Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.
Σχετικά με τα πολλά ερωτήματα που δέχομαι σε σχέση με το θέμα των Ενιαίων Πινάκων για πρόσληψη Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) και το αν και κατά πόσον χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για να ισχύσουν από φέτος έχω να πληροφορήσω τα εξής:
Η πρόβλεψη για σύνταξη Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. υπάρχει από το έτος 2008 στην Παράγραφο 4, του Άρθρου 23, του Νόμου 3699/2008, άσχετα από το γεγονός πως μέχρι σήμερα για διάφορους λόγους η ρύθμιση αυτή του Νόμου δεν εφαρμόσθηκε.
Έτσι δεν χρειάζεται καινούργιο νομοθέτημα για να ισχύσουν από φέτος Ενιαίοι Πίνακες Πρόσληψης Αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.
Αλλά δεν θα χρειαζόταν όλη αυτή η συζήτηση για Ενιαίους ή μη Πίνακες Αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. αν στην Ελλάδα οι ψηφισμένοι Νόμοι του Ελληνικού Κράτους απλώς εφαρμόζονταν.

Δείτε ακολούθως την πρόβλεψη της Παραγράφου 4, του άρθρου 23, του Νόμου 3699/2008

4. Αν δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων ΕΕΠ στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ με μετάθεση, διορισμό, από­σπαση ή συμπλήρωση ωραρίου, καθώς και στις περι­πτώσεις μακράς απουσίας μελών του ΕΕΠ ή για την κάλυψη εξαιρετικών λειτουργικών αναγκών, προσλαμ­βάνονται στις θέσεις αυτές αναπληρωτές που έχουν τα προσόντα διορισμού του κλάδου τους, με σύμβα­ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για ένα διδακτικό έτος. Η πρόσληψή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από τους ενιαίους πίνακες που συντάσσονται, κάθε χρόνο, για το σκοπό αυτόν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνι­κής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι τη σύνταξη των ενιαίων πινάκων ΕΕΠ από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η πρόσληψή τους γίνεται με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Βασίλης Βούγιας
17 Απριλίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Σχετικά με  την προσμέτρηση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή διδακτορικών τίτλων στη μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) που εργάζονται μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, η ενημέρωση που είχα σήμερα από τους αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας ήταν πως επειδή για τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) δεν αποτελεί κριτήριο πρόσληψης η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών και αυτά προσλαμβάνονται με το βασικό πτυχίο σπουδών, γι αυτό το λόγο και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή διδακτορικών τίτλων στη μισθολογική εξέλιξη τους. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην περίπτωση των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που εργάζονται μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ , για τους οποίους η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών αποτελεί ένα από τα 5 κριτήρια πρόσληψής τους.

Αυτή είναι η θέση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και αποτελεί ερμηνεία της  ακόλουθης εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας(βλέπε από εδώ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2015/03/blog-post_39.html)

Ειλικρινά όμως μου είναι ακατανόητη η λογική των ανθρώπων που διαχειρίζονται τα ΕΣΠΑ  και αυτά που επικαλούνται, από τη στιγμή που για τους αποφοίτους των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Μακεδονίας  και ενώ η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν αποτελεί κριτήριο πρόσληψής τους, προσμετρώνται τελικώς στη μισθολογική τους εξέλιξη, παρόλη την περί του αντιθέτου επιχειρηματολογία της Ε.Υ.Ε. όσον αφορά στους αναπληρωτές Ε.Ε.Π.

Γι αυτό το λόγο και για να πρυτανεύσει η στοιχειώδης λογική και να αποδοθεί δικαιοσύνη, πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να λάβει την Απόφαση να χορηγήσει αμέσως και σε ΟΛΟΥΣ τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς και Ε.Ε.Π που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ , το ποσό που προκύπτει από τη μισθολογική αναγνώριση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών τους.

Βασίλης Βούγιας
17 Απριλίου 2014


Δείτε ακολούθως σχετική Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με θέμα:"Μη μισθολογική αναγνώριση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εργάζονται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ στην ειδική αγωγή"


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΔΩ

Από την συνέντευξη του Yπουργού Παιδείας, Αρ. Μπαλτά, στο ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο»


Τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης του υπουργού, Αριστείδη Μπαλτά, έχουν ως εξής:

Για την εκλογή πρυτάνεων
Εκεί νομίζω ότι καινοτομούμε γιατί ναι μεν επαναφέρουμε την ψήφο των φοιτητών αλλά την επαναφέρουμε σε επίπεδο καθολικής ψηφοφορίας, στο σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών. Δεν μεταφέρουμε την έννοια του εκλέκτορα όπως γινόταν παλαιότερα. Τώρα όλοι οι φοιτητές θα ψηφίζουν ανεξαιρέτως, χωρίς τη μεσολάβηση των παρατάξεων και το ποσοστό συμμετοχής στην ψηφοφορία θα επηρεάζει το ποσοστό της απόδοσης της φοιτητικής ψήφου. Δηλαδή, αν ψηφίσουν μόνο οι μισοί φοιτητές μειώνεται στο ήμισυ το βάρος της ψήφου στους στην εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων.
Για τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και το άσυλο.
Αυτή η κατάληψη ήταν ακατανόητη γιατί προέβαλε ως αιτήματα, θέματα των οποίων τη λύση είχε ήδη δρομολογήσει η Κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια δεν είχε καμία λογική και κανένα περιεχόμενο ουσιαστικό. Προφανώς κατέλυε τη λειτουργία του Πανεπιστημίου, και έπρεπε να τελειώνει. Το ΥΠΟΠΑΙΘ δεν έχει την ευθύνη της διαδικασίας επίλυσης της κρίσης στο επίπεδο της παρέμβασης εκεί. Δήλωσε από την αρχή τη διαφωνία του με αυτές τις μορφές διαμαρτυρίας. Ως προς τις ακαδημαϊκές ελευθερίες, έχει γίνει πολύ μεγάλη σπέκουλα τα τελευταία χρόνια. Η έννοια του Πανεπιστημίου είναι σύμφυτη με την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών με την ελευθερία της διδασκαλίας και της έρευνας και την προστασία του Ασύλου από κάθε προσπάθεια καταπάτησής του. Επαναφέρουμε τον ορισμό του Ασύλου και διατηρούμε κατά τα άλλα το νομικό πλαίσιο, όπως είχε προσδιοριστεί από τον νόμο Διαμαντοπούλου.
Για την κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος.
Τα συμβούλια Ιδρύματος όπως έχετε διαπιστώσει δημιούργησαν και προβλήματα λειτουργίας και προβλήματα Δημοκρατίας. Αντί να βοηθήσουν τη λειτουργία των Πανεπιστήμιων και την αυτονόμηση τους από το υπουργείο, έκαναν το αντίθετο. Με τις προεπιλογές πρυτάνεων δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας, πράγμα που φάνηκε πολλές φορές. Καταργούνται λοιπόν τα συμβούλια ιδρύματος και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στα συλλογικά όργανα του πανεπιστημίου: Σύγκλητο, Πρυτανικό Συμβούλιο.
Για τη Δωρεάν Παιδεία και τη σίτιση των μαθητών
Η ουσιαστική αναμόρφωση του Λυκείου, η αποδέσμευσή του από τις εισαγωγικές εξετάσεις και αυτονόμησή του ως εκπαιδευτική μονάδα, θα μειώσει το φροντιστηριακό κόστος και θα βοηθήσει έμμεσα να γίνει πράξη η δωρεάν παιδεία. Μεριμνούμε για τη σίτιση των μαθητών, εν μέσω της πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστασης που περνάει η χώρα.
Αλλαγές με κοινωνική και πολιτική συναίνεση
Αναλάβαμε στα μέσα της σχολικής χρονιάς και προσπαθούμε πολύ να άρουμε κάθε λογής εμπόδια. Ευρύτερης εμβέλειας θεσμικές αλλαγές σχεδιάζονται σε βάθος χρόνου- σε χρονική κλίμακα έτους- και ύστερα από εμπεριστατωμένο διάλογοι. Αρχίζουμε από σήμερα να μελετούμε όλα τα ζητήματα, από το σχολείο ως και τα μεταπτυχιακά και θα δούμε τις αλλαγές επιδιώκοντας την κοινωνική και πολιτική.
Για τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους εταίρους
Η κυβέρνηση έχει διατυπώσει τις κόκκινες γραμμές της: όχι υφεσιακά μέτρα, όχι απολύσεις . Επιδιώκει συμφωνία που θα επιτρέψει την επανεκκίνηση της οικονομίας. Σε αυτό αντιδρούν πολλοί για ιδεολογικούς λόγους και βλέπετε πώς διεξάγεται ο θόρυβος κάθε φορά γύρω από τη διαπραγμάτευση, όταν φθάνει η κρίσιμη ημερομηνία για την αποπληρωμή του χρέους. Ευελπιστούμε ότι θα πείσουμε τους εταίρους μας ότι αυτή είναι η μόνη λύση και για αυτούς και για εμάς.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τις δυνατότητες αξιοποίησης της απόφασης του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου (ΔΕΕ) για μονιμοποίηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (με 36 μήνες προϋπηρεσία) 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΛΛΥΡΗΣ – ΣΥΡΡΟΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Δ/νση Επικοινωνίας: Αναγνωστοπούλου 32, Αθήνα - ΤΚ 10673
Τηλ.: 2103608504, 2103643637, 6944715401, 6944691416 - Fax: 2103608509
Web: www.koliris.gr - Εmail: kolliris@hotmail.com

________________________________________

 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 

Για τις δυνατότητες αξιοποίησης της απόφασης του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου (ΔΕΕ) για μονιμοποίηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (με 36 μήνες προϋπηρεσία)
 

Αθήνα, 15.04.2015
Αξιότιμοι κύριοι / κυρίες,

Μετά από σχετικό ερώτημα που μας ετέθη από συνάδελφό σας, κατόπιν ενδελεχούς μελέτης της υπόθεσης, σάς παραθέτουμε ευσύνοπτα την επιστημονική μας άποψη διά του παρόντος, που αποτελεί ταυτόχρονα και πρόταση συνεργασίας.
Ι. Κατ’ αρχάς αναφέρουμε ότι το γραφείο μας στελεχώνεται από έγκριτη ομάδα νομικών, η οποία με προεξάρχοντα τον υπογράφοντα, μπορεί να αντιμετωπίσει ευχερώς όλες τις πτυχές της υπόθεσης που σας αφορά εξωδίκως αλλά και δικαστικώς (εφόσον απαιτηθεί) από τον πρώτο βαθμό μέχρι και το ανώτερο ελληνικό ή ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς διαθέτει πλούσια σχετική εμπειρία.
Ειδικότερα, το γραφείο μας εξειδικεύεται στο εκπαιδευτικό δίκαιο έχοντας εκπροσωπήσει εκατοντάδες μεμονωμένους εκπαιδευτικούς εξωδίκως (από το απλό υπηρεσιακό συμβούλιο έως και το γραφείο του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας) και δικαστικά (από το Πρωτοδικείο έως το ΣτΕ) αλλά και έχει συνεργαστεί – συνεργάζεται και εκπροσωπεί συλλογικούς φορείς [όπως μεταξύ άλλων την Π.Ο.Σ.Ε.Π.Ε.Ε.Α. (www.poseepea.blogspot.com), το Σύλλογo Ελλήνων Γεωλόγων (www.geologist.gr), τον ΠΑ.Σ.Α.Φ. (filologoi02.webnode.gr), το Σύλλογο σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ κλπ.], έχει δε συνεργαστεί στο παρελθόν με τοπικές ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ σε ειδικές υποθέσεις (βλ. ιδίως θέματα διαθεσιμοτήτων εκπαιδευτικών), αλλά και με πολυάριθμες ομάδες εκπαιδευτικών για διεκδικήσεις μισθολογικές και υπηρεσιακές (π.χ. πρόσφατα Φυσικοί – ΡΗ - ζήτημα α΄ ανάθεσης, φιλόλογοι - για το μάθημα της Ιστορίας) κλπ.
Επίσης το γραφείο μας συνεργάζεται κατεξοχήν με οργανωμένες συλλογικότητες σε επίπεδο ομοσπονδιών και πανελληνίων συλλόγων, όπως μεταξύ άλλων π.χ. η Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. (www.pospief.gr), ο ΠΑΣΥΦΩΣ (www.oikopv.gr), η ΕΠΗΕ (www.ephe.gr), ήτοι διαθέτει και την εμπειρία, την επάρκεια και την τεχνογνωσία υποστήριξης κοινών αιτημάτων χιλιάδων φυσικών (ή νομικών) προσώπων σε κεντρικό επίπεδο, εξωδικαστικά και δικαστικώς μέχρι και τα ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
ΙΙ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ακριβέστερα Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής ΔΕΕ) με την απόφασή του Γ΄ Τμήματος του της 26ης Νοεμβρίου 2014 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C 22/13, C 61/13 έως C 63/13 και C 418/13, με αντικείμενο αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως, δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, υποβληθείσες, αφενός, από το Tribunale di Napoli (Ιταλία), αφετέρου, από το Corte costituzionale (Ιταλία), με απόφαση της 3ης Ιουλίου 2013, που περιήλθε στο Δικαστήριο στις 23 Ιουλίου 2013 (C 418/13), εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία:
«Η ρήτρα 5, σημείο 1, της συμφωνίας-πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου, η οποία συνήφθη στις 18 Μαρτίου 1999 και περιλαμβάνεται στο παράρτημα της οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP, έχει την έννοια ότι απαγορεύει εθνική κανονιστική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στις κύριες δίκες, βάσει της οποίας είναι δυνατή η ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κενών και ελεύθερων θέσεων διδασκόντων και διοικητικού, τεχνικού και επικουρικού προσωπικού στα υπό κρατική διαχείριση σχολεία, έως την ολοκλήρωση διαγωνισμών για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, χωρίς να ορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την ολοκλήρωση των διαγωνισμών αυτών και αποκλειομένης εντελώς, για τους διδάσκοντες αυτούς και το εν λόγω προσωπικό, της δυνατότητας προβολής αξιώσεως για την αποκατάσταση της ζημίας που ενδεχομένως έχουν υποστεί λόγω της προαναφερθείσας ανανεώσεως. Συγκεκριμένα και υπό την επιφύλαξη των διαπιστώσεων των αιτούντων δικαστηρίων, η εν λόγω ρύθμιση, αφενός, δεν καθιστά δυνατή τη συναγωγή αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων προκειμένου να ελεγχθεί αν η ανανέωση των συμβάσεων αυτών ανταποκρίνεται πράγματι σε γνήσια ανάγκη, είναι πρόσφορη προς επίτευξη του επιδιωκομένου σκοπού και αναγκαία προς τούτο, και, αφετέρου, δεν περιλαμβάνει κανένα μέτρο για την αποτροπή καταχρηστικής συνάψεως διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και την επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις αυτές».
Με λίγα και απλά λόγια: το ΔΕΕ ανοίγει την πόρτα της διεκδίκησης μονιμοποίησης για χιλιάδες αναπληρωτές με προϋπηρεσία και στην Ελλάδα, καθώς, μεταξύ άλλων, κρίνει ότι πρακτικές εκμετάλλευσης «στρατιών» αναπληρωτών από Κράτος Μέλος της ΕΕ καταστρατηγούν τα δικαιώματα των εργαζομένων εκπαιδευτικών και δεν αποτρέπουν αποτελεσματικά την καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.
Μάλιστα αξιοσημείωτο και ουσιαστικά κρίσιμο είναι ότι στο Δικαστήριο παρενέβη και η Ελλάδα υποβάλλοντας γραπτές παρατηρήσεις (C 418/13) με στόχο να μην εκδοθεί θετική απόφαση. Η Ελληνική Κυβέρνηση προέβαλε ότι δεν θα ήταν σκόπιμη η υπαγωγή της εκπαίδευσης στις διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με την καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.
Το Δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό και έκρινε δεσμευτικά και για την Ελλάδα ότι η συμφωνία-πλαίσιο δεν αποκλείει κανένα συγκεκριμένο κλάδο από το πεδίο εφαρμογής της και, συνεπώς, έχει εφαρμογή στο προσωπικό που προσλαμβάνεται στον κλάδο της εκπαίδευσης.
Συνεπώς, η απόφαση αυτή δεσμεύει τα όργανα της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης και της εκτελεστικής (ΥΠΑΙΘ) και της δικαστικής εξουσίας (βλ. αντί πολλών: απόφαση Ολομέλειας ΑΠ 16/2013: «η δεσμευτικότητα της απόφασης αυτής (του ΔΕΕ εννοείται) ….. είναι όμως αναμφίβολη, αφού μόνον έτσι εξυπηρετείται ο σκοπός της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου»).
Συμπερασματικά με βάση την ως άνω απόφαση ανοίγονται οι εξής δύο βασικά νομικές οδοί (οι οποίες μπορεί να ακολουθηθούν σωρευτικά και συνδυαστικά και δεν τελούν φυσικά σε σχέση αλληλοαποκλεισμού):
Κατάθεση πλήρους, εξειδικευμένης και εμπεριστατωμένης νομικά αίτησης – υπομνήματος προς τον Υπουργό Παιδείας, ώστε να συμμορφωθεί άμεσα με το αληθές περιεχόμενο της ως άνω απόφασης του ΔΕΕ.
Παράσταση στο γραφείο του Υπουργού παρουσία Επιτροπής ενδιαφερομένων και του υπογράφοντος το παρόν.
Αν το ΥΠΑΙΘ απαντήσει θετικά έχει καλώς (αν και αισιόδοξο σενάριο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα), ειδάλλως μπορεί να γίνει ομαδική προσφυγή κατά της αρνητικής πράξης στα διοικητικά δικαστήρια (εφόσον βέβαια έχει εκτελεστότητα). Ενόψει της περιρρέουσας ατμόσφαιρας και των επικείμενων και εν γένει πολύ-αναμενόμενων εξελίξεων στον χώρο του ΥΠΑΙΘ (ιδίως με την κατάθεση του περιβόητου πολυνομοσχεδίου) η οδός αυτή επιβάλλεται στρατηγικά να προηγηθεί χρονικά και δη το συντομότερο δυνατόν.
Αναλυτική - με εξειδικευμένη νομική επιχειρηματολογία -Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του ΔΕΕ (μετά την υλοποίηση του πρώτου βήματος) και σε δεύτερο επίπεδο προσφυγή στο ΔΕΕ.
Προς αποφυγή ερωτημάτων σας: είναι δυστυχώς νομικά αμφίβολο κατά πόσον μπορεί κανείς να απευθυνθεί απευθείας με ομαδική προσφυγή στο ΔΕΕ (με σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας εννοείται) χωρίς αυτή να αποκλείεται πάντως ως δυνατότητα.
Κατάθεση ομαδικών προσφυγών (αγωγή) στο κατά τόπον αρμόδιο λόγω παροχής υπηρεσίας πολιτικό δικαστήριο με αίτημα τη εξαρχής αναγνώριση (και ουχί μετατροπή που απαγορεύεται από το Σύνταγμα μας) των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ως σχέσεων εργασίας αορίστου χρόνου και, κατά συνέπεια, τη μονιμοποίησή, καθώς και την καταβολή των αποδοχών που αντιστοιχούν στον χρόνο διακοπής της απασχολήσεώς μεταξύ της λήξεως μιας συμβάσεως και της ενάρξεως της επομένης, και επικουρικό αίτημα την αποζημίωση. Τα εθνικά Δικαστήρια δεσμεύονται από την απόφαση του ΔΕΕ.
Σας προτείνουμε την συλλογή στοιχείων συναδέλφων σας που ενδιαφέρονται με την ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ συμπλήρωση του κατωτέρω πίνακα και αποστολή αυτού, με email στο: kolliris@hotmail.com με θέμα στο email: ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΕ, σε μία δεύτερη προθεσμία μέχρι τις 30.04.2015 (καθόσον η πρώτη ομάδα συναδέλφων σας έχει ήδη συγκεντρωθεί και προχωρά η διαδικασία για αυτούς)
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Α.Μ.
ΙΚΑ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ EMAIL ΤΗΛ. ΣΧΟΛΙΑ

Από τις μέχρι σήμερα συναντήσεις κρίσιμο για την υπόθεση σας είναι ότι στο ΥΠΑΙΘ:
- υπάρχει πρόθεση να διοριστούν άμεσα οι διοριστέοι - επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (που εκκρεμούν λόγω αναστολής προσλήψεων),
- επεξεργάζονται τον τρόπο συμμόρφωσης προς την απόφαση του ΣτΕ 527/2015 (Ολ.),
- θέσαμε υπ’ όψιν το ζήτημα της υποχρέωσης συμμόρφωσης και προς την απόφαση του ΔΕΕ, την οποία δεν έχουν επεξεργασθεί και προσωπικά επισήμανα ότι θα κατατεθεί σύντομα αναλυτικό υπόμνημα από ομάδα εκπαιδευτικών, γιατί από την απόφαση του ΔΕΕ προκύπτουν σαφείς νομικές υποχρεώσεις για το ΥΠΑΙΘ – μου δήλωσαν ότι την περιμένουν το υπόμνημα το συντομότερο,
- δεν έχουν καταλήξει οριστικά ακόμα για τίποτα, πλην του ότι έχουν βασική πολιτική βούληση να μοριοδοτήσουν την προϋπηρεσία και
- το σχετικό νομοσχέδιο που θα καθορίζει όλα τα παραπάνω θα καθυστερήσει περισσότερο από ότι αρχικά υπολογιζόταν, οπότε υπάρχει χρόνος για διαβούλευση.
Θέλουμε να σημειώσουμε ήδη στο σημείο αυτό, προς αποφυγή παρεξηγήσεων – παρερμηνειών ότι η απόφαση του ΣτΕ 527/2015 και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (για το 36μηνο) αλληλοσυμπληρώνονται και δεν συγκρούονται. Ούτε πρέπει για λόγους στρατηγικής (και «κρατήστε» το αυτό), ούτε απαιτείται νομικά, να τεθεί επί του παρόντος ζήτημα προτεραιότητας ή υπεροχής της απόφασης του ΔΕΕ έναντι του ΣτΕ (ή το αντίστροφο), απλούστατα γιατί οι δύο αποφάσεις εκκινούν από διακριτή βάση και καταλήγουν τελικά σε διακριτά διεκδικήσιμα δικαιώματα.
Ωστόσο σίγουρο είναι ότι δεν κρίθηκε από το ΣτΕ γενικά ο θεσμός της προϋπηρεσίας (εκτός ΑΣΕΠ) ως κριτηρίου εισόδου στη δημόσια εκπαίδευση ως δήθεν αντισυνταγματικός - άκυρος . Κρίσιμο είναι ότι η προϋπηρεσία αποτελεί ικανό αντικειμενικό - αξιοκρατικό κριτήριο που μπορεί και πρέπει να προσμετρηθεί και να καταλήγει σε διορισμό σε συμμόρφωση προς την - τουλάχιστον εξίσου - δεσμευτική απόφαση του ΔΕΕ και σε αρμονία και με τις επιταγές του ελληνικού Συντάγματος.
Η Ελληνική Πολιτεία - και στο σημείο αυτό θα διαφωνήσω με ανάρτηση καλού συναδέλφου μου- δεν έχει κάνει κατ’ εμέ ό,τι απαιτείται για την πλήρη συμμόρφωση προς την εφαρμοστέα κοινοτική οδηγία, ειδικά στο χώρο των εκπαιδευτικών (πρβλ. ad hoc Ιταλία).
Η ρεαλιστική προώθηση των νομίμων συμφερόντων σας έγκειται, λοιπόν, με δεδομένη την εκφρασθείσα, όπως προέκυψε, βούληση της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ για προώθηση της μοριοδότησης – εμπειρίας και με βάση τα νομικά δεδομένα, στην υποβολή εμπεριστατωμένης αίτησης – υπομνήματος στο ΥΠΑΙΘ, ώστε να εκμεταλλευθούμε τη συγκυρία και να διεκδικήσουμε το μείζον που είναι η κατοχύρωση της προϋπηρεσίας σας και συνακόλουθα ο διορισμός σας βάσει της απόφασης του ΔΕΕ για το 36μηνο που επιβάλλεται αλλά και μπορεί ευχερώς να υλοποιηθεί - ενσωματωθεί σε αντίστοιχη κανονιστική πρόβλεψη.
Συνεπώς με βάση τα ανωτέρω σας προτείνουμε συγκεκριμένα:
1) Κατάθεση ονομαστικής (με δικαστικό επιμελητή) πλήρους, εξειδικευμένης και εμπεριστατωμένης νομικά αίτησης – υπομνήματος προς τον Υπουργό Παιδείας, ώστε να συμμορφωθεί άμεσα με το αληθές περιεχόμενο της ως άνω απόφασης του ΔΕΕ. Η αίτηση αποτελεί και προδικαστικό προαπαιτούμενο – διαδικαστική προϋπόθεση για ονομαστική δικαστική διεκδίκηση, αν απαιτηθεί, στα ελληνικά και ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
2) Σύνταξη τροπολογίας – αιτιολογικής έκθεσης και προώθηση αντίστοιχης νομοθετικής πρόβλεψης για μονιμοποίηση – διορισμό σας.
3) Παράσταση στο γραφείο του Υπουργού παρουσία Επιτροπής από εκπροσώπους σας και του υπογράφοντος το παρόν ως νομικού παραστάτη.
4) Άσκηση παντός είδους θεσμικής πίεσης (ακόμα και μέσω ΜΜΕ ή παράστασης διαμαρτυρίας) για την επίτευξη του στόχου.
Για να προλάβω πιθανή ερώτηση: δεν μπορούμε εκ των προτέρων να δεσμευθούμε για το ποιο θα είναι το συνολικό κόστος για μελλοντικές δικαστικές ενέργειες που περιγράφονται πιο πάνω (σελ. 4), εάν και εφόσον αυτές χρειαστούν, πλην του ότι δεσμευόμεθα ρητώς και κατηγορηματικώς ότι θα κινείται σε αντίστοιχο χαμηλό ποσό, με την προϋπόθεση συμμετοχής φυσικά. Και προσδοκούμε ότι δεν θα χρειαστούν δικαστικές προσφυγές, εφόσον κινηθούμε φρόνιμα, άμεσα και οργανωμένα.
Ωστόσο αντιλαμβάνεσθε ότι αυτό το οποίο προέχει είναι να προβούμε σε υποβολή συγκεκριμένου αιτήματος, που είναι το έλασσον και ταυτόχρονα το μείζον, υπό την έννοια ότι κάθε διεκδίκηση ξεκινά με την αναγκαία υποβολή αιτήματος και ότι τώρα είναι η ιδανική συγκυρία για επίλυση της υπόθεσης, χωρίς αναγκαστική προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
Η υποβολή δε του αιτήματος - υπομνήματος θα είναι αναγκαστικά ονομαστική οπότε μόνο όποιος συμμετέχει θα πρέπει να προσδοκά δικαίωση, καθώς αν δεν συμμετέχει ονομαστικά κάποιος δεν μπορεί να διεκδικήσει νομικά το δικαίωμά του.
Ποσό ατομικής συμμετοχής για ανωτέρω ενέργειες (1-4, σελ. 8):
20 € ανά άτομο (καθαρή αξία, ήτοι χωρίς ΦΠΑ 23%).

Τρόπος πληρωμής:
Αποστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ ταχυδρομικής επιταγής στη Δ/νση του Γραφείου, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 32, ΤΚ 10673 ΑΘΗΝΑ, ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ.
Πηγαίνετε, δηλαδή, στα ΕΛΤΑ και ζητάτε την αποστολή 20 € στην ως άνω Δ/νση.
Στην αιτιολογία (πάνω στο σώμα της ταχ. επιταγής υπάρχει «κουτάκι») γράφετε ΜΟΝΟ τη λέξη: ΔΕΕ και τον κλάδο σας
Προθεσμία καταβολής
(και ουσιαστικά έμπρακτης δήλωσης συμμετοχής, καθώς η συμμετοχή εκάστου θα αποδεικνύεται με την παραλαβή της επιταγής από το γραφείο μας): Παρασκευή, 30.04.2015.
ΠΡΟΣΟΧΗ: είναι αυτονόητο ότι αν κάποιος δεν έχει ήδη συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής πρέπει να τη συμπληρώσει και να την αποστείλει με email
Προς επίλυση δε μιας συχνής απορίας επισημαίνουμε ότι η προϋπηρεσία ιδεατά είναι συνεχόμενη, χωρίς όμως να είναι απαγορευτική συμμετοχής η, για μια Χ περίοδο, μη παροχή εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Παραμένουμε αυτονόητα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. Με εκτίμηση,

Η Λ Ι Α Σ Δ. Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/ου Χαϊδελβέργης
LL.M. Heidelberg Συνταγματικού Δικαίου
MΔΕ Νομικής Αθηνών Διοικητικού Δικαίου


Πρόσκληση Πλήρωσης Θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Καστοριάς και Ν. Φλώρινας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2015-2016


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Ανάθεση καθηκόντων Σχολικού Συμβούλου στον πρώην Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Δ. Μεσσάρη


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Ανάθεση καθηκόντων Σχολικής Συμβούλου στην πρώην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Μ Παπαδανιήλ


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Το Σχέδιο Νόμου “Ρυθμίσεις άμεσων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των βαθμίδων της εκπαίδευσης και της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης" & η Αιτιολογική ΈκθεσηΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΔΩ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΕΔΩ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΘΡΟ 47
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2η Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών στο 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο του φεστιβάλ ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Η πρόσκληση αυτή περιέχει δύο σημαντικές τροποποιήσεις, σε σχέση με την πρώτη, που αφορούν:
1. Την παράταση της υποβολής εργασιών προς αξιολόγηση, μέχρι τις 20 Μαΐου 2015. 
2. Την ανακοίνωση της ΔΩΡΕΑΝ εισόδου και συμμετοχής για όλους στο επιστημονικό συμπόσιο του φεστιβάλ.

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Ουσιώδη σημεία του πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία όπως τα κοινοποίησε το Υπουργείο Παιδειας


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Εισαγωγικές δηλώσεις του ΥΠΟΠΑΙΘ Αριστείδη Μπαλτά κατά την παρουσίαση του Πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 η αλλαγή σκυτάλης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία. Ο Ηλίας Παλιαλέξης παρέδωσε τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στον Χρήστο Δημητρίου, 54 ετών από την Λιβαδειά, με καταγωγή από τα Πριόνια Γρεβενών, που υπηρετούσε ως τώρα στην θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας.

Προσωπικώς δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω δημοσίως τον Ηλία Παλιαλέξη για την άψογη  συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της θητείας του στα θέματα που είχαν να κάνουν με το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό(Ε.Ε.Π.), το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π.), αλλά και γενικότερα τα της Ειδικής Αγωγής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ο Ηλίας Παλιαλέξης έκανε ότι μπορούσε, στις πολύ δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που όλοι μας βιώνουμε, να βοηθήσει στην ομαλή λειτουργία και στη στελέχωση των δομών Ε.Α.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες και τελικώς κρατήθηκαν αξιοπρεπώς όρθιες.

Επίσης ο Ηλίας Παλιαλέξης διευκόλυνε τα μάλα, όσον αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) καθ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Τέλος το παράδειγμα του Ηλία Παλιαλέξη μου επιβεβαίωσε για μια άλλη φορά αυτό που έχω ξαναπεί, πως μόνο με συναντιλήψεις, με συναποφάσεις, με συνέργειες και συνεργασίες μπορεί να ξεκολλήσει το κάρο της Εκπαίδευσης από τη λάσπη της λαίλαπας των μνημονίων και αυτά ακριβώς, μαζί με καλή επιτυχία από καρδιάς, εύχομαι και στον νέο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κο Χρήστο Δημητρίου.


Βασίλης Βούγιας
Προϊστάμενος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Φθιώτιδας
Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)


ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΔΩ