Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Σ.Κ.Λ.Ε.: "Ένταξη του κλάδου των Κοινωνικών Λειτουργών σε αυτούς τους οποίους προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας."Ένταξη του κλάδου των Κοινωνικών Λειτουργών σε αυτούς τους οποίους προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Με αφορμή την κατάρτιση Σχέδιο Νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο οποίο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Δήμου, αποκλείονται οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που εργάζονται στις Κοινωνικές Υπηρεσίες και τις Κοινωνικές Δομές των Δομών από την καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, ο ΣΚΛΕ με παρέμβαση του στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε την ένταξή του κλάδου των Κοινωνικών Λειτουργών σε αυτούς τους οποίους προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Στην παρέμβαση επισημαίνεται ότι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που εργάζονται στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, των Περιφερειών και των ΝΠΔΔ –ΝΠΙΔ και άλλες μονάδες κοινωνικών υπηρεσιών του ΥΠΕΣ αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες επικινδυνότητας με άλλες ειδικότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες στο Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι επαγγελματίες υγείας – πρόνοιας, πρώτης γραμμής και έρχονται σε καθημερινή επαφή με ωφελούμενους των υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας των ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ τους, σε χώρους παροχής επείγουσας κοινωνικής φροντίδας, σε κοινωνικές δομές, στους χώρους μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας τους ακόμα και στο δρόμο με κακή υγιεινή, εκτεθειμένους σε λοιμώδη νοσήματα, πολλές φορές πριν λάβουν βοήθεια από το Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και πριν διαγνωστούν.
Η παροχή των υπηρεσιών των κοινωνικών λειτουργών δεν επηρεάζεται από την κατάσταση υγείας, σωματικής και ψυχικής των εξυπηρετούμενων, τη μολυσματικότητα των νοσημάτων που αντιμετωπίζουν και τις συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης τους όπως ακριβώς συμβαίνει και στην σχέση των ασθενών με το Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.


facebook.com/skle.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου