Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΔΕ 1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) &
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι καταρτίστηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών κλάδων
 1. Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και
 2. Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

καθώς και οι αντίστοιχοι πίνακες «Απορριπτέων» υποψηφίων των ανωτέρω κλάδων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ' αρ. 65475/Δ3/20-04-2017 Υπουργικής Απόφασης, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων από το ΑΣΕΠ.
Οι Αποφάσεις Κύρωσης των ανωτέρω οριστικών πινάκων του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Επισημάνσεις

 1. Επισημαίνεται ότιη ενημέρωση των υποψηφίων αναπληρωτών τόσο για την διαδικασία της τοποθέτησής τους όσο και για την διαδικασία της πρόσληψής τους θα γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ τις προσεχείς ημέρες.
 2. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων η ΚΑΤΑΘΕΣΗ των ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ που αφορούν την τοποθέτηση των υποψηφίων σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Παιδείας, στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ θα γίνει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω του διαδικτύου. Οι αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της δήλωσης, θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
 3. Λαμβάνοντας υπόψη την ΥΑ 65475/Δ3/20-04-2017 «Πρόσκληση υποψηφίων ?» σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:
   1. ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, εφόσον έχει προσληφθεί και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
   2. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
   3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα αυτή πρέπει να συντρέχει και κατά το χρόνο πρόσληψης.
   4. ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ: Αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι δύναται να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007, άδεια από το εκάστοτε αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. (Πληροφορίες: http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/perifereia/faq-menu/259-faq/faq-eidiki-agogh/1226-faq-eid-1 )

Συνημμένα:
Download this file (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ -ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.docx)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ -ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.docx[ ]18 kB
Download this file (ΕΒΠ_18687_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2017-2018_ΩΙΩ34653ΠΣ-73Ζ.pdf)ΕΒΠ_18687_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2017-2018_ΩΙΩ34653ΠΣ-73Ζ.pdf[ ]1138 kB
Download this file (ΕΒΠ_ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ.xlsx)ΕΒΠ_ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ.xlsx[ ]41 kB
Download this file (ΕΕΠ_18713_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2017-2018_ΩΟΓΚ4653ΠΣ-Θ2Γ.pdf)ΕΕΠ_18713_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2017-2018_ΩΟΓΚ4653ΠΣ-Θ2Γ.pdf[ ]3480 kB
Download this file (ΕΕΠ_ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ.xls)ΕΕΠ_ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ.xls[ ]519 kB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου