Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


ΘΕΜΑ :  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ


Αναφέρουμε ότι οι Σχολικοί Βοηθοί δεν διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα και πτυχία, για να ασκήσουν τα καθήκοντα, που τους όρισε το Υ.Π.Π.Ε.Θ (ΣΧΕΤ. Αρ.πρ40493/Δ3)για τις σχολικές μονάδες ΣΜΕΑΕ και γενικότερα για τα Γενικά σχολεία. Θέτουν άμεσα σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών, καθότι είναι ανειδίκευτοι. Επιπλέον θίγουν τα επαγγελματικά και εργασιακά  δικαιώματα του εξειδικευμένου κλάδου της Ειδικής Αγωγής των πτυχιούχων του Ε.Β.Π που ασκεί ήδη το καθηκοντολόγιο( φεκ 78/τ.Α/14.3.2000)-που στην παρούσα δόθηκε και στους σχολικούς βοηθούς-και που καλύπτει τα οργανικά και λειτουργικά των σχολικών μονάδων  ΣΜΕΑΕ  Π.Ε. και Δ.Ε μέσα από τους αξιολογικούς  πίνακες αναπληρωτών  του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους 2017.
Επίσης με το σχ. 72413/δ3 3/5/2017 που απέστειλε το Υ.Π.Π.Ε.Θ εν συνεχεία του ανωτέρου εγγράφου, κατόπιν  των αντιδράσεων μας, αναφέρεται ότι οι σχολικοί βοηθοί ασκούν επικουρική υποστήριξη στο έργο μας και λειτουργούν υπό την εποπτεία μας. Και σε αυτό το σημείο προβάλουμε τις αντιδράσεις μας καθώς για να ασκήσουν την επικουρική υποστήριξη πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες γνώσεις. Οι εκπαιδευτικοί, το ΕΕΠ και το ΕΒΠ των σχολικών μονάδων εξυπηρετούν μόνο τους μαθητές των σχολικών μονάδων.
             -   Δεν εκπαιδεύουν
 -   Δεν εποπτεύουν ανειδίκευτους εργαζόμενους.

Επισημαίνουμε, ότι στον οδηγό υλοποίησης δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς  χαρακτήρα αναφέρεται ότι οι φορείς  απασχολούν τους Ωφελούμενους στις ειδικότητες, για τις οποίες έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση, στην οποία θα τοποθετηθούν.
Για όλους  αυτούς τους λόγους  ζητούμε άμεσα:
1.     Από το Υ.Π.Π.Ε.Θ
·        ανάκληση του καθηκοντολογίου των σχολικών βοηθών
·        μόνιμες προσλήψεις  στην Εδική Αγωγή Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω μνημονίων να γίνονται προσλήψεις μόνο μέσω των πινάκων των αναπληρωτών  ειδικής αγωγής με το βασικό πτυχίο κατά κλάδο
2.     Από  το Υ.Ε.Κ.Α.Κ.Κ.Α. γενική γραμματεία διαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων ,τους Δήμους και τον ΟΑΕΔ επανατοποθέτηση των εργαζομένων εκτός εκπαίδευσης σε δομές που θα είναι αναγκαίοι
3.     τη γνωμοδότηση  του νομικού συμβούλου της Π.Δ.Ε.Θ. για το ποιος θα  φέρει την ευθύνη, σε οποιαδήποτε περίπτωση ατυχήματος λόγω έλλειψης γνώσεων  και λάθος χειρισμού στην άσκηση των καθηκόντων των σχολικών βοηθών στους μαθητές των ΣΜΕΑΕ.
4.     Από την Π.Δ.Ε.Θ. να πράξει τα δέοντα,  ενημερώνοντας  το Υ.Π.Π.Ε.Θ.  και το   Υ.Ε. Κ.Α.Κ.Κ.Α.
5.     Από τις  Π.Δ.Ε και Δ.Δ.Ε. Θεσσαλίας να πάρουν θέση για το ζήτημα
6.     Από την Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής  Θεσσαλίας να αρνηθεί την επιμόρφωση των Σχολικών Βοηθών
7.     Από τους Βουλευτές, τους συλλόγους γονέων ΑΜΕΑ, ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, τις Ομοσπονδίες ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΠΟΜΕΕΑ, ΑΔΕΔΥ τους τοπικούς συλλόγους  εκπαιδευτικών Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. την αμέριστη υποστήριξή τους


Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π Θεσσαλίας

5/05/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου