Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017

Ανώτατο χρονικό όριο άδειας άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών...Η Γμωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας

 
 ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.

Λήμματα : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Διατάξεις : ΠΔ 611/1977Α2Π3, ΠΔ 611/1977Α101Π4, N1483/1984Α5Π1, N 1566/1985Α16, ΠΔ 193/1988Α1, ΠΔ 193/1988Α10Π1,Ν 2639/1998Α25Π1, N 2683/1999Α2Π1, N 2683/1999A51, N 2683/1999Α53, Ν 2721/1999Α53Π2, Ν 3528/2007Α2Π2, Ν 3528/2007Α51Π2, Ν 3528/2007Α51Π5, Ν 3528/2007Α53, Οδηγ 2010/18/EE, N 4075/2012Α49, N 4075/2012Α50, N 4075/2012Α52Π1, N 4075/2012Α52Π2, N 4075/2012Α53Π2, N 4075/2012Α54
Πρόεδρος/Προεδρεύων:ΑΠΕΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών: ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

α) Για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι ετών στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφαρμόζεται η ειδική διάταξη του άρθρου 16 περ. ε' του Ν. 1566/1985, συμπληρωματικά δε η διάταξη του άρθρου 53 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) και μόνο ως προς το διαδικαστικό θέμα της υποχρεωτικής χορήγησής της και χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου (πλειοψ.). β) Η διάταξη του άρθρου 50 του Ν. 4075/2012 δεν ευρίσκει πεδίο εφαρμογής, δεδομένης της ευνοϊκότερης ρύθμισης του επίμαχου ζητήματος με την ειδική διάταξη του άρθρου 16 περ. ε' του Ν. 1566/1985 (ομόφωνα). Παραπομπή από την Γνωμ. 30/2015 Γ΄ Τμ. ΝΣΚ. ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου