Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ: Ανάκληση απόφασης πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινού αναπληρωτή ΕΕΠ ΠΕ 29-Εργασιοθεραπευτών λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου