Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών & Επέκταση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα"...ΤΟ Φ.Ε.Κ.


Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών
ΥΠ.Π.Ε.Θ. 6117/Α5/17

Επέκταση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. Φ.14/2929/5544/Δ1/17

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου