Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

«Μετάβαση μαθητών από μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου: Πρόγραμμα μετάβασης μαθητών με αναπηρία από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση-Βήματα και Δράσεις»...Ημερίδα...Σάββατο 6 Μαΐου 2017...ΑΜΦΙΣΣΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου