Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

ΤΕΛΙΚΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ) "Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/12, του ν. 4093/12 και του ν. 4127/13 και άλλες διατάξεις"


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΕΔΩΣτη σελίδα 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο82

Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου