Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Προκήρυξη θέσης εργασίας Παιδοψυχίατρου και Κοινωνικού Λειτουργού από την ΑΡΣΙΣ


Η ΑΡΣΙΣ στη Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση Παιδοψυχίατρου.
Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσης.
Θέση Παιδοψυχίατρου μερικής απασχόλησης.
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο Ιατρικής με εξειδίκευση στην Ψυχιατρική,
 • Εξειδίκευση στην ψυχιατρική παιδιών και εφήβων
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Εμπειρία στην συνεργασία με διαπολιτισμικό μεσολαβητή.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία με πολυπολιτισμικές ομάδες εφήβων.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Εξειδίκευση στην Συστημική Θεραπεία
Συνεκτιμημένα προσόντα
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
Καθήκοντα
Διενεργεί ψυχιατρική εκτίμηση και αξιολόγηση των φιλοξενουμένων.
 • Παρακολουθεί τακτικά φιλοξενουμένους που χρειάζονται ψυχιατρική φροντίδα στον Ξενώνα Φιλοξενίας της Αθήνας και χορηγεί φαρμακευτική αγωγή αν χρειάζεται.
 • Ενημερώνει τους φακέλους των φιλοξενουμένων για θέματα υγείας σε συνεργασία με τους κοινωνικούς επιστήμονες.
 • Έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση κρίσεων που αφορούν σε ακραία συμπεριφορά των φιλοξενουμένων.
 • Συμμετέχει στις ομαδικές διαδικασίες του προσωπικού και των φιλοξενουμένων και συμβάλει στην κατάρτιση ατομικών σχεδίων δράσης για κάθε φιλοξενούμενο.
 • Συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ξενώνα σαν εκπαιδευτής θεμάτων της ειδικότητας του η σαν εκπαιδευόμενος σε ειδικές εκπαιδεύσεις.
 • Αναφέρεται στον/ στην συντονιστή/- τρια του ξενώνα.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsisathina@gmail.com έως τις 15/8/2017, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Παιδοψυχίατρου».
 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:
 1. Φωτοαντίγραφο του των τίτλων σπουδών
 2. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 18/8/2017 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 21/8/2017 και 22/8/2017
Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 24/8/2017 έως 29/8/2017.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Η Κινητή Μονάδα της ΑΡΣΙΣ Βόλου που δραστηριοποιείται στα κέντρο φιλοξενίας της Κεντρικής Ελλάδας αναπτύσσοντας δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης προκηρύσσει 1 θέση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.
Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητα προσόντα:
 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
Επιθυμητά προσόντα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο grammatiakmv@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή, με την ένδειξη «Προκήρυξη για την θέση Κοινωνικού Λειτουργού».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου