Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ Α/ΘΜΙΑΣ - Β/ΘΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ


 
Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ),
Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ),
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ),
Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ),
Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Σχολείων,
Ενώσεις Γονέων (ΑΣΓΜΕ),
Ενώσεις Γονέων Μαθητών ΑμεΑ,
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων παιδιών με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες,
Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ),
Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ),
Προεδρείο  Συνόδου Πρυτάνεων, 
Προεδρείο Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ,
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ),
Εκπρόσωπος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,
Εκπρόσωπος Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου,
Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝΕΛΕΑ),
Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ),
Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών ΕΑΕ (ΣΑΚΕΑ),
Πανελλήνια Ομοσπονδία ΕΤΕΠ ΑΕΙ (ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ),
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ,
Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικών Προσωπικού ΤΕΙ, 
Ομοσπονδία Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ,
Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και Τεχνικών Εργαστηρίων Ελλάδος,
Πανελλήνιος  Σύλλογος Επιστημονικού Εργαστηριακού Προσωπικού Αορίστου Χρόνου ΑΕΙ,
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών,
Εκπρόσωπος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ,
Εκπρόσωπος του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ΔΟΑΤΑΠ,
Διοίκηση της Εθνικής Βιβλιοθήκης (ΕΒΕ),
Σύνδεσμος Ελληνικών Κολεγίων, 
ΟΛΤΕΕ,
Σύλλογος Διδασκόντων Ανοικτού Πανεπιστημίου,
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών,
Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εκπρόσωπος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου