Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

«Όχι» στον Μητσοτάκη από τη ΔΑΚΕ...Με μια ανακοίνωση-υπόδειγμα εσωτερικής κριτικής και σπάνια στα συνδικαλιστικά χρονικά της ΔΑΚΕ, οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, που εκπροσωπούν την οργάνωση, κατηγορούν τον πρόεδρο της ΝΔ για επικίνδυνες απόψεις και εξαγγελίες που ενισχύουν τις ανισότητες στην εκπαίδευση και οδηγούν σε κλείσιμο σχολείων. Τον καλούν δε, να ξεκαθαρίσει «αν επιλέγει να βαδίσει στο δρόμο που χάραξε η κα Διαμαντοπούλου»....
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Επιμόρφωση για μόνιμους εκπαιδευτικούς της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΤΕ01 και ΔΕ01. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΔΕ/ΤΕ

Μετά από πρόταση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρη Μπαξεβανάκη προς την ΑΣΠΑΙΤΕ, η διοικούσα επιτροπή της Σχολής αποφάσισε να προχωρήσει στην υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης για μόνιμους εκπαιδευτικούς της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΤΕ01 και ΔΕ01.
Πιο συγκεκριμένα, η ΑΣΠΑΙΤΕ αναλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση ετήσιου αυτοχρηματοδοτούμενου επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης Μονίμων Εκπαιδευτικών ΤΕ01/ΔΕ01 (ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ)» με επιστημονική ευθύνη του Παιδαγωγικού Τμήματός της. Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΣΠΑΙΤΕ το πρόγραμμα αυτό απονέμει τίτλο «Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης και Διδακτικής Επάρκειας», ενώ το πρόγραμμα μαθημάτων του θα είναι ταυτόσημο με το πρόγραμμα του ΕΠΠΑΙΚ, προσαρμοσμένο όπου χρειάζεται στις ανάγκες των προς επιμόρφωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών που το παρακολουθούν.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους από την ΑΣΠΑΙΤΕ με βάση τις δηλώσεις που είχαν υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα οργανωθούν αυτοτελή τμήματα στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο, ενώ στις υπόλοιπες πόλεις που η ΑΣΠΑΙΤΕ λειτουργεί το ΕΠΠΑΙΚ οι ενδιαφερόμενοι θα ενταχθούν στα υπάρχοντα Τμήματα του ΕΠΠΑΙΚ.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να αναβαθμίσει την Επαγγελματική Εκπαίδευση, ώστε να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες της, στηρίζοντας πολύπλευρα τους εκπαιδευτικούς στο δύσκολο έργο τους.

ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ(Σ.Ε.Π.)Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε ΠεριφερειακέςΔιευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2017-2018

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 4 ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑΠρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5008901, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 39 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(18 )/ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(21)- 40 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΓΙΑ Σ.Μ.Ε.Α.Ε - 7 Κ.Λ. ΣΕ Τ.Υ. & ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. «Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020 


ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΣΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ.Α. ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Του Αιρετού Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Βασίλη Βούγια

Αναφορικά με το δημοσίευμα ψηφίσματος του Δ.Σ. της Ένωσης και των Συλλόγων Γονέων Σχολείων της Αγίας Παρασκευής Αττικής σε εκπαιδευτικά sites(ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), σχετικά με μαθητή σχολείου της Αγίας Παρασκευής, που πάσχει από νεανικό διαβήτη τύπου I και δεν έλαβε για τη σχολική χρονιά 2017-2018 τον αιτούμενο Ε.Ε.Π.  Σχολικό Νοσηλευτή(ΠΕ25), πληροφορηθήκαμε από αρμοδίους του Υπουργείου πως βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης  κάλυψη όλων των αιτήσεων για Σχολικό Νοσηλευτή(ΠΕ25) για υποστήριξη μαθητών σε Γενικά Σχολεία, ιδίως της Περιφέρειας Αττικής στην οποία φέτος παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των αιτήσεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και άλλων, π.χ. της Περιφερείας Κρήτης για την οποία υπήρχαν προς διάθεση πολύ λίγες πιστώσεις για Σχολικό Νοσηλευτή(ΠΕ25).

Έτσι, όπως διαφαίνεται, θα έχουμε για φέτος επαρκή κάλυψη των αναγκών, οι οποίες πολλαπλασιάζονται από χρόνο σε χρόνο, ίσως και λόγω του γεγονότος πως οι γονείς πληροφορούνται πια σε μεγαλύτερο βαθμό για τη δυνατότητα που έχουν όσον αφορά στην αίτηση για Σχολικό Νοσηλευτή.

Υπενθυμίζουμε πως πέρσι Σχολικοί Νοσηλευτές(ΠΕ25) προσλήφθηκαν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ φέτος με την έναρξη της σχολικής χρονιάς για πρώτη φορά.

Τέλος η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής είναι έτοιμη να καταθέσει στο πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που θα κατατεθεί για ψήφιση την εξουσιοδοτική διάταξη που θα δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό Παιδείας να υπογράψει την Υπουργική Απόφαση με το καθηκοντολόγιο του Ε.Β.Π. και των Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) που εργάζονται σε Γενικά σχολεία.


Βασίλης Βούγιας

Αιρετός Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ21-26) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.


2η Ανακοινοποίηση - Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5008901, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η επισκόπηση του Τύπου της Παρασκευής 22-09-2017 για τα εκπαιδευτικά θέματα

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κο Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

                                                                                                                        ΠΡΟΣ
-Υπουργό Υ.Π.Π.Ε.Θ. κο Κωνσταντίνο           Γαβρόγλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
-       Στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διευθυντή κο Παναγιώτη Κασσιανό
                                                                                                                        
ΑΘΗΝΑ, 22 /09/2017
                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 179

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την παροχή αποτελεσματικότερων εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών από την πλευρά του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού»

Αξιότιμε κε Υπουργέ
Με την ανάληψη των καθηκόντων  του το νέο Δ.Σ της Ομοσπονδίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού που στελεχώνουν τις δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης, των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. , των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αλλά με την πρόσφατη απόφασή σας και σχολεία της Γενικής εκπαίδευσης στα οποία φοιτούν μαθητές από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, σας υποβάλουμε το παρών υπόμνημα, μέσα από το οποίο σας καταθέτουμε τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, τα προβλήματα που προκύπτουν από ελλείψεις αλλά και ασάφειες του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου καθώς και τις προτάσεις μας, για καλύτερη και ποιο αποτελεσματική οργάνωση και δόμηση της Ειδικής Εκπαίδευσης, για καλύτερες και αποτελεσματικότερες  εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες από την πλευρά του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού.
Ποιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής σοβαρά θέματα και να ζητήσουμε την άμεση παρέμβασή σας για την επίλυσή τους:
·       Το πρώτο και κυριότερο θέμα είναι η άμεση ανάγκη για μόνιμους διορισμούς Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. σε όλες τις δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης προκειμένου οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι οικογένειές τους να λάβουν την κατάλληλη και εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη από όλες τις ειδικότητες των κλάδων μας με συνέπεια και σταθερότητα. Μετά τις εξαγγελίες σας για μόνιμους διορισμούς την επόμενη χρονιά, είναι αναγκαία η πρόβλεψη ενός σημαντικού αριθμού διορισμών που θα αναφέρονται στο Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

·       Γενναία αύξηση του αριθμού των φετινών πιστώσεων για τους αναπληρωτές  Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. για την κάλυψη όλων των κενών που υπάρχουν, προκειμένου οι δομές της Ειδικής και της Γενικής Εκπαίδευσης, τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. & οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. να λειτουργήσουν σωστά και αποτελεσματικά επ’ ωφελεία των μαθητών και των οικογενειών τους.

·       Άμεση θέσπιση καθηκοντολογίου με νομοθετική ρύθμιση για το Ε.Β.Π. και τους Σχολικούς Νοσηλευτές στη Γενική Εκπαίδευση, προκειμένου να αρθούν αδικίες και στρεβλώσεις που υφίστανται οι συνάδερφοι μας λόγω αυτού του «κενού» που υπάρχει όπως και  υπηρεσιακή αναβάθμιση του Ε.Β.Π. από ΔΕ σε ΤΕ όπως συμβαίνει και στην Γενική Εκπαίδευση, αίροντας την άνιση μεταχείριση που υφίσταται το Ε.Β.Π. Να αποσαφηνιστεί το ωράριο του Ε.Β.Π. το οποίο πρέπει να είναι αντίστοιχο του διδακτικού όπως και των άλλων ειδικοτήτων στην εκπαίδευση.

·       Άμεση θέσπιση Καθηκοντολογίου του Ε.Ε.Π. που παρέχει τις υπηρεσίες του στις δομές της Γενικής Εκπαίδευσης και την πρόβλεψη αύξησης του αριθμού των Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτή.

·       Να προβλεφθεί  μια νέα, αποτελεσματική και δίκαιη διαδικασία για τη  χορήγηση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π., προκειμένου να μην επαναληφθεί η φετινή «παρωδία» με τις δεκάδες αντιφατικές γνωμοδοτήσεις που δημιούργησαν δικαιολογημένα αισθήματα αδικίας και αδιαφανών διαδικασιών αλλά και έπληξαν το κύρος τόσο της ίδιας της επιτροπής όσο και του επιστημονικού της οργάνου που είναι το ΙΕΠ.

·       Ρύθμιση του χρόνιου προβλήματος της μη κάλυψης των  οδοιπορικών εξόδων για όσους συναδέρφους εργάζονται σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ., οι οποίοι καλούνται καθημερινά να διανύσουν μεγάλες χιλιομετρικά αποστάσεις με δικά τους έξοδα.

·       Οριστική επίλυση στο ζήτημα της παιδαγωγικής επάρκειας με διευκόλυνση των συναδέλφων Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στο να μπορούν να κάνουν την παιδαγωγική επάρκεια στον τόπο διαμονής τους.

·       Διευθέτηση τους ζητήματος με τους δύο πίνακες (κύριο και επικουρικό) για όλες τις ειδικότητες Ε.Ε.Π. με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο.

·       Άμεση τροποποίηση του Π.Δ. 1/2003 για τα υπηρεσιακά συμβούλια, ως προς τις αρμοδιότητες των συμβουλίων ΚΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ, καθώς και αλλαγή της διαδικασίας των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, δίνοντας τη δυνατότητα  στο σύνολο των υπηρετούντων να ασκούν το νόμιμο δικαίωμα του εκλέγειν διαμορφώνοντας γι΄ αυτό τις κατάλληλες συνθήκες όπως, εκλογικά κέντρα σε κάθε διεύθυνση, έγκαιρη αποστολή των ψηφοδελτίων κ.λ.π.

·       Ακύρωση της πρόβλεψης που υπάρχει στο νέο οργανόγραμμα του Υ.Π.Π.Ε.Θ., το οποίο προβλέπει τη μεταφορά του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από τη Διεύθυνση  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στην Διεύθυνση Διοικητικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει στην ακύρωση του ενιαίου των θέσεων στις δομές της εκπαίδευσης, θα χαθεί ο διακριτός ρόλος των κλάδων του Ε.Ε.Π. και  η άμεση υποστήριξη τους από την αρμόδια Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.

·       Διατήρηση της αρμοδιότητας της επιλογής των Προϊσταμένων Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.  στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., το οποία εξασφαλίζει την ισότιμη και δημοκρατική συμμετοχή όλων των φορέων της εκπαίδευσης  στην διαδικασία της επιλογής.

·       Αναγνώριση της προϋπηρεσίας του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε όλους τους χώρους της εκπαίδευσης, όπου είχαν προσληφθεί με τα αντίστοιχα προσόντα που προσελήφθησαν στην Ειδική Εκπαίδευση, καθώς και αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, όπου ασκούσαν την ειδικότητα για την οποία προσελήφθησαν ως μόνιμο προσωπικό, ή όταν προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές.

·       Την άμεση εφαρμογή του νόμου για τις αποσπάσεις του Ε.Ε.Π. σε εποπτευόμενους φορείς του Υ.Π.Π.Ε.Θ.

·       Την άμεση αξιολόγηση  της επάρκειας των δομών της ειδικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία νέων που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών, τόσο της γενικής όσο και της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

·       Αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σύνολο της εκπαίδευσης και τη δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές.

·       Την τοποθέτηση Συμβούλων Ε.Ε.Π. για την επιστημονική καθοδήγηση των αντίστοιχων ειδικοτήτων Ε.Ε.Π. που εργάζονται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. & Ε.Δ.ΕΑ.Υ. όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του 3699/2008 και την πρόβλεψη για αντίστοιχη επιστημονική επιμόρφωση και καθοδήγηση του Ε.Β.Π.


Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ. - 1 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 3 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 3 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018)» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5008945 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ21-26) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 3 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ.
Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ...10-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017...ΙΩΑΝΝΙΝΑΔηλώστε συμμετοχή στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας http://www.synedrioselle.gr/
 
Ιωάννινα, 10-12 Νοεμβρίου 2017
 
Για 1η φορά θα πραγματοποιηθεί από τον ΣΕΛΛΕ ένα διεπιστημονικό συνέδριο Λογοθεραπείας με σκοπό να έρθουν κοντά οι επιστήμονες της λογοθεραπείας και συναφών ειδικοτήτων ώστε να ενημερώσουμε και να ενημερωθούμε, να εκπαιδεύσουμε και να εκπαιδευτούμε.
 
Σκοπεύουμε, επίσης, να αναδείξουμε την πληθώρα των ερευνών που πραγματοποιούνται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
 
Το συνέδριο γίνεται υπό την αιγίδα των τμημάτων Λογοθεραπείας, Ιωαννίνων και Πατρών γεγονός που αποτελεί εγγύηση για το υψηλό επιστημονικό του επίπεδο.
 
Για την εγγραφή σας και περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Συνεδρίου εδώ http://www.synedrioselle.gr/