Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ Ε.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 17 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΗΚΑΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/09/17.html

 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/10/2-1-2016-17_27.html

 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 7 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΗΚΑΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/12/7-3-2016-17.html
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 14 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ Ε.Β.Π. ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/09/14-2016-17_29.html

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ε.Β.Π. ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΣΑΣ - http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/10/blog-post_69.html- ΣΥΝΟΔΟΥ Ε.Β.Π., ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/10/1_12.html

 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ε.Β.Π. ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/10/2-1-2016-17_27.html

  ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ Ε.Β.Π. ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://stellad.pde.sch.gr/new/wp-content/uploads/2016_11_23_9562_apofash-proslhpshs-ebp-2016_2017.pdf

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ  7 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/10/4-25-7-25-2016-17.html

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ  7 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΣΥΝΟΔΩΝ Ε.Β.Π. ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/02/7-2016-17.html

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΣΥΝΟΔΟΥ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/02/2016-17_7.html

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 24 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/11/24-2016-17_9.html

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/12/17-2016-17.html

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/12/7-3-2016-17.html

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 29 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/11/29-2016-17.html

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ(ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ) ΠΕ21/26 ΑΠΟ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΑΠΟ ΕΔΩ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A0%CE%A1%CE%994653%CE%A0%CE%A3-%CE%97%CE%92%CE%9C

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 17 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΗΚΑΝ ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. -Β ΦΑΣΗ- ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/12/17-2016-17.html

 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 19 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. -Β ΦΑΣΗ- ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/12/20-2016-17.htmlΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) & 1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ21/26) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/12/23-2126-2016-17.html

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ  1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ21/26) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17, ΑΠΟ ΕΔΩ:
 Διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλ. ΠΕ21-26 για το διδακτικό έτος 2016-2017


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Ε.Π. ΑΠΟ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Απόλυση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ ΣΜΕΑΕ, ΑΠΟ ΕΔΩ:
http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/02/23-2016-17.html

ΔΕΙΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Τροποποίηση τοποθέτησης προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.(24/2/2017) ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/02/25-2016-17_24.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου