Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου από όλες τις Π.Δ.Ε.


Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/blog-post_951.html

Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/blog-post_715.html

Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Π.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης - Ιονίων Νήσων - Νοτίου Αιγαίου  - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/blog-post_172.html

Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου - Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/blog-post_576.html

 Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/blog-post_422.html

  Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Π.Δ.Ε. Κρήτης - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/blog-post_800.html

   Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Π.Δ.Ε. Αττικής - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/blog-post_324.html

  Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Π.Δ.Ε.  Δυτικής Ελλάδας - ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/blog-post_324.html

   Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Π.Δ.Ε. Ηπείρου - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/blog-post_764.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου