Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Οι θέσεις του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Κρήτης για τον Ενιαίο Πίνακα και την προϋπηρεσία αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                                                 Χανιά, 10/2/2017   
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ                                                                             Αρ. Πρωτ. 20
(Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΚΡΗΤΗΣ)
Υπόψη κ.  Καρτσωνάκη Γεωργία
Τηλ/Φαξ: 28210 70176
Αρκαδίου 57-Χανιά  Τ.Κ. 73100
Κιν. 6973491860                                                               
                                                                                                                                    ΠΡΟΣ  :  ΠΟΣΕΕΠΕΑ     
                                                   
ΘΕΜΑ: «θέσεις του ΣΕΕΠΕΑ Κρήτης για τον Ενιαίο Πίνακα και την προϋπηρεσία                                                                                        αναπληρωτών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π
          Μετά από το μείζον θέμα που προέκυψε σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά την δημιουργία  ενιαίου πίνακα προσλήψεων των συναδέλφων αναπληρωτών , ο ΣΕΕΠΕΑ Κρήτης προχώρησε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. με την παρουσία των αντιπροσώπων του στην Ομοσπονδία για την τοποθέτηση του στο θέμα αυτό.
      Μετά από διεξοδική συζήτηση,  αποφασίστηκε ομόφωνα ότι θα πρέπει να αναγνωρίζονται τα κεκτημένα  δικαιώματα των συναδέλφων,  είτε εργάζονται στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. Κατά συνέπεια η πρόταση μας είναι να προσμετράτε η προϋπηρεσία όπως  ίσχυε μέχρι τώρα, σύμφωνα με την εγκύκλιο πρόσληψης των αναπληρωτών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π για το σχολικό  έτος 2016-17.
                Επισημαίνουμε επίσης ότι κατά την αντιπροσώπευση μας στις Επιτροπές  δεν πρέπει να υποχωρούμε από τις πάγιες θέσεις μας και να παραχωρούμε τα κεκτημένα δικαιώματα μας,  λόγω αδυναμίας των Θεσμών του Υπουργείου Παιδείας να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.
           Επίσης με βάση τις συζητήσεις που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα, επισημαίνουμε ότι  πρέπει να επιδεικνύουμε τον απαραίτητο σεβασμό και αναγνώριση του έργου των εκλεγμένων συναδέλφων μας και παράλληλα με τα λεγόμενα και τις ενέργειες μας να μην μειώνουμε το Κύρος και την αξιοπιστία των Θεσμικών Οργάνων που μας εκπροσωπούν.
                                                Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α  Κρήτης

                           Η Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας

                 Καρτσωνάκη Γεωργία                                      Στυλιανουδάκη Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου