Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΑΝ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...(ν.4315/15 & ν.4342/15)


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Με σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που ανέλαβε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου του 2015, ρυθμίστηκαν και επιλύθηκαν σημαντικά προβλήματα των μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που αποτελούσαν και αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Παράλληλα, ρυθμίστηκαν και υπηρεσιακά θέματα με θετική επίπτωση στους εκπαιδευτικούς.

Πιο αναλυτικά με τις  ψηφισθείσες τροπολογίες που περιλαμβάνονται στο νόμο 4315/15 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015) ρυθμίστηκαν τα ακόλουθα:

Α. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς:
 1. Αναγνωρίζεται η διανυθείσα από 1.9.2010 και εντεύθεν προϋπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών.
 2. Διασφαλίζεται ότι η προϋπηρεσία ωρομισθίων εκπαιδευτικών  σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θα γίνει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους λοιπούς ωρομισθίους εκπαιδευτικούς.
 3. Οι αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί θα διαγράφονται από τους πίνακες μόνον για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Καταργείται δηλ. η διαγραφή τους  από τους πίνακες αναπληρωτών για δύο χρόνια.
 4. Επεκτείνεται το καθεστώς αδειών για συμμετοχή σε εξετάσεις λόγω σπουδών και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς,
 5. Κατοχυρώνεται το δικαίωμα της άδειας με αποδοχές για παρακολούθηση επιμορφωτικών δράσεων, σεμιναρίων κλπ.
Β. Για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς:
 1. Εξισώνεται ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών που δικαιούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το χρόνο άδειας άνευ αποδοχών  που λαμβάνει το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων δυνάμει του Υπαλληλικού Κώδικα.
 2. Καταργείται το ΠΔ για υποχρεωτικές μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια. Το καταργούμενο ΠΔ, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς (απομάκρυνση από οικογένειες και κοινωνικό περιβάλλον, οικονομικά λόγω χαμηλών αμοιβών κ.α.). Το Υπουργείο Παιδείας φρονεί ότι οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών  θα πρέπει από κοινού με τις ανάγκες της υπηρεσίας για την κάλυψη των κενών να εναρμονίζονται και με το αυτονόητο δικαίωμα των εργαζομένων σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.
 3. Καταργείται η διάταξη, η οποία  σε αντίθεση με υπερκείμενους κανόνες δικαίου προβλέπει δικαίωμα διορισμού στην εκπαίδευση σε αποφοίτους ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής, χωρίς την ύπαρξη αντιστοιχίας του τίτλου.    
 4. Καταργείται η διάταξη με την οποία ωρομίσθιοι εκπαιδευτές που προσλαμβάνονταν στα ΙΕΚ μπορούσαν να «αποσπαστούν» στα ΕΠΑΛ ως εκπαιδευτικοί.
 5. Προβλέπεται, προς θεραπεία της αρχής της ισότητας, ότι η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία του ν. 3966/2011 (A' 118) προσμετράται και για το μόνιμο διορισμό. Λόγω του χρόνου θέσπισης του νομοθετικού πλαισίου των πειραματικών και πρότυπων σχολείων, η προϋπηρεσία  εκπαιδευτικών στα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία προσμετρούσε μόνο για την κατάρτιση του πίνακα αναπληρωτών και όχι και για το μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών.      
Γ. Υπηρεσιακά θέματα
Επίσης, με το νόμο 4342/15 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 143/Α/ 9-11-15 ρυθμίστηκε  σειρά υπηρεσιακών  θέματα με θετική επίπτωση στους εκπαιδευτικούς.
 1. Σε όλα τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού και στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου, δύναται να προΐστανται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Καταργήθηκε η διάταξη με την οποία οι διατελέσαντες Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Οργανισμών που εποπτεύονται από το ΥΠΠΕΘ καθώς Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς του ΥΠΠΕΘ, ορίζονται με τη λήξη της θητείας τους ως σχολικοί σύμβουλοι χωρίς καμία κρίση.
 3. Ρυθμίστηκε το θέμα της αναδρομικής πληρωμής εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων 2014, όπως και όσων εργάστηκαν υπερωριακά στο σχολείο του 18 ΑΝΩ την περσινή σχολική χρονιά.

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης: Πλασματικά κενά στα σχολειά, στόχος 20.000 διορισμοί, αλλάξαμε όρους του μνημονίου.


Την  ύπαρξη πλασματικών κενών στα σχολειά της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης  αποκάλυψε  ο Υπουργός  Παιδείας Νίκος  Φίλης κατά τη σημερινή  συνεδρίαση  της Eπιτροπής  Μορφωτικών  Υποθέσεων. Oκ.Φίλης  ανέφερε  χαρακτηριστικά:‘Οσους διορισμούς κι αν κάνουμε-που είναι αναγκαίο-η εκπαίδευση θα μοιάζει ότι είναι ένα πιθάρι χωρίς πάτο αν δεν αντιμετωπίσουμε παθογένειες στη λειτουργία των σχολείων που αφορούν όχι τα πραγματικά κενά αλλά τα τεχνητά κενά.
Πριν από ένα μήνα ενάμιση είχα στείλει μία εγκύκλιο με την οποία ζητούσα από τους διευθυντές εκπαίδευσης να προσδιορίσουν τα κενά και τα ωράρια των εκπαιδευτικών μετά τρεις μήνες λειτουργίας των σχολείων. Χρειάστηκε να φύγουν λόγω των κρίσεων αρκετοί διευθυντές εκπαίδευσης για να απαντήσουν γρήγορα-γρήγορα και από τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει  προκύπτει ότι υπάρχουν:
α) 13.500 ώρες σε γραμματειακή υποστήριξη στο χώρο της εκπαίδευσης.
β) Πάνω από 2000 ολιγομελή τμήματα, πολλά από τα οποία και με κάτω από 10 μαθητές. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στο σχολειό με το να κρύβουμε αυτή την πραγματικότητα;
Έχω και άλλα στοιχεία να πω, περιφέρειες στην Αθήνα όπου ερχόντουσαν οι γονείς και λέγανε, οφείλεις να λύσεις το πρόβλημα του ολοήμερου σχολείου, μας το είπε ο διευθυντής εκπαίδευσης, εσύ θα το λύσεις, και τώρα που φεύγει ο διευθυντής εκπαίδευσης και αναγκάζεται, για να αποφύγει τα προβλήματα που θα προκύψουν, να μας δώσει μια κατάσταση, έχουμε πολλά κενά, πλασματικά κενά. Εκπαιδευτικούς με 10 ώρες εργασία, 8 ώρες εργασία, 15 ώρες εργασία, πολύ κάτω από το πραγματικό τους ωράριο.
Και καλά, ο διευθυντής εκπαίδευσης αυτό το πράγμα δεν το έβλεπε, οι σχολικοί σύμβουλοι δεν το βλέπανε; Και στη σχολική μονάδα, ο διευθυντής δεν το έβλεπε αυτό;
Δεν θέλω να κατηγορήσω συλλήβδην, αλίμονο, αλλά υπάρχει μία αντίληψη κακώς εννοούμενης αλληλεγγύης. Δεν είναι αλληλεγγύη, είναι κατά τη γνώμη μου η επιβίωση ενός πελατειακού κράτους και στο χώρο της εκπαίδευσης. Και έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ελληνική κοινωνία, όλοι μαζί, και οι δυσφημούμενοι εκπαιδευτικοί από αυτές τις πρακτικές και συνολικά, ο ελληνικός λαός που πληρώνει για το δημόσιο σχολείο να δώσουμε μάχη και να αποκαταστήσουμε με τρόπο ουσιαστικό και όχι με τρόπο εντυπωσιοθηρικό , με ουσιαστικό τρόπο, γι αυτό δεν αρχίζω καταγγελίες τώρα, σας λέω στοιχεία όμως, να αποκαταστήσουμε τη λειτουργία του σχολείου, να αποκαταστήσουμε και να αξιολογήσουμε με θετικό τρόπο το δημόσιο σχολείο.
Ο υπουργός επανέλαβε το στόχο του για 20.000 διορισμούς εκπαιδευτικών μέχρι το 2018 λέγοντας : Για λόγους που έχω πει αναλυτικά και συμφωνούμε όλοι χρειαζόμαστε διορισμούς. Έχουμε επεξεργαστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα, όχι λόγια, για το τι ζητάμε ακριβώς. Μία μελέτη που προβλέπει το μίνιμουμ στην τριετία 20000 διορισμούς, όσο μπορούμε πιο πολύ εμπροσθοβαρείς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και αυτό το συζητούμε ως κυβέρνηση και με τους θεσμούς, προκειμένου να μπορέσουμε από την επόμενη χρονιά, μετά 5 και 6 χρόνια αδιοριστίας, να έχουμε σημαντική προώθηση του στόχου των διορισμών.
O κ. Φίλης κλείνοντας ανακοίνωσε ότι από τη διαπραγμάτευση με τον ΟΟΣΑ κατορθώθηκε η αλλαγή των όρων του μνημονίου σχετικά με την έκθεση του 2011. Συγκεκριμένα ο υπουργός είπε : Κατορθώσαμε να αλλάξουμε τους όρους που είχαν τεθεί στο μνημόνιο.  Και να συμφωνήσουμε τον ΟΟΣΑ ότι η συζήτηση δεν πρέπει να είναι μία συζήτηση διεκπεραιωτική, μία συζήτηση που δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα του σχολείου και που, όπως λέγεται στο μνημόνιο θα ήταν η αξιολόγηση της αξιολόγησης της έκθεσης του 2011. Γιατί η έκθεση Διαμαντοπούλου, όπως λέγεται, έκθεση του ΟΟΣΑ επί υπουργείας Διαμαντοπούλου, ήταν μία έκθεση-διαφωνεί, συμφωνεί κανένας είναι άλλο θέμα, έχουμε πολλές διαφωνίες, το ξέρετε αλλά το αφήνω αυτό στη μπάντα – που αξιολογούσε το σχολείο πριν από την κρίση. Ενώ εμείς είμαστε τώρα στο σχολείο στην καρδιά της κρίσης. Άρα, τα στοιχεία που πρέπει να αξιολογήσουμε είναι διαφορετικά, πρέπει να ανασύρουμε και από την έκθεση αλλά και από την εκπαιδευτική εμπειρία ποια στοιχεία πρέπει να συζητήσουμε. Όπως για παράδειγμα δεν είναι δυνατόν στην ελληνική ιδιομορφία που έχουμε ένα εκτεταμένο σύστημα παραπαιδείας, να μην υπάρχει ούτε μία αναφορά για την παραπαιδεία στην έκθεση του 2011.
Γι αυτό πιστεύουμε ότι η συζήτηση με τον ΟΟΣΑ, σε μία βάση κατά το δυνατόν ισοτιμίας και όχι σε μία βάση όπου επιβάλλει ο ένας απόψεις στον άλλον θα πρέπει να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως: ο ενιαίος χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, το Ολοήμερο Σχολείο, τα οικονομικά της Εκπαίδευσης, οι δείκτες επί των οποίων κάποιο αντικειμενικά θεσπιζόμενο όργανο στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, επί τη βάσει του οποίου θα γίνεται η ουσιαστική αξιολόγηση, συνολικά του εκπαιδευτικού συστήματος.

minedu.gov.gr

Το Υπουργείο Παιδείας κατά της ρητορικής του μίσους


Για πρώτη φορά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναλαμβάνει να προωθήσει την  εκστρατεία «No Hate Speech Movement» («Όχι στη ρητορική του μίσους») στην Ελλάδα.
Πρόκειται για ένα εγχείρημα που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στόχος του «No Hate Speech Movement» («Όχι στη ρητορική του μίσους») είναι να περιοριστούν τα κρούσματα ρητορικής μίσους, το bullying στο διαδίκτυο, ο ρατσισμός και οι διακρίσεις, κυρίως στη διαδικτυακή έκφρασή τους, προωθώντας την ισότητα, την αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει αναλάβει να δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα και να διαθέσει στην ελληνική γλώσσα τα απαραίτητα εργαλεία και το αναγκαίο υλικό, σε όσους δραστηριοποιούνται ήδη ή επιθυμούν να αναλάβουν δράση ενάντια στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για το σκοπό αυτό είναι σε επαφή με κρατικούς φορείς, κοινότητες, οργανώσεις και ΜΚΟ με ενεργό δράση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό την Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διοργανώνει εκδήλωση σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς, για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την εκστρατεία του «No Hate Speech» στην Ελλάδα.
Αύριο, Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδατου Υπουργείου Παιδείας, Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής της εκδήλωσης, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα ονόματα των ομιλητών.
 
minedu.gov.gr

Υποβολή αίτησης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις


Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.
Η προθεσμία ορίζεται από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29  Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) είτε με το παλαιό-καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (11-29 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.
 Έχουν ήδη σταλεί στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτήθηκαν τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος, παλαιό ή νέο σύστημα).
Υπενθυμίζεται  ότι όλοι οι ως άνω  μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 29 Φεβρουαρίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.
Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:
 1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).
 2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για  τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει  να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις  που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.
 3. Υποψήφιοι για το 10%  (χωρίς νέα εξέταση)  μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2014 ή το 2015 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.
 4. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει  το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα. 
Εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση ΕΠΑΛ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2016
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Αίτησης-Δήλωσης ΕΠΑΛ 2016 ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΠΟΔ 3 ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΑΛΒ-ΜΑΘΗΤΗΣ για 2016 ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εγκυκλιος Αίτηση-Δήλωση ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2016
Εγκυκλιος Αίτηση-Δήλωση ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2016
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ2016 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΠΟΔ 4 ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΑΛΒ-ΑΠΟΦ για 2016 ΠΑΛΙΟ
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ ενδοσχολικο για 2016 ΠΑΛΙΟ
ΥΠΟΔ 2  ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ για 2016 ΠΑΛΙΟ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ για 2016 παλιο συστημα
ΥΠΟΔ 1 ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΜΑΘΗΤΗΣ για 2016 ΠΑΛΙΟ
ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ για 2016
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ για 2016 νεο συστημα

 minedu.gov.gr

Πόσες προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Ειδική Αγωγή από τους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στην Ειδική Αγωγή, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εκτός από τις προσλήψεις αναπληρωτών με την προέκταση 0.50 ( κάτοχοι διδακτορικών, μεταπτυχιακών στην Ειδική Αγωγή κ.α) πραγματοποιούνται και προσλήψεις από τους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης στην περίπτωση εξάντλησης των πινάκων της Ειδικής και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις.
Για το σχολικό έτος 2015-2016 ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων στην Ειδική Αγωγή από τους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης έφθασε έως τώρα τις 129, οι οποίες κατανέμονται σε 17 ειδικότητες. Οι περισσότερες εξ’ αυτών έχουν πραγματοποιηθεί στον κλάδο ΠΕ08-Καλλιτεχνικών με 29 προσλήψεις και ακολουθούν οι μαθηματικοί με 24 προσλήψεις. Αρκετές προσλήψεις από τους πίνακες γενικής έχουν πραγματοποιηθεί και στου κλάδους ΠΕ18.35 – Τουριστικών και ΠΕ18.36 Τεχν. Τροφίμων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΠΕ03- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 24
ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΩΝ 12
ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΩΝ 4
ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ08 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 29
ΠΕ14.04 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ 7
ΠΕ14.05 - ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ15 - ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2
ΠΕ18.12 - ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9
ΠΕ18.13 - ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ18.15 - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 1
ΠΕ18.16 - ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 1
ΠΕ18.17 - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 1
ΠΕ18.30 - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 3
ΠΕ18.35 - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 16
ΠΕ18.36 - ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ 15
ΠΕ32 - ΘΕΑΤΡΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 129

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - 9/2/2016

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΠΕ23(1) & Ε.Β.Π.(4) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ Κ.Λ-ΠΕ30(1) ΓΙΑ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2015-16


ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟ(ΠΕ23) ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ  
ΓΙΑ Κ.Λ.(ΠΕ30)  ΕΔΩ
ΓΙΑ Ε.Β.Π. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

LIVE Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής: Εθνικός διάλογος για την Παιδεία

 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Συμμετοχή Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών του Κοινωφελούς Προγράμματος Εργασίαςτου Ο.Α.Ε.Δ. σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ;;;...Γιατί κύριοι;;
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.&Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛάρισα: 05-02-2016
Αρ. Πρωτ.: 1487  
                                                                           

                 
Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ. – Πόλη: Ιστοσελίδα:
Πληροφορίες: Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail:
Μανδηλαρά 23
412 22  Λάρισα
http://pde.thess.sch.gr
Βαλιάζη Μαρίλη
2410-539219
2410-538611
              ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝTΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΜΕΑΕ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΣΔΕΥ(μέσω των Δ/νσεων Εκπ/σης)
ΘΕΜΑ : « Συμμετοχή ψυχολόγων και Κοιν/κών Λειτουργών του κοινωφελούς προγράμματος εργασίας, σε ΕΔΕΑΥ » 
                 Λαμβάνοντας υπόψη:
1.    Το ΦΕΚ 4115, άρθρο 39, παρ. 4 με θέμα «Θέματα Α/θμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
2.    Το ΦΕΚ 3191/16-12-2013 με την υπ΄αριθμ. 7011/21-10-2013 απόφαση «Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) Θεσσαλίας»
3.    Το ΦΕΚ 318/12-02-2014 με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 7011/21-10-2013 απόφασης «Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) Θεσσαλίας»
Σας ενημερώνουμε ότι όσοι Ψυχολόγοι (ΠΕ23) και Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ30), προσλήφθηκαν μέσω του κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ, στοχεύοντας στη δίκαιη, σωστή και αποτελεσματική κατανομή του προσωπικού και στην αξιοποίησή του σε σχολεία στα οποία φοιτούν μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, και οι ανάγκες είναι μεγάλες, για το τρέχον σχολικό έτος προτείνεται να στελεχώσουν και τη λειτουργία των ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ.

Η ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
                                                           
                                                                                              ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΣΧΟΛΙΟ:
 1ον) - Τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. αποτελούν προγράμματα που σκοπό έχουν την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Επίσης οι προσλήψεις σ αυτά τα προγράμματα γίνονται με κριτήρια και προϋποθέσεις που βάζει ο Ο.Α.Ε.Δ.(ανεργία κ.λ.π) και όχι με κριτήρια και προϋποθέσεις του Υπουργείου Παιδείας. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούμε να διακρίνουμε, στην περίπτωση της στελέχωσης των Σ.Δ.Ε.Υ. - Ε.Δ.Ε.Α.Υ. με προσωπικό από τον Ο.Α.Ε.Δ., πως μπορεί ν αξιοποιηθεί, επωφελώς για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,  το εν λόγω προσωπικό σε αυτούς τους ευαίσθητους χώρους, από τους οποίους επιπροσθέτως απουσιάζει το μόνιμο προσωπικό και επιπλέον δεν διαθέτουν ούτε καν αναπληρωτές συναδέλφους προσληφθέντες από το Υπουργείο Παιδείας. Στου κασίδη το κεφάλι λοιπόν…
2ον) -  Το προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται από τον Ο.Α.Ε.Δ., δηλώνει σε ποια σχολική μονάδα επιθυμεί να προσληφθεί και αυτό αναγράφεται στη σύμβαση που υπογράφει, οπότε στο ενδεχόμενο της απασχόλησης μεταγενέστερα του προσωπικού αυτού σε Σ.Δ.Ε.Υ.-Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ομιλούμε για 5 σχολικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής του ειδικού σχολείου για το οποίο αυτό προσλήφθηκε. Και φυσικά όταν το προσωπικό αυτό υπέγραφε τη σύμβαση του δεν γνώριζε την αλλαγή αυτή στους όρους απασχόλησής του.
3ον) – Ως γνωστόν τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. αμείβουν το προσωπικό που προσλαμβάνεται απ αυτά με μηνιαίο επιμίσθιο κάτω των πεντακοσίων(500) ευρώ, με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιβίωση των εργαζομένων αυτών. Επίσης για τα καθημερινά έξοδα κίνησης των εργαζομένων στα Σ.Δ.Ε.Υ. – Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(μετάβαση σε 5 σχολικές μονάδες) δεν υπάρχει πρόβλεψη κάλυψης τους από το Υπουργείο Παιδείας. Η πλειονότητα δε των εργαζομένων(νεαροί/ές άνεργοι/ες), στα προγράμματα αυτά, δεν διαθέτουν καν μεταφορικό μέσον για τη μετακίνησή τους…
Προσωπικώς απορούμε για τη μη συνεκτίμηση αυτών των κρίσιμων παραμέτρων από πλευράς των ιθυνόντων…

Βασίλης Βούγιας