Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17


Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόσληψη προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 ΚΑΙ 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001979 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.α « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 


Π.Δ.Ε.  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ/ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ01- ΕΔΩ

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΒΠ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΔΕ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΕΒΠ (ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου