Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

"Εθνικές αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως βιώσιμοι εταίροι για τη μαθητεία στην Ελλάδα και την Κύπρο"...Συνέδριο Διάχυσης των Αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ...17/02/2017...ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνέδριο Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ NAAGRCY:National Authorities for Apprenticeship: Companies as Sustainable Partners for Apprenticeship in Greece and Cyprus "Εθνικές αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως βιώσιμοι εταίροι για τη μαθητεία στην Ελλάδα και την Κύπρο"
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017, Εγκαταστάσεις CEDEFOP, Θεσσαλονίκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου