Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Α.Ε. - ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨ.ΔΝΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. - ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ , κ.α.
Των Αιρετών Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Δημήτρη Παπαευθυμίου & Βασίλη Βούγια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Α.Ε. - ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨ.ΔΝΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. - ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ , κ.α.

Μετά την πραγματοποίηση, σήμερα Τετάρτη 07/06/2017, επαφών με υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και με τον Διευθυντή Ε.Α.Ε. κο Π. Κασσιανό, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Π.Ε.Π.
Σε 3 Περιφέρειες (Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο) της χώρας, λόγω αλλαγής κάποιων τεχνικών παραμέτρων υπήρξε καθυστέρηση στη μισθοδοσία των συναδέλφων που προσλήφθηκαν μέσω Π.Ε.Π.. Το πρόβλημα λύθηκε εν μέρει με καταβολή περσινών διαθεσίμων, ενώ στη Δυτική Ελλάδα θα λυθεί εντός των ημερών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017-18
Οι συνολικές προσλήψεις για την Ειδική Αγωγή, εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ Εξειδικευμένης, Εξατομικευμένης, Συμπερίληψης, Π.Ε.Π., θα είναι για το 2017-18 πάνω από 10.700, περισσότερες δηλαδή από πέρσι. Εξειδίκευση αναμένεται σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΣΕ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΑΙ ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
Αναφορικά με τη σύσταση Οργανικών θέσεων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., παρόλη την αναγνώριση της αυξημένης ανάγκης για σύσταση οργανικών θέσεων, το γεγονός ότι στο παρελθόν έγινε σύσταση με ΦΕΚ των οργανικών, τόσο του Εκπαιδευτικού , όσο και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, αυτό λειτουργεί ως τροχοπέδη, αφού αυτομάτως συνεπάγεται την έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κάτι που θεωρείται αδιανόητο για τις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Παρά τις δυσκολίες, η Δ/νση Ειδικής Αγωγής μελετά το θέμα και αναζητά την προσφορότερη λύση.
Επίσης θίχτηκε και το θέμα της σύστασης οργανικών θέσεων και στις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., ώστε να περιληφθούν σε μια ενδεχόμενη συνολική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Θα εκδοθεί σήμερα ή αύριο Εγκύκλιος από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία θα διευκρινίζει τα της μοριοδότησης των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων και στο Ε.Ε.Π. και τα οποία χρήζουν αποσαφήνισης.(Προσμέτρηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας του ν.3699/2008 ή όχι, δυνατότητα των υποψηφίων Ε.Ε.Π. να καταθέτουν, εφόσον πληρείται όρος της τριετίας, αιτήσεις και στην Α/θμια και στη Β/θμια, να θεωρείται πως ανήκουν στον ίδιο τύπο σχολείων τα Ειδικά Σχολεία της Β/θμιας, αν η προϋπηρεσία στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. θα θεωρηθεί ως διδακτική, κ.α)

Επίσης 25% κάτω, σε σχέση με το 2011, ήταν οι αιτήσεις υποψηφίων για  Διευθυντές Σχολικών Μονάδων για το 2017. Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής του 2011 αποτελεί το συγκρίσιμο μέγεθος, καθότι οι αιτήσεις του 2015 κατατέθηκαν με βάση ιδιαίτερο κανονιστικό πλαίσιο.

Επισημάνθηκε η μη συμμετοχή εκπροσώπων του Ε.Ε.Π. στις  επιτροπές επιλογής Δ/ντών, όπου αναγνωρίστηκε η δυσκολία της διεύρυνσης των επιτροπών σε αυτή τη φάση της διαδικασίας  και η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει την συμμετοχή  και  ελπίζουμε για λόγους ισότητας να προωθηθεί σύντομα.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18
Οι Αποσπάσεις του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το 2017-18 θα διενεργηθούν εντός του τρέχοντος μηνός Ιουνίου. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως κάποιοι Διευθυντές δεν δήλωσαν κάποια εκ των οργανικών κενών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ως λειτουργικά, πλην όμως η Διεύθυνση Ε.Α.Ε. θα τα προσθέσει η ίδια. Από του χρόνου δε, η Δ/νση Ε.Α.Ε. δεσμεύθηκε να ανακοινώνει τα λειτουργικά κενά των Αποσπάσεων, ώστε να διευκολύνονται οι συνάδελφοι στις αιτήσεις τους και να διορθώνονται πιθανές αβλεψίες και λάθη.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΔΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25)
Το καθηκοντολόγιο Συνοδών Ε.Β.Π. και Σχολικών Νοσηλευτών θα πρέπει να δημοσιευθεί και να ισχύσει από την καινούργια σχολική χρονιά.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2018-19
Όσον αφορά στον Ενιαίο Πίνακα, συζητήθηκαν τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στη λειτουργία του, πως θα διασφαλιστεί η καταγραφή των λειτουργικών κενών (προτάθηκε η επικύρωση των πινάκων από τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. αλλά αυτό προϋποθέτει νομοθετική ρύθμιση), η κατανομή των πιστώσεων κ.α. Όπως και νάχει όμως, η δημιουργία Ενιαίου Πίνακα για το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς και συνεκτίμηση πολλών παραγόντων λόγω των ιδιαιτεροτήτων του προσωπικού αυτού.
Ως προς την κατανομή εκτιμάται πως  θα έχει ευθύνη η κάθε Π.Δ.Ε., αφού αυτή θα ορίζει τους τελικούς πίνακες των λειτουργικών και θα αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες, αλλά η τελική κατανομή θα γίνεται με βάση τις εξασφαλισμένες πιστώσεις και το μηχανογραφημένο σύστημα του Υπουργείου, το οποίο  θα λειτουργεί ως κάθετος κόφτης,  ώστε να κατανέμονται αναλογικά οι πιστώσεις.
Τέλος σε περίπτωση αδικιών, το Υπουργείο θα έχει την δυνατότητα παρέμβασης. 

ΘΕΜΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΣΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Για το θέμα που προέκυψε με τις επιτηρήσεις μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις Πανελλαδικές εξετάσεις, επισημάνθηκε στον κ. Κασσιανό η λανθασμένη απόφαση Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμπεριλάβει το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στο προσωπικό που επιτηρεί τις εξετάσεις και του επισημάνθηκε ότι αυτό δεν προβλέπεται από την εγκύκλιο του Υπουργείου και το Π.Δ. που ορίζει το ποιοί μετέχουν στις εξετάσεις ως επιτηρητές. Αναγνώρισε ότι αυτό είναι λάθος και θα το διερευνήσει περαιτέρω. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Τέλος συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και την λειτουργία του και ενημερώθηκε ο Δ/ντής για το αίτημα συνάντησης των αιρετών του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. με τον Υπουργό Παιδείας.

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ
Για τους σχολικούς βοηθούς αναφέρθηκε πως το Πρόγραμμα αυτό των Δήμων κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συνεχιστεί και του χρόνου.

Δημήτρης Παπαευθυμίου και Βασίλης Βούγιας
Αιρετοί Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου