Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων στελεχών εκπαίδευσης έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών     
Όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου:

 ....β) Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος στελεχών εκπαίδευσης, εκτός των σχολικών συμβούλων, λήγει, κατά περίπτωση, με την παρέλευση της διετούς θητείας για την οποία ορίσθηκαν. Μετά την παρέλευση της ως άνω θητείας εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών.  

    Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος σχολικών συμβούλων λήγει σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.4327/2015, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.4403/2016 (Α΄ 125).     

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΕΔΩ:  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου