Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ME ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με αυτισμό (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ,που λειτουργεί με την ευθύνη του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αυτισμό Ν.Κοζάνης και έδρα την Τ.Κ Αργίλου του Δήμου Κοζάνης, ανακοινώνει τη προκήρυξη μιας θέσης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ με ειδικότητα και εξειδίκευση στις επιστήμες της Ειδικής Αγωγής και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα.
Για τη θέσης της προκήρυξης αυτής οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν κατά προτίμηση έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται παρακάτω ή συναφή τίτλο σπουδών.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολόγου ή Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικού Λειτουργού ή Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγού ή άλλο συναφές Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στις κοινωνικές επιστήμες
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Εξειδίκευση στον αυτισμό (μεταπτυχιακές σπουδές ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών)
Β) εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση επιστημονικά υπευθύνου.
Για την επιλογή θα ληφθεί υπόψη το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου , η αποδεδειγμένη εμπειρία του ,η παρουσία του στη συνέντευξη και συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο).
Η έναρξη της απασχόλησης προσδιορίζεται για την 22/8/2017 .
Παρακαλούμε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση να υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου autismkozani@yahoo.gr. Η απάντηση θα δίνεται δια της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ερωτώντα ή τηλεφωνικά.
Επίσης η υποβολή των βιογραφικών θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου autismkozani@yahoo.gr
Η προθεσμία υποβολής των βιογραφικών λήγει την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 .
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα για την οποία θα ενημερωθούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο .

Κοζάνη 28/4/2017
 
Για το Δ.Σ.
 
Η Πρόεδρος
 
Ελένη Παφύλη
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΥΤΙΣΜΟ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡΓΙΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
email: autismkozani@yahoo.gr
URL: www. autismkozani.gr
τηλ-fax 2461039224

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου