Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.


Απόφαση Έγκρισης Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ  ΕΔΩ

Το Α΄ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη, για το σχολικό έτος 2015-2016, συναντήσεων για γονείς νηπίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


Ουστ! Ρε ξεφτίλες…


Οι αναπληρωτές αποτελούν τους εργαζόμενους ενός κατώτερου θεού. Κάθε χρόνο χιλιάδες κυρίως νέοι εργαζόμενοι περιμένουν με μεγάλη αγωνία αν θα προσληφθούν ξανά για να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου παίζοντας έναν καθοριστικότατο ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του Δημόσιου τομέα όσο αυτό είναι εφικτό στην καταστροφική περίοδο της μνημονιακής εποχής. Εργαζόμενοι χωρίς ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον, αντιμέτωποι πάντοτε με την αβεβαιότητα της ανεργίας, καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κάνουν τη δουλειά τους και να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΘΑ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑΝΑΙ ΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ...


Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16
ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΟΜΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
10
ΕΥΒΟΙΑΣ
18
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
9
ΦΩΚΙΔΑΣ
3
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
2
ΣΥΝΟΛΟ
42

Πρόσληψη 256 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων για το διδακτικό έτος 2015-2016Πρόσληψη 256 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, ΠΕ06.50, ΠΕ08.50, ΠΕ09.50, ΠΕ10.50, ΠΕ11.01, ΠΕ12.50, ΠΕ13.50, ΠΕ14.04.50, ΠΕ15.50, ΠΕ16.01.50, ΠΕ17.50, ΠΕ18.50, ΠΕ19-20.50 και ΤΕ16.50 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 256 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, ΠΕ06.50, ΠΕ08.50, ΠΕ09.50, ΠΕ10.50, ΠΕ11.01, ΠΕ12.50, ΠΕ13.50, ΠΕ14.04.50, ΠΕ15.50, ΠΕ16.01.50, ΠΕ17.50, ΠΕ18.50, ΠΕ19-20.50 και ΤΕ16.50 για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και των Τμημάτων Ένταξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015, όπου θα τοποθετηθούν, με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής πρόσληψής τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016.

 Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

Πρόσληψη 755 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, ΠΕ06.50, ΠΕ08.50, ΠΕ09.50, ΠΕ10.50, ΠΕ11.01, ΠΕ12.50, ΠΕ13.50, ΠΕ14.04.50, ΠΕ15.50, ΠΕ16.01.50, ΠΕ17.50, ΠΕ18.50, ΠΕ19-20.50, ΠΕ32.50 και ΤΕ16.50 ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για το 2015-16Πρόσληψη 755 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, ΠΕ06.50, ΠΕ08.50, ΠΕ09.50, ΠΕ10.50,  ΠΕ11.01, ΠΕ12.50, ΠΕ13.50, ΠΕ14.04.50, ΠΕ15.50, ΠΕ16.01.50, ΠΕ17.50, ΠΕ18.50, ΠΕ19-20.50, ΠΕ32.50 και ΤΕ16.50 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες-ΑΠ1» (MIS 520704) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-ΑΠ6» (MIS 5000044) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού-ΑΠ3», (MIS 453706) του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 755 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, ΠΕ06.50, ΠΕ08.50, ΠΕ09.50, ΠΕ10.50,  ΠΕ11.01, ΠΕ12.50, ΠΕ13.50, ΠΕ14.04.50, ΠΕ15.50, ΠΕ16.01.50, ΠΕ17.50, ΠΕ18.50, ΠΕ19-20.50, ΠΕ32.50 και ΤΕ16.50 για την κάλυψη λειτουργικών κενών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και των Τμημάτων Ένταξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου  2015, όπου θα τοποθετηθούν, με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής πρόσληψής τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04, ΠΕ16.01 και ΤΕ16.01 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2015-2016

Διάθεση θέσεων-πιστώσεων και κατανομή ανά ειδικότητα για την πρόσληψη αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση το διδακτικό έτος 2015-2016

Προκήρυξη Προγράμματος «Επιμόρφωση στις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία»...ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Επιμόρφωση στις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Επιμόρφωση στις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία».

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τη φιλοσοφία και τις παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και η κατάρτισή τους στην ανάπτυξη διαφοροποιημένων προγραμμάτων διδασκαλίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην τάξη για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εκμάθηση διδακτικών πρακτικών με ερευνητική τεκμηρίωση.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος αφορούν:
α) την κατανόηση των βασικών ενδείξεων και χαρακτηριστικών των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες
β) την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων αξιολόγησης και διδασκαλίας παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες
γ) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αναγνώριση των διδακτικών συνεπειών της σύγχρονης έρευνας
δ) την παρουσίαση και συζήτηση των θεωρητικών αρχών που διέπουν τη διαφοροποίηση, την επίλυση ζητημάτων ορολογίας και την κατάρριψη των μύθων γύρω από αυτήν
ε) την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων υλοποίησης διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν τη διαφοροποίηση μιας διδακτικής ενότητας ως προς τους στόχους και το περιεχόμενο, να διαφοροποιούν τον τρόπο παρουσίασης και τον τρόπο επεξεργασίας του περιεχομένου, καθώς και να παράγουν διδακτικό εποπτικό υλικό.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 60 ωρών και περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες.

Α.  Στην πρώτη θεματική ενότητα, παρουσιάζονται και συζητιούνται α)  ερευνητικά πορίσματα σχετικά με την αποτελεσματική μάθηση και διδασκαλία β) η τεχνογνωσία της ειδικής αγωγής σε σχέση με την οργάνωση, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της μάθησης γ) η φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά του καθολικού σχεδιασμού της διδασκαλίας.

Β. Στην δεύτερη θεματική ενότητα, δίνεται έμφαση στην κατανόηση του περιεχόμενου των Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι συμμετέχοντες/ουσες, μαθαίνουν πώς να αναγνωρίζουν τις Μαθησιακές Δυσκολίες σε κάθε εξελικτικό επίπεδο καθώς επίσης και σε δίγλωσσα παιδιά. Στη συνέχεια, εξοικειώνονται με τις βασικές στρατηγικές διδασκαλίας παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες, ώστε να τις χρησιμοποιήσουν στη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Γ. Στην τρίτη θεματική ενότητα οι συμμετέχοντες/ουσες εμβαθύνουν σε θέματα ορολογίας και χαρακτηριστικών της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Αναλύονται, οι βασικές αρχές που διέπουν τη διαφοροποίηση, όπως α) η συμμετοχή των μαθητών σε αξιόλογες δραστηριότητες, β) η ευέλικτη ομαδοποίηση και γ) η αξιολόγηση. Επιπλέον, αναλύεται η δομή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας εστιάζοντας στη διαφοροποίηση του περιεχόμενου, της διαδικασίας και του τελικού προϊόντος της μάθησης, ανάλογα με την ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τα μαθησιακά προφίλ των μαθητών.

Δ.  Στην τέταρτη θεματική ενότητα οι συμμετέχοντες/ουσες έρχονται σε επαφή με τις στρατηγικές και τα μέσα που αξιοποιεί η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Η θεματική ενότητα αυτή αναπτύσσεται παράλληλα με την πέμπτη (Εργαστήρια / Εφαρμογές) δίνοντας την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη για κάθε νέα στρατηγική που αναλύεται και συζητιέται. Αρχικά, θίγονται θέματα αξιολόγησης και βαθμολόγησης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται  στην υλοποίηση της ευέλικτης ομαδοποίησης. Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση στρατηγικών και μέσων που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία με έμφαση στη διαβαθμισμένη διδασκαλία.

Ε. Η πέμπτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει, αρχικά,  τα εργαστήρια και στη συνέχεια, την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (ανάλογα με τις ειδικότητες των συμμετεχόντων). Στη διάρκεια των εργαστηρίων οι συμμετέχοντες/ουσες θα μάθουν να επιλέγουν κατάλληλους διδακτικούς στόχους, να σχεδιάζουν αποτελεσματική διδακτική αξιολόγηση και να παράγουν διαφοροποιημένες δραστηριότητες για τους μαθητές.

ΣΤ. Η έκτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει την ανάπτυξη εργασίας που αφορά στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα, με συμβουλευτική υποστήριξη και χρήση του εκπαιδευτικού υλικού που προβλήθηκε ή δόθηκε στους συμμετέχοντες/ουσες. Ακολουθεί η παρουσίαση των εργασιών σε ομάδες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται α) σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, β) σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, γ) σε στελέχη εκπαίδευσης, δ) σε καθηγητές και καθηγήτριες ξένων γλωσσών, ε) σε ψυχολόγους που εργάζονται στην εκπαίδευση, και στ) σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες συνδυάζοντας γνώσεις από το χώρο της ειδικής αγωγής, της διδακτικής μεθοδολογίας και του γνωστικού τους αντικειμένου.

Στους/ις συμμετέχοντες/ουσες σε αυτό το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 8/10/2015 έως 27/11/2015 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι σπουδών
3. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
Η επιμόρφωση θα ακολουθήσει ένα υβριδικό μοντέλο εκπαίδευσης, που αξιοποιεί τόσο την παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία όσο και την εξ αποστάσεως. Όλες οι ενότητες θα διδαχθούν δια ζώσης, για όσους και όσες μπορούν να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Για όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν, προβλέπεται η μετάδοση κάθε δια ζώσης διδασκαλίας μέσω του συστήματος live streaming, που επιτρέπει την εύκολη, σύγχρονη και ανέξοδη παρακολούθηση της διδασκαλίας. Καθώς πρόκειται για απολύτως καινούργιες προσεγγίσεις αλλά και για εργαστήρια, όλοι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα πρέπει να παρακολουθήσουν δια ζώσης 20 ώρες. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου. Τα σεμινάρια θα διεξάγονται στο χώρο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και θα πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή ή Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. 

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ (πληρωτέο σε μια προκαταβολή των 80 ευρώ κατά την έναρξη του προγράμματος και σε δύο ισόποσες δόσεις των 160 ευρώ, οι οποίες θα καταβληθούν στο μέσο του προγράμματος και με το πέρας αυτού, αντίστοιχα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος καθ. Σουζάνα Παντελιάδου (spadeli@edlit.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας 2310-997204 καθώς και με τη συνεργάτιδα του προγράμματος, κ. Μιχαέλα Παπά (papamichaela@outlook.com.gr), τηλ. επικοινωνίας 6944791624 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                       Η Επιστημονικά Υπεύθυνη
Δια Βίου Μάθησης                                                          του Προγράμματος
     Στ. Ανδρέου, Καθηγητής                                            Σ. Παντελιάδου, Καθηγήτρια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ23 ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ...ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Προσλήψεις 164 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 στα μουσικά σχολεία για το διδακτικό έτος 2015-2016


Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2015-2016, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου 164εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 στα Μουσικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των μουσικών σχολείων στα οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΚΕ
Λ. Ηρακλείου 145- 142 31 ΠΕΡΙΣΣΟΣ
τηλ.:210-2592163  fax: 210-2592156


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε σήμερα, στα γραφεία της Κ.Ο του ΚΚΕ στη Βουλή, με αντιπροσωπείες των συνδικαλιστικών φορέων, εκπαιδευτικών και γονιών από τον χώρο της Ειδικής Αγωγής, ξεκαθαρίζοντας αρχικά ότι «Ξέρουμε το πρόβλημά σας. Φέτος ξεκινούν τα σχολεία Ειδικής Αγωγής με κλειστά σχολεία και αυτό το ζείτε με τραγικό τρόπο. Η Ειδική Αγωγή δεν μπορεί να ξεκινάει με ελλιπές προσωπικό, έλλειψη κονδυλίων, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η μεταφορά από και προς τα σχολεία. Είναι άμεσο το πρόβλημά σας και πρέπει να δοθεί λύση εδώ και τώρα».
          Κάθε φέτος και χειρότερα, επισήμαναν οι φορείς, συνοψίζοντας ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων τους. Άμεσο αίτημα είναι να γίνουν μόνιμοι και μαζικοί διορισμοί. Ήδη γίνονται καταλήψεις στα σχολεία από γονείς. Από τα 240 παιδιά πηγαίνουν σχολείο τα 40. Οι πιστώσεις που υποσχέθηκε το υπουργείο Παιδείας είναι λιγότερες κι απ’ αυτές που χρειάζονται. Εκπαιδευτικοί χωρίς αμοιβή. Εδώ και 14 χρόνια οι απόφοιτοι των πανεπιστημιακών τμημάτων ειδικής αγωγής αναπληρώνουν κάθε χρόνο τον εαυτό τους. Όσο η εκπαίδευση αναπληρώνεται ως κάτι έκτακτο, με ΕΣΠΑ, αναπληρωτές, τόσο τα παιδιά θα είναι εκτός εκπαίδευσης. Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση οι κωφοί δεν έχουν καν πρόσβαση, γιατί δεν υπάρχουν διερμηνείς. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση δουλεύει με το 90% να είναι αναπληρωτές, δηλαδή πρακτικά τα σχολεία είναι κλειστά. Στις δομές ΝΠΙΔ η κατάσταση είναι εξίσου άσχημη, πολλά ιδρύματα είναι ένα βήμα πριν το λουκέτο, οι διοικήσεις επιβάλουν τροφεία, οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι μέχρι και ένα χρόνο. Την ίδια ώρα το 3ο μνημόνιο χτυπάει τις αναπηρικές συντάξεις.
          Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισήμανε: «Χωρίς αγώνα δε θα επιλυθεί κανένα ζήτημα. Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά θα το παλέψουμε. Η κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της Ειδικής Αγωγής δεν αφορά μόνο εσάς τους εργαζόμενους και τους γονείς. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα και αφορά όλη την κοινωνία, την κάθε οικογένεια. Θα πιέσουμε στη Βουλή όσο γίνεται την κυβέρνηση, ιδιαίτερα για μόνιμες προσλήψεις, σ’ όλα τα ειδικά σχολεία, να εξοικονομηθούν κονδύλια και να μπουν σε προτεραιότητα, να παρθούν μέτρα για ασφαλή μεταφορά των παιδιών από και προς τα σχολεία. Θα τα παλέψουμε αυτά τα ζητήματα, αλλά ο αγώνας, η ενότητα, η λαϊκή συμμαχία θα κρίνει τα πάντα. Άσχετα με το τι ψήφισε ο καθένας, τι λάθος έκανε, αυτά διορθώνονται με την ταξική πάλη και την ενότητα των εργαζομένων».
ΑΘΗΝΑ 7/10/2015

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ