Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2/6/2017 ΜΕ ΤΟΝ Δ/ΝΤΗ Ε.Α.Ε. κο Π. ΚΑΣΣΙΑΝΟ

 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
 
Την Παρασκευή 2/6/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση έπειτα από αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής με τον προϊστάμενο της  Διεύθυνσης   Ειδικής Αγωγής, κ. Κασσιανό. Στη συνάντηση αυτή παρέστησαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Καρπενησιώτης, η πρόεδρος του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής κ. Μπουλμέτη και  η αντιπρόεδρος του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής και αιρετή του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής κ. Μαργαρίτη.
Από πλευράς ΠΟΣΕΕΠΕΑ και ΣΕΕΠΕΑ Αττικής και αιρετών  τέθηκαν τα παρακάτω θέματα:
Δημιουργία δευτεροβάθμιας επιτροπής για τις συνάφειες των μεταπτυχιακών:
Ενημερώσαμε τον κ. Κασσιανό ότι μετά τη συνάντηση της Ομοσπονδίας με το ΑΣΕΠ, ο τελευταίος υποστήριξε ότι για να λειτουργήσει τέτοια επιτροπή θα πρέπει να το εισηγηθεί το Υπουργείο Παιδείας. Ο κ. Κασσιανός επεσήμανε ότι το παραπάνω μπορεί να ρυθμιστεί μόνο μέσω νόμου και δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο λόγω της ανάρτησης των πινάκων. Σύμφωνα με ενημέρωση από το  ΙΕΠ έχουν σταλεί τα αποτελέσματα όλων των αιτημάτων των συναδέλφων για τις συνάφειες των μεταπτυχιακών προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.
Πιστώσεις και αίτημα για κατανομή των πιστώσεων σε μία φάση
Έχει προχωρήσει η κατανομή των πιστώστεων ανά ομάδες Περιφερειών ΕΣΠΑ και ευελπιστούν ότι ο αριθμός των πιστώσεων θα είναι λίγο μεγαλύτερος από πέρσι φθάνοντας ίσως τις 3.000 για ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και ΠΕΠ. Επίσης από πλευράς Υπουργείου θεωρούν ότι δε θα υπάρξουν καθυστερήσεις στις προσλήψεις των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ και  η Ειδική Εκπαίδευση δε θα υπολείπεται χρονικά έναντι  της Γενικής.   
Λειτουργία ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών σχολείων και διασφάλιση των καθηκόντων του ΕΕΠ και ΕΒΠ
Η  ΥΑ για την λειτουργία των ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων θα αναφέρει ότι θα διασφαλίζεται το ωράριο του ΕΕΠ και ΕΒΠ και ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων  βάσει του καθηκοντολογίου τους. 
Σχολικοί βοηθοί μέσω κοινωφελούς εργασίας  του ΟΑΕΔ
Ενημερώσαμε τον κ. Κασσιανό για την κοινή διαμαρτυρία για τους σχολικούς βοηθούς μέσω κοινωφελών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ που συνυπογράψαμε ως Συντονιστικό Φορέων Ειδικής Εκπαίδευσης και για την πρόθεσή μας να απευθυνθούμε και στο Υπουργείο Εργασίας. Επίσης εκφράσαμε έντονα τη διαμαρτυρία ότι οι σχολικοί βοηθοί διορίζονται μέσω των Δήμων και όχι με εισήγηση και έγκριση του Δευθυντή Εκπαίδευσης ή των Διευθυντών των Σχολείων ενώ μπορούν να βρίσκονται στη σχολική τάξη. Αναρωτιόμαστε πραγματικά αν οι δήμοι γνωρίζουν τις ανάγκες των σχολείων ή αν μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό το οποίο τοποθετείται μέσα στην τάξη. Επίσης  από την εικόνα που ήδη έχουμε από συναδέλφους πολλοί Διευθυντές σχολείων έχουν αναθέσει σε σχολικούς βοηθούς συγκεκριμένους μαθητές.
Ο κ. Κασσιανός απάντησε  ότι σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου όποιος Διευθυντής αναθέτει μαθητές σε σχολικούς βοηθούς παρανομεί. Επίσης ανέφερε ότι οι σχολικοί βοηθοί σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το έργο του ΕΒΠ και αυτό φαίνεται και από τις πιστώσεις που έχουν ζητήσει για το ΕΒΠ για το επόμενο έτος. Τέλος δεν μπορούσαν να προσληφθούν απευθείας στα σχολεία και γι αυτό ορίστηκαν από τους δήμους.
Αίτημα για τροπολογία του άρθρου 7 παραγραφος 1 του νόμου 4354/2015 για την αναγνώριση προϋπηρεσίας του ΕΕΠ και ΕΒΠ.
Ενημερώσαμε τον κ. Κασσιανό ότι υπήρξαν πολλά προβλήματα στην αναγνώριση προϋπηρεσιών τη φετινή χρονιά μετα την εφαρμογή του νόμου . Οι  φορείς κυρίως  ΝΠΙΔ στους οποίους εργάζονταν αρκετοί  συνάδελφοι ΕΕΠ και ΕΒΠ, είτε είχαν  διακόψει τη λειτουργία τους είτε δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν αν εντάσσονταν στο 50% της τακτικής  κρατικής χρηματοδότησης όπως οριζόταν, είτε δεν εντάσσονταν  στον νομο καθόλη τη διάρκεια της προϋπηρεσίας, αλλα μια περίοδο μόνο  και πολλοί άλλοι λόγοι. Η μη αναγνώρισή της, φέρνει τους συναδέλφους σε μικρότερο μισθολογικό κλιμάκιο. Ο κος Κασσιανός αναγνώρισε τη δυσκολια και την αδικία που φέρνει η εφαρμογή αυτού του νόμου.  Η επόμενη κίνησή μας είναι η παρέμβαση για τροπολογία, έτσι ώστε την επόμενη χρονιά  να είναι καλύτερα.
Αποσπάσεις μόνιμων ΕΕΠ και ΕΒΠ σε εποπτευόμενους  φορείς του Υπουργείου Παιδείας
Ενόψει της έκδοσης της εγκυκλίου για τις  αποσπάσεις  συναδέλφων ΕΕΠ και ΕΒΠ σε εποπτευόμενους  φορείς του Υπουργείου Παιδείας συζητήθηκε  το έργο που δύναται να αναλάβουν σύμφωνα με το ρόλο τους και προτάθηκε  η προοπτική απόσπασης συναδέλφων στο ΙΕΠ.
Ενημέρωση για τα προβλήματα που δημιουργούνται από γονείς κατά τη Στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) ή Σχολικό Νοσηλευτή για  μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ενημερώσαμε τον κ. Κασσιανό ότι υπάρχουν καταγγελίες συναδέλφων για την εμπλοκή των γονέων μαθητών που υποστηρίζονται από ΕΒΠ και σχολικούς Νοσηλευτές. Σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς θεωρούν ότι οι συνάδελφοι τους ανήκουν, έχουν απαιτήσεις ως προς τους στόχους και το έργο τους και φθάνουν ακόμα και σε δήλωση για την απομάκρυνσή τους. Ας σημειωθεί  ότι ακόμα κι όταν  οι συνάδελφοι έχουν την υποστήριξη των διευθυντών τους, των εκπαιδευτικών και των συμβούλων Ε.Α. καταλήγουν να αλλάξουν σχολείο. Ζητήσαμε να διασφαλιστεί ο θεσμός της στήριξης των μαθητών για τον οποίο δαπανούνται ώρες και χρήματα από πολλές υπηρεσίες καθώς και η εργασία των συναδέλφων ΕΒΠ και σχολικών Νοσηλευτών. Ο κ. Κασσιανός πρότεινε ότι θα μπορούσε να διευκρινιστεί στην εγκύκλιο για το καθηκοντολόγιο των σχολικών Νοσηλευτών και του ΕΒΠ στη γενική  εκπαίδευση.
      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου