Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣΗ προώθηση της ασφαλούς επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ των Φορέων του Δημοσίου μέσω εφαρμογών διαδικτύου, αλλά και μεταξύ των πολιτών/επιχειρήσεων και των Φορεών του Δημοσίου, απαιτεί τη χρήση ψηφιακών υπογραφών. Η επικρατέστερη τεχνολογία η οποία παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την εφαρμογή και χρήση των ψηφιακών υπογραφών φέρει την ονομασία Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure - ΡΚΙ) και χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ).
Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από την εν λόγω υποδομή, δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη του Δημοσίου και τους πολίτες, με τη χρήση Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ), να υπογράφουν ψηφιακά τις μεταξύ τους ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συναλλαγές. Η ψηφιακή αυτή υπογραφή, σύμφωνα με το Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α΄/2001), επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο....

...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου