Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Καθορισμός ειδικοτήτων Γ' τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α' 83) & Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/ 29.06.2016 (Β’ 2079) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/ 2016 (Α’ 83)

 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/ 29.06.2016 (Β’ 2079) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/ 2016 (Α’ 83)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.
ΦΕΚ B 2068 - 15.06.2017
Ημερομηνία κυκλοφορίας 16.06.2017 Σελίδες 4 (20741 - 20744)


Καθορισμός ειδικοτήτων Γ' τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α' 83)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.
ΦΕΚ B 2067 - 15.06.2017
Ημερομηνία κυκλοφορίας 16.06.2017 Σελίδες 112 (20629 - 20740)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου