Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΔΙΑΘΕΣΗ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Κ.Λ.(ΠΕ30)


Ανάκληση απόφασης πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινής αναπληρώτριας ΕΒΠ λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας» 

  Διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18», με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 

 Λύση σύμβασης προσωρινής αναπληρώτριας Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών λόγω παραίτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου