Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

«Λουιζέττα: το καμαρίνι μιας επανάστασης»...ODC Ensemble με το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ελευσίνας...22 έως τις 25 Ιουνίου 2017...Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας


 
Συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών με την Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και επιστέγασμα μιας ευρύτερης συνεργασίας της ομάδας ODC Ensemble με το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ελευσίνας, στο πλαίσιο του προγράμματος Europe Grand Central, η παράσταση περιπατητικού χαρακτήρα της Έλλης Παπακωνσταντίνου, με τίτλο «Λουιζέττα: το καμαρίνι μιας επανάστασης», παρουσιάζεται στο Παλαιό Ελαιουργείο της Ελευσίνας, από τις 22 έως τις 25 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ....
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών στo μάθημα της Ισπανικής Γλώσσας και στo μάθημα Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

Σ.Α.Τ.Ε.Α.: Δελτίο τύπου για το ΦΕΚ 100371Δ3 «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»

 
 Δελτίο τύπου για το ΦΕΚ 100371Δ3 «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»

Με αφορμή το νέο ΦΕΚ Αριθμ. 100371Δ3 (2) «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου», επισημαίνουμε ότι όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα φοίτησης σε ένα δημόσιο, δωρεάν σχολείο που προωθεί την ολόπλευρη ανάπτυξή τους μέσα από την πρόσβαση στα απαραίτητα για αυτό τον στόχο γνωστικά αντικείμενα. Η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ολοήμερο σχολείο αποτελούσε πάγιο αίτημα των γονέων και σταθερή διεκδίκηση του ΣΑΤΕΑ στο πλαίσιο της ισότιμης εκπαίδευσης των μαθητών και της υποστήριξης της οικογένειάς τους.
Η εξαγγελία του ΥΠΠΕΘ (Φεβρουάριος 2017) για την επέκταση του ωραρίου και τη λειτουργία ολοήμερων ΣΜΕΑΕ δεν μπορεί να αναιρέσει τους προβληματισμούς που έχουν πολλάκις διατυπωθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα και από την πλευρά των γονέων για την ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα: έλλειψη κατάλληλων χώρων και εξοπλισμού για υποδοχή και υποστήριξη των μαθητών, ιδίως για την ώρα σίτισης- χαλάρωσης, καθυστερημένη στελέχωση του ολοήμερου προγράμματος με τις απαραίτητες ειδικότητες για τα προβλεπόμενα διδακτικά αντικείμενα και τις δημιουργικές δραστηριότητες. Αν δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, που θα δημιουργούν ένα ασφαλές, ευχάριστο και παιδαγωγικά κατάλληλο περιβάλλον για την παραμονή των μαθητών στο σχολείο, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες αφενός οι μαθητές να παρουσιάσουν κόπωση και να προκύπτουν επεισόδια αναστάτωσης και ελλιπούς υποστήριξης, αφετέρου οι συνάδελφοι να βιώνουν περιορισμούς στο εκπαιδευτικό τους έργο λόγω των ελλείψεων και να ματαιώνονται και οι ίδιοι. Η φοίτηση στο ολοήμερο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να είναι συνώνυμο της φύλαξης αλλά της ουσιαστικής υποστήριξης των μαθητών.
Παράλληλα, η αναφορά εντός του ΦΕΚ σχετικά με την κατάρτιση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας σύμφωνα με «το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) ή το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) αναλόγως ή μέσω ενός συνδυασμού των παιδαγωγικών αρχών και των εκπαιδευτικών στόχων των ανωτέρω προγραμμάτων» επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων σε οριζόντιο επίπεδο για όλη την εκπαίδευση, προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών. Η εναρμόνιση Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης πρέπει να συντελείται σε όλα τα επίπεδα και τα Αναλυτικά Προγράμματα αποτελούν σημαντικό τμήμα τους.
Σύμφωνα με το ίδιο το ΥΠΠΕΘ, μέχρι πρόσφατα μόλις στο 1/3 των ΣΜΕΑΕ λειτουργούσε ολοήμερο τμήμα. Η νομοθετική κατοχύρωση της επέκτασης του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος και η θεσμοθέτηση του ολοήμερου προγράμματος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια θετική εξέλιξη, η οποία όμως καθυστέρησε πολύ καιρό να υλοποιηθεί, ενώ παράλληλα εισάγει αρνητικές παραμέτρους, κάνοντας αντιγραφή των κακώς κειμένων που ισχύουν ήδη στη γενική εκπαίδευση: σύμφωνα με την Υ.Α. Φίλη για τα ολοήμερα σχολεία και το Ενιαίο Δημοτικό Σχολείο κατασκευάζονται τεχνηέντως υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Δεν προβλέπεται, δηλαδή, υπεύθυνος ολοήμερου τμήματος, ενώ προωθείται η λογική της συμπλήρωσης ωραρίου μέσω εναλλαγής προσώπων (εκπαιδευτικών και ΕΕΠ) στη θέση του υπεύθυνου. Αυτό, όπως και στη γενική εκπαίδευση, αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα στην ποιότητα της παιδαγωγικής υποστήριξης και φοίτησης των μαθητών, καθώς απουσιάζει το σταθερό πρόσωπο αναφοράς. Επιπλέον, το γεγονός ότι προβλέπεται η ανάληψη διδασκαλίας μαθημάτων ειδικοτήτων από δασκάλους των ΣΜΕΑΕ, χρησιμοποιώντας πιστοποιήσεις (βλ. Β’ επίπεδο ΤΠΕ), παραπέμπει στη β’ ανάθεση των συγκεκριμένων μαθημάτων!
Όλα αυτά δημιουργούν στρεβλώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία εις βάρος τόσο των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών όσο και των επαγγελματικών κεκτημένων και διεκδικήσεων των συναδέλφων. Όλες οι ειδικότητες είναι απαραίτητες για τη στελέχωση, την ομαλή λειτουργία και την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές.
Αναλυτικότερα, παρακάτω καταθέτουμε προβληματισμούς και προτάσεις:
Κατ’ αρχάς, ειδικότερα για την περίπτωση των νηπιαγωγείων, προτείνεται η σύσταση δύο οργανικών θέσεων στα ειδικά νηπιαγωγεία, προκειμένου διασφαλιστεί η πιθανότητα να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός εγγραφών και να λειτουργήσουν τα ολοήμερα ειδικά νηπιαγωγεία.
Άρθρο 2
Σύνταξη Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας Ειδικών Δημοτικών
Σχολείων και Ειδικών Νηπιαγωγείων
παρ. 7
“Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος, το Ε.Ω.Π.Δ. αναμορφώνεται προσωρινά ως προς τα διδακτικά αντικείμενα, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή και απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο Ε.Α.Ε., αξιοποιώντας το σύνολο των προσφερόμενων διδακτικών ωρών με βάση το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και τις διδακτικές ώρες του προσωπικού για τις οποίες έχει τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα.”
Στην ουσία με το παραπάνω εδάφιο νομιμοποιεί την καθυστερημένη στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, κάτι το οποίο ισχύει τα τελευταία χρόνια, ιδίως στην περίπτωση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.
παρ.10
“Στην περίπτωση συστεγαζόμενων Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των σχολείων συνεργάζονται για την κατάρτιση των Ε.Ω.Π.Δ. με σκοπό την κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών αμφότερων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. από το Ε.Ε.Π. που υπηρετεί σε αυτές.”
Στην περίπτωση που ο μαθητικός πληθυσμός των συστεγαζόμενων μονάδων είναι τέτοιος που απαιτείται η υποστήριξή του από επιπλέον ΕΕΠ και ΕΒΠ (το οποίο παραλείπεται από την παραπάνω διάταξη, ενώ παρέχει ουσιαστική στήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία), θα πρέπει να διασφαλιστεί η στελέχωση των συστεγαζόμενων μονάδων με αυτό, για να εξυπηρετούνται κατάλληλα οι εκπαιδευτικές και θεραπευτικές ανάγκες των μαθητών και στις δύο μονάδες. Διαφορετικά, η υποστήριξη των μαθητών είναι ελλιπής από το ΕΕΠ, καθώς ο αναγκαίος χρόνος παρέμβασης σε εξατομικευμένο επίπεδο ή σε μικροομάδα δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.
παρ. 11
“Στην περίπτωση ύπαρξης κοινών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Ειδικών Νηπιαγωγείων προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ανεξάρτητων δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών τους. Έως την υλοποίηση της προσαρμογής των δρομολογίων, από τους αρμόδιους φορείς, το πρόγραμμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων προσαρμόζεται ως προς την ώρα και το χρόνο: α) της υποδοχής των μαθητών, ο οποίος ορίζεται από 08:00 έως 08:30 και β) της προετοιμασίας αποχώρησης των μαθητών, ο οποίος ορίζεται από 12:45 έως 13:15, εκτός της περίπτωσης λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος στο Ειδικό Νηπιαγωγείο, κατά την οποία οι μαθητές παραμένουν σε αυτό από 13:00 έως 13:15. Οι Διευθυντές ή
Προϊστάμενοι των Ειδικών Νηπιαγωγείων σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων καθορίζουν το πρόγραμμα επιτήρησης των μαθητών κατά τους χρόνους των ανωτέρω α και β περιπτώσεων.”
Προβλέπει ένα διάστημα κοινών δρομολογίων και προσαρμογής του ωραρίου του νηπιαγωγείου ως προς αυτό του δημοτικού. Έτσι, όμως, το νηπιαγωγείο θα ακολουθεί όλο το ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοτικού και αντί για 25 ώρες θα χρεωθεί -έστω προσωρινά- 30 ώρες. Η παραμονή των υπεύθυνων νηπιαγωγών χαρακτηρίζεται υπερωριακή σε αυτή την περίπτωση; Γιατί δεν προβλέπεται εξαρχής διαφορετικό δρομολόγιο για τα νηπιαγωγεία;
Ωστόσο, παρακάτω η διευκρίνιση, που δίνεται για την προσαρμογή ως προς την ώρα και τον χρόνο υποδοχής και προετοιμασίας-αποχώρησης των μαθητών στην περίπτωση λειτουργίας ολοήμερου νηπιαγωγείου, δείχνει την πρόθεση για τη μη ύπαρξη ξεχωριστού δρομολογίου, καθώς προβλέπεται η παραμονή των νηπίων από τις 13:00 ως και τις 13:15 και ο καθορισμός του προγράμματος επιτήρησης των νηπίων σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Άρθρο 3 Ολοήμερο Πρόγραμμα Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
παρ. 4
Δεν ορίζεται ανώτατο όριο μαθητών. Σε περίπτωση πολλών εγγεγραμμένων μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα, βάσει ποιων κριτηρίων θα γίνει ο χωρισμός των τμημάτων των μαθητών; Θα ισχύσει η αντίστοιχη κατανομή τους που προβλέπεται στο πρωινό πρόγραμμα (4-7 μαθητές/ τμήμα);
παρ. 6 – 8
Προβλέπεται η ανάληψη ευθύνης του ολοήμερου τμήματος και από ΕΕΠ, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται στο πρωινό πρόγραμμα.Aυτό συνάδει με τη λογική της εξοικονόμησης πρόσληψης όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού και υπηρετεί τη λογική της συμπλήρωσης ωραρίου με οποιονδήποτε τρόπο εις βάρος των συναδέλφων αλλά και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών. Για μια ακόμη φορά επισημαίνουμε την ανάγκη ύπαρξης σταθερού, μόνιμου υπεύθυνου στο ολοήμερο για σταθερό πρόσωπο αναφοράς στους μαθητές με αναπηρία ή/ και εεα.
παρ. 10
Εισάγεται η λογική της β’ ανάθεσης στους δασκάλους για τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής και χρησιμοποιεί την πιστοποίηση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ, ενός πιστοποιητικού που προβλέπεται, ώστε να αξιοποιείται ενισχυτικά για την υποστήριξη της διδασκαλίας του δασκάλου και όχι για την καθεαυτή διδασκαλία του μαθήματος των ΤΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται κονδύλια για τη μη πρόσληψη συναδέλφων με πτυχίο Πληροφορικής.
παρ. 11
Επισημαίνουμε ότι δεν απαιτείται η υποστήριξη όλων των μαθητών των ΣΜΕΑΕ από όλες τις ειδικότητες του ΕΕΠ απαραίτητα σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Η φράση “κατά προτεραιότητα” δεν πρέπει να υπάρχει, καθώς οι εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε μαθητή υπαγορεύουν την ανάγκη υποστήριξης από το ΕΕΠ.
Ο έγκαιρος προγραμματισμός είναι απαραίτητος για την εφαρμογή αλλαγών στην εκπαίδευση και θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα παιδαγωγικά κριτήρια και όχι βάσει οικονομικίστικης λογικής ή ευέλικτης διαχείρισης εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ολοήμερο σχολείο στις ΣΜΕΑΕ με έγκαιρη και πλήρη στελέχωση με εκπαιδευτικούς και ειδικότητες – Κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή
Όχι στη λογική της β’ ανάθεσης και της συμπλήρωσης ωραρίου
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός για κάθε τμήμα ολοήμερου
Μαζικοί διορισμοί στην εκπαίδευση – Κάλυψη όλων των κενών
Σεβασμός στα μορφωτικά δικαιώματα όλων των μαθητών

HOrse Riding Special Education(HO.R.S.E.) in Autism...Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών(ΚΕ.Θ.Ι.Σ.) & Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών...Κυριακή 25 Ιουνίου 2017...Νέος Σκοπός Σερρών


Ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει για τους πίνακες και τις ενστάσεις


Από την επόμενη εβδομάδα αρχίζει η διαδικασία ελέγχου των 420 περιπου ενστάσεων που έχουν κατατεθεί για τους πίνακες δασκάλων και νηπιαγωγών, γενικής και ειδικής.
Δεν περιμένουμε αυτό να κρατήσει πολύ, ούτε και πρέπει, και θεωρητικά θα μπορούσαν ν' ανακοινωθούν στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Τηρουμένων των αναλογιών με πέρυσι, θεωρούμε ότι έχουν ήδη καθυστερήσει.
Θέλουμε να τονίσουμε εδώ πως στα χέρια του Υπουργείου βρίσκονται καταγγελίες επώνυμες, οι οποίες είναι εκτός της προθεσμίας των ενστάσεων, καθυστερημένες βεβαιώσεις σεμιναρίων και μεταπτυχιακών, αλλά και λάθη που έχουμε εντοπίσει στο σύστημα.
Τίποτε πλέον απ' όλα αυτά δεν μπορεί να διορθωθεί όμως. Πρέπει να προωθηθούν στον ΑΣΕΠ ο οποίος και θ' αποφασίσει αν θα κάνει δεκτές τις εκπρόθεσμες ενστάσεις και τα όσα λάθη του αναφερθούν κι αν θα προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.
Τέλος για όσους δεν κατάφεραν να καταθέσουν αίτηση ή συμπληρωματικά στοιχεία, η πιθανότητα ν' ανοίξουν οι πίνακες (κι αυτό θα γίνει για όλους) θα κριθεί στο δικαστήριο στο επόμενο δεκαπενθήμερο.

ΠΑΣΑΔ
facebook.com/groups/pasadask/

"Οι Κωφοί Αθλητές είναι ήδη Ολυμπιονίκες και αθλητικό πρότυπο για τις νέες γενιές"
Δελτίο Τύπου

Γ. Πάντζας: Οι Κωφοί Αθλητές είναι ήδη Ολυμπιονίκες και αθλητικό πρότυπο για τις νέες γενιές»
Στην συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των κωφών αθλητών που θα συμμετέχουν στους 23ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών στη Σαμψούντα της Τουρκίας, παρέστη ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ και Κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων Γιώργος Πάντζας.
Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Γιώργου Βασιλειάδη και πολλών υπηρεσιακών παραγόντων από τον χώρο του αθλητισμού. Ο κ. Πάντζας κατά την τοποθέτησή του ανέφερε τα εξής:
«Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την πρόσκληση να παραβρεθώ στην σημερινή συνέντευξη τύπου. Σας μεταφέρω την απόλυτη στήριξη του Προέδρου της Βουλής κ. Νίκου Βούτση και τις ευχές όλων μας για πολλά Ολυμπιακά μετάλλια, στους 23ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών στη Σαμψούντα της Τουρκίας.
Σήμερα η πολιτεία μέσω του αρμόδιου Υπουργού για τον Αθλητισμό κ. Βασιλειάδη είναι εδώ, παρούσα. Σας τιμά και σας στηρίζει. Αναγνωρίζει την ήδη μεγάλη και σημαντική κατάκτηση που έχετε πετύχει, που είναι η συμμετοχή της χώρας μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών.
Την οποία βέβαια εκπροσωπείτε με υπερηφάνεια, με υπέρμετρους κόπους, θυσίες, και αγώνες. Και η πολιτεία σας ευχαριστεί για αυτό. Ακριβώς γιατί ο αγώνας σας προσδίδει μια ιδιαίτερη και σημαντική προστιθέμενη αξία στον ίδιο τον θεσμό των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και στην ίδια την χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μην ξεχνάτε ότι εκπροσωπείτε το ευ αγωνίζεσθε στον απόλυτο βαθμό του. Και Άξια, όλοι εσείς οι Αθλητές, θα αφήσετε μια παρακαταθήκη στην χώρα, ξεχωριστή και μοναδική για τις επόμενες γενιές αθλητών.
Είναι βέβαιο ότι όλοι εσείς, δεν είστε από αυτούς που απολαμβάνουν τα φώτα της δημοσιότητας, των χορηγιών, και γενικά τα ‘’προνόμια’’ (σε πολλά εισαγωγικά) της ασύδοτης εμπορευματοποίησης του Αθλητισμού, που έχει θολώσει το Ολυμπιακό Ιδεώδες.
Αυτή η πραγματικότητα είναι που εξηγεί εν μέρη ότι, ο δρόμος που διανύσατε ήταν δύσκολος και δύσβατος. Με πολλές αντιξοότητες και πολλά εμπόδια. Τόσο σε προσωπικό επίπεδο για τον καθένας από εσάς,  όσο και σε επίπεδο οργανωτικό για την διοίκηση της Ομοσπονδίας.
Όλα αυτά όμως τα εμπόδια ξεπεράστηκαν. Με παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Γιατί θα ήταν αδιανόητο για την κυβέρνηση μας και για εμάς τους βουλευτές που την στηρίζουμε, να μην σταθούμε δίπλα σας και να μην σας υποστηρίξουμε σε υλική και ηθική διάσταση.
θέλω να γνωρίζεται όλοι σας, ότι είστε πρότυπο για εμάς. Μην νιώθετε πολίτες δεύτερης κατηγορίας ή παιδιά ενός κατώτερου θεού. Αντίθετα να γνωρίζετε ότι όπως η πολιτεία σας στήριξε εμπράκτως, έτσι ακριβώς θα συνεχίσει να το κάνει. Αυτό που μένει σε εσάς, είναι να κάνετε την προσωπική σας υπέρβαση και να αξιώσετε την επιτυχία και την διάκριση στην ανώτατη αθλητική διοργάνωση που είναι αυτή των Ολυμπιακών Αγώνων.
Τέλος να πω ότι, σε ότι με αφορά, θα συνεχίσω να είμαι στο πλευρό σας σε κάθε σας κίνηση. Σε κάθε σας ενέργεια. Θα σας στηρίζω όσο έχω την κοινοβουλευτική ευθύνη στον ΣΥΡΙΖΑ για τον Αθλητισμό. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους σας και να πω ότι είστε ήδη πρωταθλητές.»
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών, κ. Ιωσήφ Σταυρακάκης, αφού ευχαρίστησε τόσο του Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιώργο Βασιλειάδη όσο και τον Κοσμήτορα της Βουλής των Ελλήνων κ. Γιώργο Πάντζα για την παρουσία τους στην εκδήλωση, τόνισε ότι χωρίς τις καταλυτικές ενέργειες των δύο δεν θα ήταν εφικτή η συμμετοχή της Ελλάδας στους 23ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών.                        

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της επιστημονικής, της διοικητικής υπηρεσίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ καθώς και την πλήρωση θέσης Ειδικού Συμβούλου


To I.E.Π. προτίθεται να καλύψει:

"Κυβερνητικό ενδιαφέρον για το Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας, θα ανεγερθεί νέο κτίριο"


Σύσκεψη με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Παναγιώτη Κορκολή και με βουλευτές του Νομού πραγματοποιήθηκε για το Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της παράταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου «Πελοπόννησος Πρώτα». Συμφωνήθηκε να ανεγερθεί νέο κτίριο, δεδομένου ότι είναι μεγάλες οι ανάγκες του Ειδικού Σχολείου για επιπρόσθετους χώρους, το οποίο μάλιστα θα χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο, χωρίς επιβάρυνση του Δήμου. Επισημαίνεται ότι το Ειδικό Σχολείο επισκέφθηκε πριν από τα Χριστούγεννα του 2016 ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ικανοποιήθηκε από τη δουλειά που γίνεται στο σχολείο και διαβεβαίωσε για τη στήριξή του…
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017


"ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΑΔ"...ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΕΛΛΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κούμα 21, 41 223 Λάρισα, Τηλ:2410537257 – φαξ:2410537253
Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα, Τηλ:2103709645-6, Φαξ:2103709649
kellas.xristos@gmail.com    www.kellasxristos.gr

ΚΕΛΛΑΣ: ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΑΔ

Το θέμα «της ανέγερσης σύγχρονου κτιρίου για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές» έφερε στη βουλή με ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου, ο αν. Τομεάρχης Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ, βουλευτής Ν.Λάρισας, κ.Χρήστος Κέλλας.

Ο Λαρισαίος πολιτικός ενημερώθηκε από τον Διευθυντή του σχολείου και αντιπροσωπεία του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, για τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στις εγκαταστάσεις στέγασης του σχολείου. Τέθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα σχετικά με την ακαταλληλότητα του χώρου, τις μεγάλες ελλείψεις σε ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό αλλά και των συνεχών καθυστερήσεων στη μετεγκατάσταση του σχολείου στο χώρο του “μεγαλύτερου” 12ου Γυμνασίου Λάρισας, ως προσωρινή λύση. Βέβαια, πάγιο αίτημα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών είναι η ανέγερση σύγχρονου κτιρίου για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Τα τελευταία δέκα χρόνια στη Λάρισα, το Δημοτικό Σχολείο για παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ) συστεγάζεται με το 31ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης, κάτω από πραγματικά αντίξοες συνθήκες, πέρα από κάθε επιστημονική και εκπαιδευτική προϋπόθεση.

Αναμφισβήτητα, η σχολική ηλικία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία κάθε παιδιού, ακόμη περισσότερο για ένα παιδί με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, καθώς μπορεί να επιδράσει θετικά στην ψυχοσωματική, νοητική και συναισθηματική του ανάπτυξη. Βέβαια, το γεγονός αυτό προϋποθέτει κατάλληλες υποδομές και παροχή εκπαιδευτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό.

Στην περίπτωση του Ειδικού Δημοτικού της Λάρισας, όμως, η κατάσταση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τουλάχιστον απαράδεκτη. Ανυπαρξία κτιρίου και ειδικά διαμορφωμένων χώρων, σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, μεγάλες ελλείψεις σε διδακτικό, εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό και προσωρινή κάλυψη των κενών, πράγμα ανεπίτρεπτο για παιδιά με αυτισμό που χρειάζονται αυστηρό μόνιμα δομημένο πλαίσιο και πρόγραμμα.

Ιδιαίτερα, όσον αφορά το Νηπιαγωγείο, μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, λειτουργεί σε ένα προκάτ κοντέινερ στην αυλή του 31ου Δημοτικού, σε ένα περιβάλλον ασφυκτικό και εντελώς ακατάλληλο.

Είναι αλήθεια ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποιείται έντονα για την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων των παιδιών με Αυτισμό. Και ενώ πάγιο αίτημα του Συλλόγου αλλά και των εκπαιδευτικών είναι η στέγαση του Ειδικού Σχολείου σε νέο κτιριακό συγκρότημα, αποφασίστηκε η λύση της μετεγκατάστασής του στο “μεγαλύτερο” 12ο Γυμνάσιο Λάρισας, με την πραγματοποίηση των απαραίτητων μετατροπών και παρεμβάσεων.

Στα τέλη του 2016 ο Δήμος Λάρισας υπέγραψε σύμβαση ώστε μέχρι τον Μάρτιο του 2017 να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση. Για άλλη μια φορά όμως, το έργο δεν ολοκληρώθηκε. Αντιθέτως, αποφασίστηκε παράταση για την ολοκλήρωσή του, πιθανόν ως τον Σεπτέμβριο του 2017.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια, η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξόπλισε μέσω ΕΣΠΑ πολλά ειδικά σχολεία με τεχνικό – εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο όμως μέχρι τώρα για το συγκεκριμένο σχολείο παραμένει αναξιοποίητο, λόγω έλλειψης χώρου!
Επειδή ο χώρος της Ειδικής Αγωγής, αποτελεί καθρέφτη του κοινωνικού κράτους για μια χώρα.

Επειδή στο χώρο που σήμερα στεγάζονται τα παιδιά δεν πληρείται καμία εκπαιδευτική προϋπόθεση.

Επειδή οι συνεχείς καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει δικαιολογημένη ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Αναλυτικά τα ερωτήματα προς τον Υπουργό Παιδείας:

1.        Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, με την ανέγερση σύγχρονου κτιρίου που θα καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές;

2.        Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού και αν ναι, ποιο το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών προς αυτήν την κατεύθυνση;


Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Δημήτριος Φωτίου, η Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων κα Παναγιώτα Λούτση-Βλαχοπούλου και τα μέλη του Συλλόγου, κκ Έλενα Παναγούλη, Βασίλειος Καρλιγκιώτης, Χρήστος Βεργής, Κώστας Τσιάρας και Βάγια Λιάπη.
                                                                                                   


ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Σήμερα Παρασκευή 23/06/2017, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, στο ΚΕΑΤ στην Καλλιθέα.
Στην Συνέλευση παρευρέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύλλογοι Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Κρήτης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου  και Ιωνίων Νήσων. Δεν παρευρέθη  ο Σύλλογος της Θεσσαλίας , ο οποίος σύλλογος βρίσκεται στην διαδικασία της ανασύστασης.
Μετά το πέρας των εργασιών της Συνέλευσης και αφού είχε οριστεί  εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τις, Αγάθου Μαρία, Καρέλλου Ιωάννα και Θηλυκού Κατερίνα, με την παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου κ. Θωμά Κωφού, ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία.
Μετά από έλεγχο του μητρώου μελών , διαπιστώθηκε ότι τα εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη ήταν 50 (πενήντα).
Με βάση το πρωτόκολλο ψηφοφορίας ψήφισαν 49 μέλη.
Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων  προτίμησης για κάθε συνδυασμό διαπιστώθηκε ότι:

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1) Ο Συνδυασμός  Ενιαίο Ψηφοδέλτιο  έλαβε ψήφους 31 και εκλέγει 5  μέλη και
2) Ο Συνδυασμός Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών ΕΕΠ, ΕΒΠ , έλαβε ψήφους 12 και εκλέγει  2 μέλη.

Β. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1) Ο Συνδυασμός Ενιαίο Ψηφοδέλτιο ψήφους 25 και εκλέγει 3 μέλη.
            Μετά την καταμέτρηση των ψήφων έλαβαν  και εκλέγονται:

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
Παπαευθυμίου Δημήτρης   22 ψήφους
Γεωργακάκου  Σοφία          20 ψήφους
Μαργαρίτη Μαρία                 18 Ψήφους
Κυργιόπουλος Ιωάννης          16 ψήφους
Μπαξεβάνη Άννα                 14 ψήφους
 Αναστασιάδης Βασίλειος      11 ψήφους
Λασιόπουλος  Αθανάσιος        8 ψήφους

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Α. Ενιαίο Ψηφοδέλτιο
Κολοβού Σταυρούλα    11 ψήφους
Κλώνη Παναγιώτα        10 ψήφους
Κουκουβίνου Σοφία       9 ψήφους
Β. Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών ΕΕΠ, ΕΒΠ
Μαργαρώνη Αικατερίνη      2 ψήφους
Παπαϊωάννου Χαρά             2 ψήφους
Σίμου Δέσποινα                    2 ψήφους.

Για την Εξελεγκτική  Επιτροπή εκλέγονται
Μαρτίνη Αντιγόνη
Μαυράκη Ζαχαρένια
Αυγουστίδου Θεοφανώ