Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Λ.Κ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου