Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ

Λαμία  07/06/2017
                                                             Αρ.Πρωτ. 122        

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Λαμία σήμερα, την 7η  Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, συνήλθε το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τις εκλογές της 31ης Μαΐου 2017, στα γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας» που εδρεύει στην Λαμία, οδός Π. Μπακογιάννη  αριθ. 2, με φροντίδα και σχετική πρόσκληση του πλειοψηφούντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Βασιλείου Βούγια, με σκοπό τη συγκρότηση σε σώμα σύμφωνα με το  άρθρο 15 του Καταστατικού του Συλλόγου. Συγκροτήθηκαν σε σώμα ομοφώνως ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Βούγιας Βασίλειος του Ιωάννη
Αντιπρόεδρος: Καρυστινού Ιωάννα του Αργυρίου
 Γραμματέας: Κυργιόπουλος Ιωάννης του Αναστασίου
Ταμίας: Μπισμπίκη Βασιλική του Κωνσταντίνου
Μέλος: Αλβέρτη Βασιλική του Τρύφωνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΤΑΜΙΑΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου