Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

∆ιοργάνωση 4ου Μαθητικού Φεστιβάλ Παραδοσιακού και Μοντέρνου Χορού ∆ηµοτικών Σχολείων...1η Ιουνίου 2017... 16ο ∆.Σ. Λαµίας


 
ΘΕΜΑ: ∆ιοργάνωση 4ου Μαθητικού Φεστιβάλ Παραδοσιακού και Μοντέρνου Χορού ∆ηµοτικών Σχολείων.

Σας ενηµερώνουµε πως µετά το πέρας της καταληκτικής ηµεροµηνίας ανάληψης της φετινής διοργάνωσης η οργανωτική επιτροπή αποδέχτηκε την δήλωση υποψηφιότητας ανάληψης της διοργάνωσης από το 16ο ∆.Σ. Λαµίας – το οποίο συγχαίρει – η οποία θα πραγµατοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2017 από ώρα 8:30π.µ. έως 13:00µ.µ. στον προαύλιο χώρο του 16ου ∆.Σ.Λαµίας.
Η εκδήλωση έχει την έγκριση του ΥΠΠΕΘ, υποστηρίζεται από την Περιφερειακή ∆/νση Π.Ε.& ∆.Ε. Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και τη ∆/νση Π.Ε. Φθιώτιδας, εποπτεύεται από το Σχολικό Σύµβουλο Φυσικής Αγωγής και συντονίζεται από την Οµάδα Φυσικής Αγωγής Ν. Φθιώτιδας. Την ευθύνη υλοποίησης της εκδήλωσης αναλαµβάνει ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του σχολείου και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων υπό την αιγίδα του ∆ήµου Λαµιέων.
Η τελική δήλωση συµµετοχής των σχολείων θα γίνει έως την ∆ευτέρα 22 Μαϊου 2017 στο mail ή στο fax της Οµάδας φυσικής Αγωγής Φθιώτιδας. Την ίδια ηµέρα θα πραγµατοποιηθεί και συνάντηση των ενδιαφερόµενων σχολείων σε αίθουσα του 16ου ∆ηµοτικού Σχολείου στις 12:00π.µ.
Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των Σχολείων να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής ούτως ώστε να παρευρίσκονται στη συνάντηση στην οποία θα δοθούν οδηγίες και λεπτοµέρειες για την άψογη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Στο 1ο µέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν Παραδοσιακοί χοροί από διαφορετικά γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας.
Κάθε σχολείο συµµετέχει µε µία οµάδα από 16 µέχρι 26 άτοµα παρουσιάζοντας 1 ΧΟΡΟ συγκεκριµένης περιοχής διάρκειας 3-4΄ λεπτών. Στο 2ο µέρος θα παρουσιαστούν Μοντέρνοι χοροί όπου κάθε σχολείο µπορεί να συµµετέχει µε µία τρίλεπτη χορογραφία η οποία µπορεί να αφορά το ελεύθερο σώµα ή µε χρήση οργάνων (στεφάνια, κορδέλες κλπ). Σε περίπτωση που σχολείο επιλέξει να συµµετάσχει στη µία εκδήλωση από τις δυο ( δηλαδή µόνον παραδοσιακοί χοροί ή µόνον µοντέρνοι χοροί αποκτά το δικαίωµα να συµµετάσχει µε δύο χορούς.)
Κάθε σχολείο πρέπει να δηµιουργήσει 2 cd µε τα τραγούδια των χορών που θα παρουσιάσει. ‘Ενα cd θα παραδοθεί στους υπεύθυνους της διοργάνωσης µέχρι 22 Μαΐου. Οι οµάδες µπορούν να φορούν παραδοσιακές φορεσιές της περιοχής που θα παρουσιάσουν ή οπωσδήποτε οµοιόµορφη εµφάνιση. Στους συµµετέχοντες θα δοθούν αναµνηστικά διπλώµατα συµµετοχής. Επισηµαίνεται ότι η σκοπός του Φεστιβάλ είναι η καλλιέργεια αρχών και αξιών και η διαιώνιση της Λαϊκής µας Παράδοσης µε βιωµατικό τρόπο.
Για τον αναφερθέντα λόγο η συµµετοχή τόσο των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Λαµιέων όσο και των Περιφερειακών σχολείων θα πρέπει να είναι η µέγιστη σε αριθµό συµµετοχώ.ν Το κόστος µετακίνησης των µαθητών των σχολείων της πόλεως Λαµίας αναλαµβάνει ο ∆ήµος Λαµιέων.

Με εκτίµηση

Ο Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ11
Χρήστος Θ. Τσαδήµας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου