Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΣΕΠ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ / Ε.Ε.Π./ Ε.Β.Π.

Το ΑΣΕΠ στην ΑΣΕΠ-ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ του αναφέρει ότι “για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζονται οι διαδικασίες διορισμού αναπληρωτών εκπαιδευτικών, θα πρέπει να σημειωθεί και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων. Δεν πρέπει να αγνοείται ως κριτήριο η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και να δίδεται καθοριστική σημασία στη διδακτική εμπειρία που αποκτήθηκε σε μια περίοδο που δεν ήταν διαφανής η διαδικασία διορισμού αναπληρωτών”.Το ΑΣΕΠ θα ήθελε να τονίσει ότι είναι σε θέση να διεξάγει ένα τέτοιο διαγωνισμό υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή διαγωνισμού σε όλα τα μαθήματα, τη διόρθωση των γραπτών και την εκδίκαση των ενστάσεων. Αυτή η διαδικασία απαιτεί 18-24 μήνες.

Αυτό αναφέρεται στην ΑΣΕΠ-ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ στην οποία γίνεται αναφορά και στο γραπτό διαγωνισμό των εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις τους.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: α. Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Ο τελευταίος διαγωνισμός για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στη χώρα μας έγινε το έτος 2008. Έκτοτε, για λόγους που εκφεύγουν της αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ να προσδιορίσει και αξιολογήσει, δεν έχει διενεργηθεί άλλος τέτοιος διαγωνισμός. Αναμφίβολα, βέβαια, ήταν θετικό το γεγονός ότι για τη σχολική χρονιά 2016-2017 ο έλεγχος των ενστάσεων κατά των πινάκων διορισμών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανατέθηκε στο ΑΣΕΠ ρόλο που έφερε σε πέρας παρά τα στενά χρονικά περιθώρια που υπήρχαν και το γεγονός ότι μόλις είχε αναλάβει (18.7.2016) καθήκοντα η νέα σύνθεση της Ολομέλειας.

Δεδομένης της συζήτησης που γίνεται για το θέμα αυτό, το ΑΣΕΠ θα ήθελε να τονίσει ότι είναι σε θέση να διεξάγει ένα τέτοιο διαγωνισμό υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή διαγωνισμού σε όλα τα μαθήματα, τη διόρθωση των γραπτών και την εκδίκαση των ενστάσεων.

 Αυτή η διαδικασία απαιτεί 18-24 μήνες, χρονικό διάστημα που μπορεί να φαίνεται μακρό για τον βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό ενός Υπουργείου αλλά είναι εύλογο εάν λάβει κανείς υπ’ όψιν του τα οφέλη που θα προκύψουν μακροπρόθεσμα για την παιδεία από την πρόσληψη τακτικών εκπαιδευτικών με βασικό κριτήριο τα αποτελέσματα ενός γραπτού διαγωνισμού.

 Εξ άλλου, για να αποσυμφορηθεί η διαδικασία, θα μπορούσε ο διαγωνισμός να μη γίνει ταυτόχρονα για όλες τις ειδικότητες.

4.2 ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 Θεσμικό Πλαίσιο Σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του ν. 4395/2016 «Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού Προσωπικού» οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίοι καταρτίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο ΑΣΕΠ. 
Επίσης ο έλεγχος των ενστάσεων επί των ανωτέρω πινάκων υπόκειται στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ. 

Απολογισμός 2016 ΑΣΕΠ-ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ κατήρτισε προσκλήσεις για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2016-2017.

 Μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις και καταρτίστηκαν οι προσωρινοί πίνακες. Σε συνέχεια της ανάρτησης των πινάκων αυτών άρχισε η διαδικασία υποβολής ενστάσεων.

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν στο ΑΣΕΠ 2949 ενστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας 1427, Μουσικών Γενικής Παιδείας 83, Ειδικής Αγωγής 524, Γυμνασίου Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις 15, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Περιφέρειες 900).

Η υποβολή των ενστάσεων έγινε από τις 10/8/2016 έως και 12/9/2016, ο έλεγχος των οποίων ξεκίνησε στις 10/8/2016 και ολοκληρώθηκε στις 21/11/2016. Εκδόθηκαν 149 αποφάσεις με τις οποίες έγιναν δεκτές 1381, εν μέρει δεκτές 77 και απορρίφθηκαν 1491 Ενστάσεις.
 

 https://xenesglosses.eu/

               ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΕ ΦΕΚ


ΦΕΚ B 1935 - 02.06.2017
Ημερομηνία κυκλοφορίας 02.06.2017 Σελίδες 60 (19609 - 19668)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου