογραφή του Διευθυντή εκπαίδευσης (ΠΔ200/98) να δημιουργήσει τμήματα ως και 27 μαθητών, αποφεύγοντας τη μεταφορά μαθητών η οποία έχει μεγάλο οικονομικό κόστος για τις περιφέρειες.
Επισημαίνουμε ότι η καθημερινή μετακίνηση σε απόσταση 2400μ., είναι εξαιρετικά μεγάλη για ένα παιδί 4-6 χρόνων και μπορεί να παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν λεωφόροι κ.ά. Το παιδί ηλικίας 4-6 χρόνων θα πρέπει να μετακινείται στα όρια της γειτονιάς του.
Αν το Υπουργείο προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες, θα υπάρξουν μεγάλες αντιδράσεις όχι μόνο  από τους Νηπιαγωγούς αλλά  και από τους γονείς.
Σχεδιο Γ Κεντρική κατανομή  μαθητών από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Εκτός των όσων προαναφέρθηκαν είναι πιθανόν να τεθεί σε εφαρμογή και το σχέδιο της κατανομής των παιδιών στα Νηπιαγωγεία σε κεντρικό επίπεδο, από τη Διεύθυνση εκπαίδευσης, με στόχο τη δημιουργία τμημάτων 25-27 παιδιών και την κατάργηση οργανικών θέσεων.
Ο χαρακτηρισμός του Νηπιαγωγείου ως δυσπρόσιτο –απομακρυσμένο, παραμεθόριο που θα του δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί με ελάχιστο αριθμό 5 νηπίων (όπως αναφέρεται στη διάταξη) είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι του Υπουργείου, για να αμβλύνει τις αντιδράσεις από τον διπλασιασμό του ελάχιστου αριθμού παιδιών για τη λειτουργία της συντριπτικής πλειοψηφίας των Νηπιαγωγείων της χώρας.
Το Υπουργείο σαφώς γνωρίζει ότι ο αριθμός των δυσπρόσιτων είναι πολύ μικρός (254 δυσπρόσιτα από το σύνολο των 5224 Νηπιαγωγείων της επικράτειας) και πολλά από αυτά βρίσκονται σε αναστολή ή επαναλειτουργούν ανάλογα με τη ροή των γεννήσεων. Γνωρίζει επίσης ότι είναι δύσκολο να χαρακτηριστούν ως δυσπρόσιτα Νηπιαγωγεία που δεν είναι πραγματικά ‘’δυσπρόσιτα’’. Αν λάβουμε υπόψην ότι τα δυσπρόσιτα Δημοτικά σχολεία είναι 320, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι δεν είναι δυνατό να χαρακτηριστούν ως δυσπρόσιτα χιλιάδες Νηπιαγωγεία έτσι ώστε να λειτουργήσουν με λιγότερα από 14 παιδιά!
Τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό  απομακρυσμένων Νηπιαγωγείων είναι ασαφή (εκτός του κριτηρίου της μείωσης του κόστους το οποίο αναφέρεται με σαφήνεια στην αιτιολογική έκθεση του νόμου). Το μόνο που αναφέρεται ρητά είναι ότι ανατίθεται σε μονοπρόσωπο όργανο (Διευθυντής εκπαίδευσης) η ευθύνη για την τήρηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα.
Είναι άγνωστο με ποιά διαδικασία θα γίνεται ο χαρακτηρισμός, ποιός θα τον κάνει, η χρονική διάρκεια που θα είναι σε ισχύ, αν θα υπάρχει η δυνατότητα ενστάσεων κατά της απόφασης κ.ά. Τα ασαφή κριτήρια θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα (ενδοπεριφερειακές ανισότητες κ.ά.).
Στη διάταξη αναφέρεται «3. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς είκοσι πέντε (25) νήπια».
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Τα παιδικά κέντρα είναι ένας θεσμός-φάντασμα ένα αποτυχημένο εκπαιδευτικό πείραμα .
Πριν από 31 χρόνια με το Ν1566/85 είχε γίνει προσπάθεια να οργανωθούν και να λειτουργήσουν Νηπιαγωγεία με ιδιότυπη μορφή, αποδυναμωμένα από τον εκπαιδευτικό τους ρόλο στα πλαίσια των παιδικών κέντρων ενός θεσμού υβριδικού τύπου με συγκεχυμένες λειτουργίες , επικαλύψεις  υπευθυνοτήτων του προσωπικού , υπό την αρμοδιότητα δυο υπουργείων .
Η ιδέα του παιδικού κέντρου δεν βρήκε υποστηρικτές, ούτε στην εκπαιδευτική ούτε στην πανεπιστημιακή κοινότητα με αποτέλεσμα να λειτουργήσουν ελάχιστα. Η πιο γνωστή περίπτωση λειτουργίας παιδικού κέντρου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με διευρυμένο ωράριο για παιδιά από 2,5 έως 6 ετών, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Χ. Φράγκου, το σχολικό έτος 1987-88 ,κατέληξε ένα αποτυχημένο και επικίνδυνο πείραμα, το οποίο βέβαια δεν θα μπορούσε να γενικευτεί.
Τότε υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους συντονισμένους αγώνες των Νηπιαγωγών, που αρνήθηκαν να ενταχθούν στα παιδικά κέντρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υποβαθμιζόταν ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου και θα περιορίζονταν σε ρόλο φύλαξης των παιδιών.Η προφανής αδυναμία του θεσμού να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό κέντρο, αλλά και η αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας τον οδήγησαν σε αχρησία με αποτέλεσμα να περάσει στην ιστορία μόνο ως βιβλιογραφική αναφορά (στην περίπτωση του ΑΠΘ μόνο η ονομασία έχει παραμείνει, αφού πρόκειται για ΝΠΙΔ στο οποίο εγγράφονται τα παιδιά όσων εργάζονται στο Πανεπιστήμιο).
Η εκτίμηση του Συντονιστικού Νηπιαγωγών είναι ότι υπάρχει πολιτική στόχευση πίσω από την εμμονή του Υπουργείου για θεσμούς –φαντάσματα του παρελθόντος όπως τα παιδικά κέντρα. Είναι πιθανό να σχεδιάζεται η ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ των δημοσίων Νηπιαγωγείων (voucher κ.ά.) αλλά και η εκχώρηση των δομών εκπαίδευσης των Νηπιαγωγείων σε ιδιοκτήτες παιδικών σταθμών που θα φέρουν την επωνυμία παιδικά κέντρα.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
   ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΜΕΣΑ .
ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ (ΚΤΙΡΙΑ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ)
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 Α ΟΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ.
ΚΑΝΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

  ΑΘΗΝΑ 27/4/2016

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ                                                                                               
www.nipiagogoi.gr

Συμπεράσματα από την Ημερίδα για την Διαπολιτισμική ΕκπαίδευσηΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
 

Αθήνα,  26 Απριλίου 2016

Δελτίο Τύπου

Τη Δευτέρα 18 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Ημερίδα με θέμα «Διαπολιτισμικοί διάλογοι: Σημεία συνάντησης των προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος».  Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Θεοδόση Πελεγρίνη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και απευθυνόταν σε στελέχη της εκπαίδευσης και κυρίως σε Σχολικούς Συμβούλους.  
Αντικείμενο της Ημερίδας ήταν τα εκπαιδευτικά υλικά που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών», «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» και «Εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης/Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων». Η υλοποίηση των Προγραμμάτων αυτών έγινε για πρώτη φορά το 1997 (ΕΠΕΑΕΚ Ι, 1997-2000) και συνεχίστηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2002-2004) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013». Στο διάστημα αυτό έχει παραχθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει σχολικά εγχειρίδια, υποστηρικτικό υλικό για μαθητές, λεξικά, λογισμικά, παιγνίδια, αφίσες και διδακτικά σενάρια.
Τόσο τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά όσο και το πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής αυτού του υλικού υπογραμμίζουν την προστιθέμενη εκπαιδευτική του αξία για το ελληνικό σχολείο. Ειδικότερα, πρόκειται για εκπαιδευτικά υλικά που:
  • Θεμελιώνονται στις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και αποτελούν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη, τη διερεύνηση και τη διαπραγμάτευση των ιδεών.
  • Προωθούν τη χρήση πολλαπλών πηγών περιεχομένου διευκολύνοντας τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη διαπολιτισμική παιδαγωγική.
  • Χαρακτηρίζονται από τη διεπιστημονική προσέγγιση των εννοιών.
  • Καλύπτουν μεγάλο εύρος γνωστικών περιοχών (π.χ. γλώσσα, ιστορία, μαθηματικά, λογοτεχνία, γεωγραφία, φυσικές επιστήμες, μελέτη περιβάλλοντος).
  • Καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
  • Έχουν αναπτυχθεί από επιστημονικές ομάδες των Πανεπιστημίων όλης της χώρας με σταθερή και αξιόλογη συμβολή στην εκπαίδευση.
  • Έχουν εφαρμοστεί και αξιολογηθεί σε σχολικές μονάδες με σημαντικά αποτελέσματα στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων και την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής.
Ως τώρα τα εν λόγω εκπαιδευτικά υλικά αντιμετωπίζονταν ως τυπική υποχρέωση των υλοποιούμενων Προγραμμάτων, γεγονός που περιόριζε την αξιοποίησή τους στο χρονικό και λειτουργικό πλαίσιο των Προγραμμάτων. Το ΙΕΠ ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναδείξει την χρησιμότητά τους θεωρώντας ότι η πραγματική τους αξία είναι να αποτελούν εργαλεία στα χέρια των εκπαιδευτικών, να δοκιμάζονται και να εμπλουτίζονται στη σχολική τάξη και όχι απλώς να φυλάσσονται ως παραδοτέα. Τα εκπαιδευτικά υλικά βρίσκονται μεν αναρτημένα στους ιστότοπους των Προγραμμάτων (που χάρη στους Επιστημονικούς Υπευθύνους των έργων διατηρούνται ενεργοί και μετά το πέρας των Πράξεων). Ωστόσο, παραμένουν ασύνδετα και σε μεγάλο βαθμό αφανή και άγνωστα σε πολλούς εκπαιδευτικούς. Για τον λόγο αυτό είναι σκόπιμο να συγκεντρωθούν και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να συνδεθούν με τη σχολική πράξη.   
Προς την κατεύθυνση αυτή έθεσε τις βάσεις η Ημερίδα «Διαπολιτισμικοί Διάλογοι» στην οποία συμμετείχαν σε κλίμα συνεργασίας οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι όλων των Προγραμμάτων εκφράζοντας την ικανοποίησή τους γι΄ αυτή την πρωτοβουλία που φαίνεται να παρέμενε εκκρεμότητα χρόνων. Οι παρουσιάσεις των συμμετεχόντων ανέδειξαν τα καινοτόμα στοιχεία των εκπαιδευτικών υλικών και συνακόλουθα τη χρησιμότητά τους ως διδακτικών εργαλείων τόσο για την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης και τη πραγμάτευση της γνώσης όσο και για την  καλλιέργεια σχέσεων ισοτιμίας και αμοιβαίας αποδοχής στο ελληνικό σχολείο.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το εύρος και η ποικιλία των  εκπαιδευτικών υλικών που έχουν παραχθεί δεν αποτελεί εμπόδιο στην παράλληλη αξιοποίησή τους, καθώς η συλλογιστική που τα διέπει είναι ότι αποτελούν υλικό μιας τράπεζας ιδεών και διδακτικών προτάσεων που ο εκπαιδευτικός επιλέγει και προσαρμόζει ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής που κρίνεται αναγκαία για την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και μαθητικής διαρροής ειδικά σε περιοχές με χαμηλούς κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες. Κατέστη έτσι σαφές ότι τα υλικά αυτά δεν περιορίζονται στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, αλλά ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών του ελληνικού σχολείου προωθώντας την ατομική και κοινωνική ενδυνάμωση. Για τον λόγο αυτό τονίστηκε ιδιαίτερα ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων στην ουσιαστική αξιοποίηση των εν λόγω εκπαιδευτικών υλικών.
Τέλος, οι εργασίες της Ημερίδας συνέβαλαν ώστε να συσχετιστεί το εν λόγω υλικό με τις παρούσες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πρόσφατες μεταναστευτικές ροές. Καλές πρακτικές που κάνουν πράξη το δικαίωμα όλων των παιδιών στη μόρφωση, όπως είναι τα κινητά Κέντρα Στήριξης Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (ΚΕΣΠΕΜ), φανέρωσαν την παιδαγωγική και πρακτική επάρκεια της χώρας μας στην υποστήριξη των παιδιών που βρίσκονται εν μέσω ενός προσφυγικού ταξιδιού.    
Ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης αναγνωρίζοντας την πολλαπλή χρησιμότητα – παιδαγωγική, κοινωνική, οικονομική – της  αξιοποίησης των εν λόγω  εκπαιδευτικών υλικών, τόνισε την ανάγκη υποστήριξης των εκπαιδευτικών στην προσπάθειά τους να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης σε όλους τους μαθητές που φοιτούν σε ελληνικό σχολείο ειδικά υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στο προσφυγικό ζήτημα.
Η διαχρονική επικαιρότητα βασικών δημοκρατικών αρχών που διέπουν τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η σημασία σύνδεσης όλων των σχολικών μονάδων με τις αρχές αυτές, ώστε το σχολείο να καλλιεργήσει σχέσεις σεβασμού της ετερότητας και ισότιμης αλληλεπίδρασης όλων των μαθητών, ήταν κοινή διαπίστωση της Καθ. κας Ν. Ασκούνη, του Καθ. κου Χρ. Γκόβαρη, του Καθ. κου Γ. Παπακωνσταντίνου και του κου Χαραμή, Αντιπροέδρου του ΙΕΠ, οι οποίοι συμμετείχαν σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας.
Κλείνοντας τις εργασίες της Ημερίδας ο Πρόεδρος του ΙΕΠ κ. Γεράσιμος Κουζέλης επεσήμανε την αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής ενεργειών με στόχο τη συγκέντρωση, έγκριση και ανάπτυξη μεθοδολογικών και τεχνολογικών εργαλείων για εύκολη αναζήτηση και επιλογή των εκπαιδευτικών υλικών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Ανατροπές στην εκπαίδευση με αρχιτέκτονα τον πρόεδρο του εθνικού διαλόγου

Οι νέες «φαεινές» ιδέες του Αντώνη Λιάκου... | EUROKINISSI/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ
 
Όπως είναι ήδη γνωστό οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας στα Νηπιαγωγεία (αύξηση των μαθητών ανά τμήμα), στα Δημοτικά σχολεία (ο λεγόμενος νέος τύπος ενιαίου ολοήμερου σχολείου που αντικαθιστά τα ΕΑΕΠ) και στην Ειδική Αγωγή (επιχειρείται η διάλυση των σταθερών δομών ειδικής αγωγής και η διεύρυνση των ελαστικά εργαζόμενων στο χώρο), έγιναν με στόχο, ανάμεσα σε άλλα, το σημαντικό περιορισμό των προσλήψεων, τη νέα σχολική χρονιά, αναπληρωτών νηπιαγωγών και δασκάλων....
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Είναι αθώα η πρόταση για τετραετές Γυμνάσιο και διετές Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο;

EUROKINISSI - ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΙΑΡΑΣ
 
Αν κανείς κοιτάξει, τα τελευταία σαράντα χρόνια, τις διακηρύξεις των υπουργών Παιδείας, κάθε φορά που μιλούσαν για αλλαγή ή άλλαζαν το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα εκπλαγεί: Γιατί...
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


  Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ημερησίων ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα και υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’ και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδα Β’) με το παλαιό σύστημα, έτους 2016
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Νέα προκήρυξη για 49 προσλήψεις μονίμου προσωπικού(οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ) στο Υπουργείο ΟικονομικώνΜόνιμους υπαλλήλους θα προσλάβει το υπουργείο Οικονομικών για να καλύψει τις επιτακτικές ανάγκες του. Το ΑΣΕΠ ετοιμάζει νέα προκήρυξη για 49 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού που θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Επειση πάντα οι προκηξρύξεις του υπουργείου Οικονομικών έχουν μεγάλη συμμετοχή, τα επιπλέον προσόντα θα παιξουν μεγάλο ρόλο στην επιλογή των υποψηφίων. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ.
Σύμφωνα με το e-dimosio, το αμέσως επόμενο διάστημα η προκήρυξη θα σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους υποψηφίους.
Η γνωση ξένης γλώσσας και οι μεταπτυχιακές σπουδές θα δωσουν αρξκετά παραπάνω μόρια στους υποψηφίους. Τέλος η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, καθώς και η εμπειρία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που «σφραγίζουν» το διαβατήριο διορισμού των υποψηφίων, καθώς τους προσφέρουν πολύτιμα έξτρα μόρια στην τελική κατάταξη.
Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνεται α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και β) γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

e-dimosio.gr

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Μ. ΠΕΜΠΤΗ, 28/4/2016


«Νέα βιβλία και λιγότερα εξεταζόμενα μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες»...Συνέντευξη του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.) κου Γεράσιμου Κουζέλη στην Εφημερίδα των Συντακτών

«Θα εισηγηθούμε τη δημιουργία ευρύτερων ενοτήτων μαθημάτων, ενοτήτων που θα επιτρέπουν τη διδασκαλία από περισσότερες μεμονωμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών και ταυτοχρόνως πιο σφαιρικές θεωρήσεις των ίδιων των διδακτικών αντικειμένων»
 

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) του υπουργείου Παιδείας, Γεράσιμος Κουζέλης, πιστεύει ότι μια ριζική μείωση του αριθμού και του εύρους των συμβατικά εξεταζόμενων μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες και μια ριζική μείωση του χρόνου που δαπανάται για τις τελικές εξετάσεις, θα εξασφάλιζαν άλλες δυνατότητες στο σχολείο....
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

αναδημοσιεύουμε την επιστολή του αιρετού του ΚΥΣΕΕΠ κ. Β.Βούγια προς τον Υπουργό Παιδείας, σχετικά με την απόσυρση της Τροπολογίας 359/6 26.4.2016, που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, περί Καθορισμού της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την Ε.Α.Ε. 

Ζητούμε και εμείς με τη σειρά μας την απόσυρση της τροπολογίας και την κλήση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε διαβούλευση σχετικά με το θέμα.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Β. ΒΟΥΓΙΑ:

Βασίλης Βούγιας
Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
 Ειδικής Αγωγής ΥΠ.Π.Ε.Θ.
τηλ: 6974714206
                              Λαμία 27/4/2016
                                    
                                     Προς: - Υπουργό ΥΠ.Π.Ε.Θ κο Νικόλαο Φίλη
                                     Κοιν:-  Σύμβουλο Υπουργού κο Π. Κασσιανό
-         Δ/ντρια  Δ/νσης Ε.Α.Ε. κα Θ. Αστέρη
-          Βουλευτές μέλη της  Ε. Μ. Υ.   
-         Πολιτικά Κόμματα Βουλής 
      
Θέμα: «Απόσυρση της Τροπολογίας 359/6 26.4.2016: Καθορισμός της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την Ε.Α.Ε.  και θέση αυτής σε Διαβούλευση»

Αξιότιμε κε Υπουργέ.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αιτούνται  τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησής τους(δάσκαλοι, καθηγητές κ.λ.π) στο οικείο Υπηρεσιακό τους Συμβούλιο.
 Επειδή αυτό συμβαίνει σε ολόκληρο τον Δημόσιο Τομέα και  όσον αφορά στην περίπτωση του Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. η αρμοδιότητα του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) αποτυπώνεται στο άρθρο 14 του Προεδρικού Διατάγματος 1/2003, ΦΕΚ 1/3-1-03: «Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης του Ε.Ε.Π και του Ε.Β.Π.».
Επειδή η συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης , αφορά και στην μισθολογική εξέλιξη των κατόχων των τίτλων αυτών και γι αυτό το λόγο επιλαμβάνονται τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια των υπαλλήλων,  ως τα μόνα αρμόδια για διευθέτηση τέτοιων θεμάτων που άπτονται της Διοίκησης.
Επειδή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.), το οποίο: «…ιδρύθηκε το 2011 με τον Νόμο 3966 (ΦΕΚ Α΄ 118/24-05-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου(Ν.Π.Ι.Δ.), τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ως επιτελικός επιστημονικός Φορέας…», ενεργεί γνωμοδοτικά και δεν δύναται να εκδώσει διοικητικές πράξεις.
Επειδή δεν νοείται, όπως συμβαίνει με την Ειδική Αγωγή,  ο όρος συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία, καθόσον ή είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος στη Σχολική Ψυχολογία ή δεν είναι.
Επειδή η αιφνιδιαστικά κατατεθείσα χθες το απόγευμα στη Βουλή Τροπολογία με θέμα: "Καθορισμός της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την Ε.Α.Ε."» δεν θα συζητηθεί, ως όφειλε να φροντίσει το Υπουργείο Παιδείας, από την αρμόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου παραβρέθηκε και τοποθετήθηκε επί των τότε θεμάτων, δια του Προέδρου της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.).
Επειδή μονίμως και σε σταθερή βάση δεν ζητείται η άποψη, επί θεμάτων που σφόδρα το αφορούν, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.).
Για όλους αυτούς τους λόγους,
ζητούμε,
έστω και την ύστατη στιγμή,
να αποσυρθεί η Τροπολογία 359/6 26.4.2016 με θέμα: «Καθορισμός της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την Ε.Α.Ε.» και ακολούθως να τεθεί σε Διαβούλευση το περιεχόμενό της.
Βασίλης Βούγιας
Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
Ειδικής Αγωγής ΥΠ.Π.Ε.Θ.

poseepea.blogspot.gr

Υπουργείο Παιδείας: "Το δίλημμα: Πελάτες ή Μαθητές;"


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ


ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ


ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!


Η κατανομή των θέσεων εισακτέων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Από τις συνολικά 69.650 θέσεις εισακτέων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (δεν συμπεριλαμβάνονται τα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), οι 43.520 θέσεις αποδίδονται στα Πανεπιστήμια και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ενώ οι 26.130 θέσεις αποδίδονται στα ΤΕΙ, στην Ανώτατη Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Στους υποψηφίους που συμμετείχαν τελευταία φορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των ετών 2015 ή 2014 και που θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων αποδίδονται συνολικά 7.001 θέσεις, από τις οποίες τις 4.214 θέσεις θα τις διεκδικήσουν οι υποψήφιοι του 2015 και τις 2.787 θέσεις θα τις διεκδικήσουν οι υποψήφιοι του 2014.
Στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ έτους 2016 με το παλαιό και με το νέο σύστημα εισαγωγής θα αποδοθούν συνολικά 57.991 θέσεις, από τις οποίες οι 2.315 θέσεις αφορούν το παλαιό σύστημα (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ομάδα Β’) και οι 55.676 θέσεις αφορούν το νέο σύστημα ΓΕΛ.
Αντίστοιχα στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ έτους 2016 με το παλαιό και με το νέο σύστημα εισαγωγής θα αποδοθούν συνολικά 4.395 θέσεις, από τις οποίες οι 724 θέσεις αφορούν το παλαιό σύστημα (ΕΠΑΛ Ομάδα Α’) και οι 3.671 θέσεις αφορούν το νέο σύστημα ΕΠΑΛ.
Επίσης στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ με το παλαιό σύστημα (ΕΠΑΛ Ομάδα Α’) θα αποδοθούν 263 θέσεις.
Τέλος, οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ με το παλαιό και το νέο σύστημα εισαγωγής θα διεκδικήσουν συνολικά 952 θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων, από τις οποίες οι 441 θέσεις αφορούν το παλαιό σύστημα (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ομάδα Β’) και οι 511 θέσεις αφορούν το νέο σύστημα ΓΕΛ.

Ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων των Π.Δ.Ε. της χώρας