Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΚΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,  10675 Αθήνα - Κολωνάκι
Τηλ. 210-7222007, Fax 210-7222182
AP. PAPACONSTANTINOU & ASSOCIATES LAW FIRM
30-32 Patriarchou Ioakim str., 10675 Athens - Kolonaki
Tel. 0030210-7222007, Fax 0030210-7222182

ΠΡΟΣ:  κ.κ. Β. Χατζηγιαννάκη, Αγγ. Μπακογιάννη, Χ. Ρόκου
ΥΠΟΨΗ:
ΚΟΙΝΟΠ.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΚΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι με πράξη του Προέδρου της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίσθηκε ως ημερομηνία δικασίμου για τη συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας του Δικαστηρίου της πρότυπης δίκης που αφορά τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών η 7η Φεβρουαρίου 2014 με εισηγήτρια τη Σύμβουλο Επικρατείας κα Αικ. Σακελλαροπούλου και βοηθό εισηγητή την Εισηγήτρια κα Αντ. – Ελ. Ανδρουτσοπούλου.
Σημειώνεται ότι κατά την ίδια δικάσιμο πιθανολογείται ότι θα προσδιορισθεί η πρότυπη δίκη για την αντίστοιχη υπόθεση της διαθεσιμότητας των Δημοτικών Αστυνομικών (ν. 4172/2013), που επίσης χειριζόμαστε.
Σας ενημερώνουμε με την ευκαιρία ότι ήδη έχουμε προβεί στις αναγκαίες διαδικαστικές ενέργειες προκειμένου να συνεχισθούν, παρά την έκδοση της νέας από 30.10.2013 Αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δίκες που εκκρεμούν τόσο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρότυπη δίκη), όσο και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και αφορούν αποκλειστικώς όσους συναδέλφους σας έχουν ασκήσει με εμάς αιτήσεις ακυρώσεως και αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως. Κατόπιν τούτου, θεωρούμε ότι μειώνεται σοβαρά ο κίνδυνος να θεωρηθούν οι ως άνω δίκες ως καταργημένες. Φυσικά, είναι στη διακριτική ευχέρεια των συναδέλφων σας να επιλέξουν, εάν το επιθυμούν, να ασκήσουν νέες αιτήσεις ακυρώσεως και αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως, προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε σχετικός κίνδυνος.
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι οι επόμενες ομαδικές αιτήσεις ακυρώσεως και αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως θα κατατεθούν από το Γραφείο μας εντός των αμέσως προσεχών ημερών.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε την (πρώτη) ομάδα των συναδέλφων σας που συντονίζετε.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου