Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.


Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., στο ιστολόγιό της, δημοσίευσε το ακόλουθο έγγραφο της με τίτλο "Ενημέρωση για τη συνάντηση της ομοσπονδίας στο ΑΣΕΠ την Δευτέρα 22/5/2017", το οποίο και αναδημοσιεύουμε, με την επισήμανση πως τον περασμένο Σεπτέμβριο ειπώθηκαν τα πράγματα με τ όνομά τους, όσον αφορά στις συνάφειες μεταπτυχιακών τίτλων του Ε.Ε.Π. και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, από τους Αιρετούς Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., με επακόλουθο την απίστευτη λασπολογία και τον αήθη πόλεμο που δέχθηκαν από τους γνωστούς και μη εξαιρετέους.
 
Σήμερα, έρχεται η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και παραδέχεται...
 
"...Την διαπίστωση  λαθών στην διαδικασία μοριοδότησης ιδιαίτερα των μεταπτυχιακών τίτλων είτε από το ΙΕΠ ή από τις ΠΔΕ..."
 
και πως
 
"Όσον αφορά τις ενστάσεις για τη συνάφεια, οι υπεύθυνοι του ΑΣΕΠ δέχθηκαν ότι δεν εξετάζεται από τους αρμόδιους συμβούλους η ουσία αλλά η νομιμότητα της διαδικασίας και λαμβάνεται υπόψη επί της ουσίας μόνο η άποψη της αρμόδιας επιτροπής του ΙΕΠ. Συμφωνήθηκε ότι το θέμα της εξέτασης σε δεύτερο βαθμό της συνάφειας χρειάζεται να εξετασθεί από το υπουργείο ώστε να καθοριστεί η πλέον πρόσφορη διαδικασία εξέτασής τους."...
 
...Κάλιο αργά  παρά ποτέ...
 
B.B 


Αθήνα, 23-05-2017
                                                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 109
  
Θέμα: «Ενημέρωση για την συνάντηση της ομοσπονδίας στο ΑΣΕΠ την Δευτέρα 22/5/2017»

Tην  Δευτέρα 22/5 πραγματοποιήθηκε συνάντηση ενημέρωσης της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με υπεύθυνους του ΑΣΕΠ, για συζήτηση θεμάτων που αφορούν την διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ, με στόχο την πρόληψη προβλημάτων κατά την επικείμενη διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας και ενστάσεων.
Αρχικά συζητήθηκε η εμπειρία από την προηγούμενη περίοδο και τα διάφορα προβλήματα που παρατηρήθηκαν και εντοπίζονται κυρίως:
1. Στην αδυναμία αρκετών ΠΔΕ να διαχειριστούν το νέο σύστημα που προέβλεπε την συμμετοχή και τον έλεγχο από τον ΑΣΕΠ, με βεβιασμένες αναρτήσεις προσωρινών πινάκων που περιείχαν οφθαλμοφανή λάθη. Αυτό είναι ένα σημείο που επισημάνθηκε ιδιαίτερα και πρέπει να προσεχθεί από τις ΠΔΕ κατά τη φετινή διαδικασία.
2. Την διαπίστωση  λαθών στην διαδικασία μοριοδότησης ιδιαίτερα των μεταπτυχιακών τίτλων είτε από το ΙΕΠ ή από τις ΠΔΕ. Αυτό όπως προτάθηκε από τους υπεύθυνους του ΑΣΕΠ μπορεί να διορθωθεί με αντιπαραβολή των αρχείων και στο ΙΕΠ αλλά και στις ΠΔΕ.
3. Στην υποβολή πολλαπλών όμοιων ενστάσεων που αφορούσαν στο ίδιο άτομο και το ίδιο θέμα, εκ νέου, σε κάθε αναθεώρηση των προσωρινών πινάκων, με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό τους και  την καθυστέρηση της εξέτασής τους.
Επίσης συζητήθηκε το θέμα των αιτήσεων θεραπείας και η καθυστέρηση στην εξέτασή τους αλλά και το κενό στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων που αφορούν τη συνάφεια, θέμα που  έχει τεθεί και προς το υπουργείο.
Για το πρώτο, ο λόγος καθυστέρησης  είναι οι διαδικασίες που τηρεί ο ΑΣΕΠ και ο φόρτος εργασίας.
Όσον αφορά τις ενστάσεις για τη συνάφεια, οι υπεύθυνοι του ΑΣΕΠ δέχθηκαν ότι δεν εξετάζεται από τους αρμόδιους συμβούλους η ουσία αλλά η νομιμότητα της διαδικασίας και λαμβάνεται υπόψη επί της ουσίας μόνο η άποψη της αρμόδιας επιτροπής του ΙΕΠ.
Συμφωνήθηκε ότι το θέμα της εξέτασης σε δεύτερο βαθμό της συνάφειας χρειάζεται να εξετασθεί από το υπουργείο ώστε να καθοριστεί η πλέον πρόσφορη διαδικασία εξέτασής τους.
Πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα θα έπρεπε να έχει ήδη διευθετηθεί από το υπουργείο με βάση και τις σχετικές προτάσεις μας είτε με την νομιμοποίηση της εξέτασης σε δεύτερο βαθμό από την ίδια επιτροπή ή με τον ορισμό δευτεροβάθμιας επιστημονικής επιτροπής.
Ίσως υπάρχει ακόμη περιθώριο για να γίνει αυτό εφόσον υπάρχει σχετική πρόθεση.
Επίσης τονίστηκε ότι ο ενιαίος πίνακας, που προγραμματίζεται να θεσμοθετηθεί τη νέα χρονιά, θα λύσει πολλά προβλήματα στην διαδικασία προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου