Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων


...Διορίζουμε το Γεώργιο Αγγελόπουλο του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ:ΑΑ 255886, Επίκουρο Καθηγητή, του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο στην «Κοινωνική και Πολιτική Ανθρωπολογία», σε θέση
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με βαθμό β΄
της Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:3570/08.06.2017).
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου