Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Της Αιρετής Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 
Εριφύλλης Διαμαντοπούλου

 ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας- Ενημέρωση
Τρίτη 10/5/2017 συνεδρίασε το ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

1.      Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

2.      Eξέταση ενστάσεων για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη

3.      Εξέταση ενστάσεων για απόδοση συνάφειας ΜΤΧ τίτλου στο κλάδο και αντικείμενο απασχόλησης.

Το Συμβούλιο εισηγήθηκε:

- Να δοθούν όλες οι άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου που τέθηκαν

- Να δοθεί η αναγνώριση προϋπηρεσίας σε όσους συναδέλφους έθεσαν επιπρόσθετα δικαιολογητικά-βεβαιώσεις που καλύπτουν τα ζητούμενα της εγκυκλίου. Είναι σε εκκρεμότητα αιτήσεις συναδέλφων για αναγνώριση προϋπηρεσιών σε ΑΤΕΙ (ως διδακτικές), τις οποίες θα δει το συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίαση και μετά τα διευκρινιστικά ερωτήματα που τέθηκαν στο υπουργείο μέσω της νομικής υπηρεσίας της περιφέρειας.

- Το ΠΥΣΕΕΠ έδωσε θετική γνωμοδότηση για την απόδοση συνάφειας σε όλα τα ΜΤΧ/κα που τέθηκαν.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι σε όσους συναδέλφους αναπληρωτές δεν αναγνωρίστηκε συνάφεια του ΜΤΧ/κου τους πέρυσι να ξαναθέσουν τα χαρτιά τους στο ΙΕΠ και αν μπορούν με κάτι συνοδευτικό, είτε βεβαίωση από το τμήμα του ΜΤΧ/κου (κάποιου επιβλέποντα), είτε δικό τους υπόμνημα που να αναφέρει και αιτιολογεί την συνάφεια με το αντικείμενο και το κλάδο εργασίας.

Όσον αφορά τις αιτήσεις υποψήφιων αναπληρωτών και τη διαδικασία μοριοδότησης και διαμόρφωσης του προσωρινού πίνακα από τη περιφέρεια ενημερωθήκαμε ότι: συνολικά η περιφέρεια έλαβε 1347 αιτήσεις από τις οποίες: 413 ΕΒΠ

249 Ψυχολόγοι

203 Κοιν. Λειτουργοί

183 Σχολικοί Νοσηλευτές

183 Λογοπαιδικοί

72 Φυσικοθεραπευτές

30 Εργοθεραπευτές

Από αυτές τις αιτήσεις οι 435 είναι εντελώς νέες.

Η περιφέρεια έχει διορία μέχρι 8/6/2017 να βγάλει τους προσωρινούς πίνακες με βάση την ενημέρωση που έλαβε από το υπουργείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου